Nemzeti gyásznapi megemlékezések

2019. november 03-án Tökölön, Főparancsnokunk vezetésével az 1956 Magyar Nemzetőrség küldöttsége részt vett Maléter Pál vezérezredes, az 1956-os honvédelmi miniszter emlékére rendezett gyászmegemlékezésen és koszorúzáson.

Mint emlékezetes, honvédelmi miniszterünket a Vörös Hadsereg hívta „béketárgyalásra”, de a tárgyaló felek helyett csapda várta hivatalos küldöttségünket, ahol letartóztatták a magyar forradalom katonai vezérkarát. Maléter Pál a szovjetek várható becstelen lépésének teljes tudatában teljesítette kötelességét, az élete árán sem vállalva fel, hogy a szovjetek a tárgyalások megszakítását a magyar félre hárítva lendülhessenek katonai támadásba Hazánk ellen.

A szobor és a kopjafa az ’56-os szovjet katonai parancsnokság előtt, a fogságba vetés helyszínén állít emléket a bátor hazafinak.

——

2019. november 04-én, 15.00 órai kezdettel ünnepi megemlékezésen vettek részt bajtársaink Budapesten, a XVII. kerületi Kucorgó téren felállított nemzetőr szobornál.

Az ünnepségen beszédet mondott v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes, elnök-főparancsnok, melynek során Nemzetőr Kettős Kereszt kitüntetést adományozott Szelepcsényi Sándornak a Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákosmenti Polgári kör elnökének, az emlékmű és az ünnepség fő szervezőjének.

Küldöttségünket a Főparancsnokunk vezette, de rajta kívül koszorút helyezett el Egyesületünk nevében v.l. Máhli Imre nör. altábornagy, ügyvezető alelnök és dr. Diószegi Gábor nör. ezredes, a főparancsnok szárnysegédje is.

——

Még ugyanezen a napon – november 4-én – 18.00 órától, Üllőn is sor került gyászmegemlékezésre. Főparancsnokunk itt is beszédet mondott, majd – küldöttségünk élén – két temetőben is elhelyezte a Nemzetőrség koszorúit az elhunyt hősök és áldozatok emléke előtt. Delegációnk külön tiszteletadással rótta le kegyeletét Kuruc Sándor bajtársunk emléke előtt.

fényképek: Szikits Péter, v.l. Szabó János nör. ddtbk.

szerkesztette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

közzétette: a szerkesztőség