SAS-avatás a Gellért Szállóban

A budapesti Gellért Hotel nagytermében, 2019. március 01-én, 17.00 órai kezdettel, a Római Sas Rend (Ordonie dell’ Aquila Romana) újabb avatási szertartására került sor. A rendezvényt üdvözlő beszédével Janus Maximus A. primus imperium maius et pontifex maximus nyitotta meg.

Mint arról korábban már előzetesen beszámoltunk, Egyesületünk tagjai közül négyen kerültek felavatásra:

Hefter Angéla nör. ddtbk. – praefectus praetoriae,

v. Németh Anna nör. ddtbk. – tribunus militum,

v. Vass Varga László nör. ddtbk. – tribunus militum,

v. Czirjék János nör. ezds. – tribunus militum

rendfokozatra lettek kinevezve.

no images were found

Az ünnepi alkalommal előléptetésekre is sorkerült, melyek között,

v. Máhli Imre nör. altbgy. praefectus praetoriae-t előléptették praetorianussá.

no images were found

Az eskütételt, az avatást és az előléptetéseket követően a Római Sas Rend kitüntetéseinek adományozása következett, mely négy tagunkat érintette. Ezüst Érdemrendet kapott

Titov Iván nör. ddtbk. praefectus praetoriae.

Az Acélpajzsot

v. Vincze József nör. alez. tribunus ordinaris,

az Egységben a Sassal kitüntetést

v. Juhász László nör. altbgy. tribunus militum

v. Fekete László nör. őrnagy tribunus augustalis,

vehették át.

no images were found

A társrendek és társszervezetek is adományoztak kitüntetést a rendezvényen, melynek keretében prof. dr. Vladislav Kirilovszky KGC praefectus legionis, mint a Kaszpi Összefogás képviselője, a kazah, az orosz az iráni, az azeri és a türkmén együttműködés jelképét, a Kaszpi Összefogás Érdemrendje kitüntetést adta át bajtársaink részére. Az érdemrendet

v. Dömötör Zoltán nör. vezds. legatus augusti propreator és

v. Németh Tamás nör. altbgy. legatus legionis

vehették át.

no images were found

Az 1956 Magyar Nemzetőrség nevében v. Dömötör Zoltán nör. vezds. elnök-főparancsnok és v. Máhli Imre nör. altbgy. alelnök a Nemzetőr Nagykereszt kitüntetést adományozták

prof. dr. Vladislav Kirilovszky KGC nör. ddtbk. praefectus legionis

és a Jubileumi Nagykereszt kitüntetést

prof. dr. Albert Alexey von Kloss-Ignatenko praefectus legionis

részére.

no images were found

Szép gesztus volt v. Gazdig Róbert nör. alez. tribunus militum bajtársunk részéről, hogy egyéni felajánlás keretében, saját készítésű hordót adományozott a Római Sas Rendnek. A hordót a saját borával színültig megtöltve adta át Janus Maximus A. primus imperium maius et pontifex maximus részére.

no images were found

Az ünnepség hangulatáról az alábbi vegyes képeink megtekintésével szerezhetnek benyomást.

Az avatottaknak, előléptetetteknek és kitüntetetteknek minden bajtársunk nevében gratulálunk és sikereikre büszkék vagyunk!

A fényképeket készítette és a tudósítást írta: Szabó János nör. alez. tribunus militum

közzétette: szerkesztőség