Hévízi egyeztetés Bacsó Ernő és Bársony Róbert között

Képkivágás

Tisztelt Nemzetőrök! Barátaim!

Idestova egy éve, hogy figyelem és szemtanúja vagyok egyfajta torzsalkodásnak.

Elöljáróban szögezzük le, hogy jó, ha mindenki megmarad a saját „kaptafájánál”, vagyis azt műveli, de magas színvonalon, amihez ért.

A korábbi honlapon Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy úr feltette azokat a kritériumokat, amik kizáró okok a nemzetőrségbe való felvételnél, ez legyen mérvadó.

A következő észrevételem, hogy akár rendfokozatban, akár beosztásban „megfuttatott” személyek, ha nincs meg a felkészültségük, megbosszulja magát. Ezt tudom, a hadseregbeli pályafutásom, tapasztalataim alapján is. Az ilyen személyeknél a munka helyett csak a szöveg nagy.

Ami a lényeg, kérlek benneteket, és minden nemzetőrt (bármely szervezetben), legyen már béke és nyugalom, koncentráljunk az előttünk álló feladatokra.

2013. december 16-án az Országos Nemzetőr Konferencia kapcsán nagyon sok nemzetőr szervezethez eljuttattam az általam előterjesztett Szándéknyilatkozatot az együttműködés érdekében. Lehet csatlakozni, kiegészíteni, véleményt alkotni, gondolat ébresztőnek szolgál.

Legyen már vége az állandó torzsalkodásnak, egymásra mutogatásnak. Higgyétek el, ez nem viszi előre a Nemzetőrség ügyét, csak hátramozdítja, lejáratja, tovább szítja az ellentéteket.

A megtisztulás is szerepel a nyilatkozatban, kérem, ha egyáltalán van ilyen, meg nem nevezett személy-személyek, vegyék a bátorságot, és álljanak félre. Vagy legyen megnevezve, vagy hagyjuk az egészet, egymást ne molesztáljuk.

Már korábban is kifejtettem, hogyan lehet egységes a Nemzetőrség. Idézem a 4/2013. készült és elküldött írásomat: „a nemzetőr törvény megalkotásához a nemzetőr társadalom teljes összefogása szükséges, ezt követően lehet egy társadalmi, kormányzati, politikai, parlamenti akarattal megalkotni az egységes nemzetőrségről a törvényt.”

Véleményem, hogy a cselekvőképességen nyugvó, tenni akaró nemzetőr egyesületek összessége be tudja bizonyítani, hogy a nemzetőrség a történelmi hagyományok ápolásán túl képes a társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, kormányzattal, parlamenttel, megyékkel, járásokkal együttműködve eredményeket felmutatni.

Megjegyzem, ma törvény biztosítja, és jelen esetben elfogadott, hogy társadalmi, civil szervezetként működjön a nemzetőrség. Minden egyesület, szervezet önálló, a működéséhez szükséges forrásokat maga teremti elő, működik a természetes szelekció, vagyis csak a legjobbak maradnak talpon.

Meglátásom szerint lényeges és fontos, hogy a nemzetőrség állományának meg kell tisztulnia ahhoz, hogy a társadalom számára hiteles és teljes mértékben elfogadott legyen.

Végezetül, az egyéni kezdeményezések nem lebecsülendők, de eredménytelenekké válnak, ha előzetes egyeztetés hiányában csak az adott szervezetre irányulnak az elgondolások.

Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy koncentráljunk 2015. év március 22-én 10.00 órakor Budapesten a Batthyány szobornál tartandó nemzetőr megemlékezésünkre, melyre minden nemzetőr társamat elvárok és meghívok.

Bajtársi üdvözlettel:

Bacsó Ernő nemzetőr vezérőrnagy sk.

Hagyományőrző és Történelmi Nemzetőr Szövetség elnöke

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnöke

Köszönjük a vezérőrnagy úr korrekt szavait! Ezt a gesztusát már korábban, egy éve is megtette, de az aktualitása nem veszett el azóta sem…

Ő korábban a honvédségben is komoly katonai pályát futott be, diplomákat szerzett, felelősségteljes beosztásokat látott el és ennek következtében széles ismeretségi körrel rendelkezik és főtisztként ment szolgálati nyugdíjba. A mai napig több vasat tart kézben és egyik élharcosa az összefogásnak. Ilyen kvalitású bajtársakat bármikor tárt karokkal várunk!

Hévíz, 2014. 09.29.

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök