Április 20-án Emléktábla avatására kerül sor , – ahol Tóth Mária 17 éves diáklány – szovjet páncélos elé állt.

Április 20-án Emléktábla avatására kerül sor ,

ahol Tóth Mária 17 éves diáklányszovjet páncélos elé állt.

Életben maradt és ma Nemzetőrségünk ezredese.

( akinek három felnőtt fia van. )

Tiszteletére – megemlékezésül e Hősi cselekedetére

helyezzük el az EMLÉKTÁBLÁT. 

A rendezvényre a kitüntetett Tóth Mária testvére

Tóth András nőr.dandártábornok és Dr. Kürti Anna

nőr.dandártábornok hívta meg a vezetőséget.

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy