V.NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN kis kormányzó HŐS PILÓTA SZOBRÁNÁL, Gödöllő,2017.08.17.

  

KOSZORÚZÁS ÉS MEGEMLÉKEZÉS V.NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁN kis kormányzó HŐS
PILÓTA SZOBRÁNÁL.GÖDÖLLő,2017.08.17.18.30.ó.

    MEGEMLÉKEZŐ  BESZÉDET MONDTA;  barátosi de. V.Ns.Dr.BUCSY LÁSZLÓ
V.TKP.Úr!

          MAJD A  KOSZORÚZOTT;

     búthy de V.Ns.Lg. DÖMÖTÖR ZOLTÁN   N. Őr.vezérezredes.1956.MAGYAR
NEMZETŐRSÉG elnök- főparancsnok Úr.

     V.Ns.Lg. HUNYADI LÁSZLÓ FŐKAPITÁNY Úr.TVR.

     PÓKA de genere V.Ns.Lg. ZETÉNYI CSUKÁS FERENC TÖBB ŐSI HŐS CSELEKEDET;
KIRÁLY ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT CÍM LESZÁRMATOTJA.

     ÉS V.SZENTGYÖRGYI  DEZSŐ PILÓTA FŐTISZT, HORTHY ISTVÁN PARANCSNOKA
VOLT. LESZÁRMAZOTTJA. V. Ns.Lg.ifj.SZENTGYÖRGYI

     DEZSŐ. EGYKOR, JÁSZKARAJENŐRE KITELEPÍTETTEK EGYIK SZENVEDŐ
RÉSZTVEVŐJE. VOLT REPÜLŐS PILÓTA.HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG.

     ÉS EGYESÜLETEK ,SZERVEZETEK.JÓ AKARATÚ EMBERE IS.

     MINT, AZ ÚJSÁGCIKKBEN OLVASHATÓ CSAK EGY IGAZ ÖNZETLEN BARÁTJA VAN A
MAGYARSÁGNAK.AKINEK FONTOS EURÓPA SORSA.ÉS

     A SZENT HAZA. NEM CSAK AKKOR BARÁTAINK HA LENYÚLHATTÁK JAVAINKAT JOGOS
ÉRTÉKEINKET.ŐSI JUSSUNKAT”CSAK MEGŐRZÉSRE.”

   “GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK” ÁRPÁD-házi SZENT IMRE HALÁLA-SOK MAGYAR KIRÁLY
FIATAL ÉLETÉNEK VÉGE.1301. ÁRPÁD-ház NEM HALT KI,

    A VÉRVONAL FOLYATOSAN ÉL ÉS LÉTEZEIK.  EGER,
1552.SZEPTEMBER.09.MEGKEZDŐDIK EGER.OSTROMA.DOBÓ ISTVÁN VEZETÉSÉVEL.

    1711- 1848/49.-1867-1920-1956- SOHA NEM GYŐZTEK LE BENNÜNKET, MINDIG AZ
ÁRULÁS ÁLDOZATAI VOLTUNK.

    AZ IGAZ BARÁTSÁG A JÓZAN GONDOLATMENET MINDIG IDŐTÁLLÓ ÉS VISSZAIGAZOL A
TÖRTÉNELEM A HISTÓRIÁK FONALÁN TOVA.

   a MEGBÉLYEGZETT”A rebillis.” CSAK, MAGYARORSZÁG A HAZASZERETET
LETÉTEMÉNYESE NAPJAINKBAN ÉS TOVA AZ ÉLET TENGERÉN.

            ELITÉLVE A BŰNÖS HATALMI TÖREKVÉST

            ÁLNOKOT, A ROSSZAT, A BŰNT.

            E SZÖRNYŰ ORDAS TETTRE.

            EMLÉKEZVE, MEGVETŐEN GONDOLVA.

            EMLÉKÜKET ŐRIZVE HIRDESSE,…

    A JÓ ISTEN ÁLDÁSA, SEGÍTI UTUNKAT, IGAZ MAGYAROKNAK.

       ÁLDÁS , BÉKESSÉG.

   A MAGYAROK NAGYASSZONYA VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE SZENT KORONA LOVAGREND

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

KIRÁLYI KASTÉLYKERT, V.NAGYBÁNYAI
HORTHY ISTVÁN kiskormányzó Úr! hős pilóta SZOBORNÁL;
MEGEMLÉKEZÉS,KOSZORÚZÁS.2017.08.17.18.30 órakor.

      VITÉZ nagybányai  V. HORTHY ISTVÁN  kiskormányzó Úr ! AZ ÁLDOZATÚL
ESETT, szobránál.

  A  HARCI GÉPÉT TÖBB ALKALOMMAL IS A SZÖVETSÉGES ERŐK GOLYÓTŰZ ALÁ VETTÉK
“TÉVEDÉSBŐL” SIKERTELENÜL.

     MAJD A VÉGZETES NAPON, SEM KIMÉLTÉK  AZ ÉLETÉT.MINT TÖBB TESTVÉRÉNEK
SEM.

  ÁRPÁD-házi SZENT IMRE HERCEG HALÁLA ÉS TÖBB ÁRPÁD-házi KIRÁLYUNK IS
FIATALON GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK,KÖZÖTT VESZTETTÉK

  ÉLETÜKET, GYILKOSSÁG ÁLDOZATAI LETTEK. AZ ” OSTOBÁNAK” GONDOLT “VADKANOK”
A VADÁSZATON ILYENRE NEM VETEMEDTEK.

  A  MAGYAROKAT SOHA NEM GYŐZTÉK LE,! MINDÍG AZ ÁRULÁS MIATT VOLTAK ROSSZ
HELYZETBEN.

  EGER OSTROMA 1552.09.09.DOBÓ ISTVÁN MAROKNYI SEREGÉVEL HŐSIESEN VÉDTE A
TÖRÖK TÚLERŐVEL SZEMBEN.IGY A FELVIDÉKET

  ÉS A VÉN EURÓPÁT. 1456- 1552-1711-1848/49- 1867-1920-1956; DÁTUMAI MIND
ELGONDOLKODÁSRA AD OKOT, MENNYI HŐSTETT ÉS

  MENNYI ÁRUÁS KÖVETTE.

       TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

   A NEMZET SZÉKELYKAPUJA / részlet/

  ” ELITÉLVE A BŰNÖS HATALMI TÖREKVÉST.

    ÁLNOKOT,A ROSSZAT,A BŰNT.

    E SZÖRNYŰ ORDAS TETTRE.

    EMLÉKEZVE,MEGVETŐEN GONDOLVA.

    MEGEMLÉKEZŐ BESZÉDET MONDTA. barátosi de V.Ns. Dr.BUCSY LÁSZLÓ
TVR.V.TKP.Úr!

       KOSZORÚZOTT;

   BúTHY de V.Lg. DÖMÖTÖR ZOLTÁN  1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ELNÖK-
FŐPARANCSNOK VEZÉREZREDES Úr.

   V.Ns.Lg. HUNYADI LÁSZLÓ V. FŐKAPITÁNY Úr.TVR. ÉS V.NS.Dr, BUCSY LÁSZLÓ
V.TKP.TVR.

   PóKA de genere V.Ns.Lg. ZETÉNYI CSUKÁS FERENC HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG
NEVÉBEN ÉS V.Ns.LG.IFJ. SZENTGYÖRGYI DEZSŐ EGY-

   KORI KITELEPÍTETT NY.PILÓTA. V.SZENTGYÖRGYI DEZSŐ  EGYKORI VADÁSZ PILÓTA
FŐTISZT LESZÁRMAZOTTJA.

   A MAGYAR TENGERÉSZEK KÉPVISELŐI.

    ÉS SOK IGAZ HAZAFI.

    A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL, SZENT MIHÁLY ARKANGYAL. SZENT GYÖRGY, SZENT MARGIT
VÉDELMEZZEN A VILÁG JÓAKARATÚ EMBERÉT,

    A KÜZDELEM RÖGÖS ÚTJAIN.

     ÁLDÁS, BÉKESSÉG.

   TISZTELETTEL,  SZERETETTEL ÉS  BARÁTSÁGGAL KÜLDÖM.

      CHEVALIER Duke VITÉZ LOVAG  TIMÁR FERENC N.Őr. ALTÁBORNAGY /LIEUTENANT
GENERAL/

   A  MAGYAROK NAGYASSZONYA VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE SZENT KORONA
LOVAGREND.RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYÚ LOVAGJA.

       HEVES VÁRMEGYE./1

  TISZTELETTEL KÜLDÖM

   A M.K.CS.B.K. KÉPVISELŐJE.

   TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK,LOVAGRENDEK,INTÉZMÉNYEK KÉPVISELŐI
HELYEZTÉK EL A KEGYELET KOSZORÚIT.

   HEVES VÁROSÁBÓL JELEN VOLT, V.Ns.Lg. TIMÁR FERENC.ÉS Tné nógrádsipeki és
sipeki de. B.ILDIKÓ NEMZETES ASSZONY.

     RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYÚ LOVAGJA CHEVALIER Duke VITÉZ LOVAG TIMÁR FERENC
N.Őr.ALTÁBORNAGY / Lieutenant general/

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy