Nemzetőreink segítenek, ahol tudnak!

Tisztelt Bajtársak!

Főparancsnokunk v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes utasítására örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy veszélyhelyzeti felajánlásunkat a hivatalos szervek kedvezően fogadták és szükség esetén igénybe veszik erőinket!

Válaszlevelek:

Elküldve: 2020. március 17., kedd 19:53:22
Tárgy: 1956 MN veszélyhelyzeti felajánlása

Köszönjük felajánlását.

Magyarország Kormánya által létrehozásra került egy Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport. Általuk kialakításra került egy weboldal, amelyen keresztül az oldalon található űrlap kitöltésével juttathatja el felajánlását hozzájuk: https://segitunkegymasnak.hu

Üdvözlettel: Ügyeleti Központ”

Elküldve: 2020. március 31., kedd 14:52
Tárgy: Segítsünk egymásnak köszönete

A segitunkegymasnak.hu oldalra küldött nagylelkű felajánlását megkaptuk. Ezúton is nagyon köszönjük!
Megadott adatait továbbítjuk a közreműködő segélyszervezeteknek, akik amint megtalálják az Ön felajánlásának helyét, felveszik Önnel a kapcsolatot további egyeztetések céljából.
Nagyon köszönjük a segítségnyújtást!
Üdvözlettel: Önkéntességet- és adományozást koordináló akciócsoport”

 

Felhívásunkra az ország minden részéből sok bajtársunk jelentkezett és folyamatosan jelentkezik be nálunk önkéntes segítőnek, bátran, szolgálatkészen várva a hivatalos felkéréseket. Már sokan átérezték közülünk, hogy a kialakult helyzetben mindannyiunkra szükség van!

Többen közülünk nemcsak ülnek és várnak a központi irányításra, hanem a lakóhely szerinti önkormányzatnál, vagy a közvetlen lakókörnyezetükben helyben is felajánlják segítő szándékaikat: 

Kérünk mindenkit, hogy központi, vagy helyi segítő tevékenységük végrehajtása során nagy hangsúlyt fektessenek a segítségnyújtás biztonságosságára, és kerüljék a közvetlen érintkezést embertársainkkal. Helyes magatartás, ha a feladat végrehajtása során védőkesztyűt viseltek és mindig betartjátok a 1,5-2m-es távolságot. Például a kiváltott gyógyszert a címzett kilincsére akasztva, vagy a küszöbére téve csengettek be, és ameddig ajtót nyitnak, addig hátraléptek, és az előírt távolságból történik a  szükséges kommunikáció. Hasonló eljárás indokolt a tajszám, vagy a vásárlás ellenértékének átvétele estén is. 

Nyomatékosan kérünk benneteket, hogy a segítő szándékhoz minden esetben társuljon átgondolt, fegyelmezett magatartás, hogy mind a segítségnyújtó, mind az azt fogadó fél számára a legalacsonyabb kockázat jelentse. A tevékenység végrehajtása során az egyenruha viselése nem kötelező, de legalább egy “Nemzetőrség” feliratú, nemzeti színű karszalag bal karon történő viselése ajánlott.

A segítségnyújtásokat dokumentáljátok. Mikor, hol, kinek, milyen segítséget nyújtottatok. Jó, ha fénykép is készül a tevékenység végrehajtása során, de helytelen, ha a fénykép kedvéért megszegitek a távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Ezeket a listákat és fotókat kérjük folyamatosan juttassátok el a  vkf@magyarnemzetorseg.hu, vagy a szerkeszto@nemzetorloter.hu ímélcímre. 

Most igazán büszkeség és felelősség nemzetőrnek lenni, hiszen ismét bizonyságot kell adnunk arról, hogy hőn szeretett Hazánk szolgálatára készek és képesek vagyunk, méltók a jeles bajtársunk, Petőfi Sándor nemzetőr őrnagytól kapott történelmi jelszavunkra:

A néppel tűzön-vízen át!

További munkátokhoz sok erőt, jó egészséget kíván: Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő