Tájékoztató

Az 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG a Szent György Lovagrend Müncheni Priorátusa és Magyarország Főkonzulátusa

meghívására részt vett 2018. november 9-én a Müncheni Főkonzulátus új épületében megrendezett Szent György lovagi szimpóziumon.

A MAGYAR NEMZETŐRSÉGET  Máhli Imre nőr altábornagy üv. alelnök, Andreas G. Lehr nőr vezérőrnagy, Dobrotka Pál nőr dandártábornok és Marázi Zsolt  nőr ezredes képviselte.

A szimpózium vezető témája Bajorország és Magyarország sokoldalú történelmi és aktuális kapcsolatának megvilágítása.

A sikeres rendezvény végén a MAGYAR NEMZETŐRSÉG üv. alelnöke Máhli Imre nőr altábornagy a szimpózium résztvevőinek átadta Főparancsnokunk v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes üdvözletét.

Ezt követően a Németországban tevékenykedő nemzetőreinknek  elismeréseket, kitüntetéseket és kinevezéseket

adott át.

Dr. h.c. Engel György nőr. ddtbk. bajtársnak a Nemzetőrség Nagy csillagja  kitüntetést, Ficsor László nőr őrnagy bajtárs ezredes rendfokozatra történő kinevezést, egyben a Németországi egység parancsnoki kinevezést és a Nemzetőrség nagy-keresztje kitüntetés vehette át.

Bánó József nőr. ezredes bajtárs és Láng József nőr százados bajtárs a Nemzetőrség jubileumi emlék-kereszt kitüntetésben részesültek.

A kitűnteteknek további munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget és hozzá nemzetőr szerencsét kívánunk.

A rendezvény Dr. h.c. Engel György  ’56-os PESTI SRÁCOK a FRANCIA IDEGENLÉGIÓ POKLÁBAN című könyv bemutatójával és utána következő állófogadással zárult.

Engel György bajtársunknak a könyvéhez sok sikert kívánunk.

Közzétette: Elnökség

Forrás: www.peepart.com/diary/diary18-november09.html