Látogatóban dr. Boross Péternél

2020. január 22-én dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke, hivatali irodájában fogadta küldöttségünket.

A baráti hangvételű eszmecsere során d. Hefter Angéla nör. dandártábornok, elnöki főtanácsadó és v.l. Szabó János nör. dandártábornok, kiképzési parancsnok, vezérkarfőnök-helyettes beszámoltak a Nemzetőrség társadalmi szerepvállalásának fokozása érdekében kitűzött célokról, az eddig elvégzett munkáról és az előttünk álló feladatokról. Az Elnök úr örömmel fogadta a tájékoztatást és támogatásáról biztosította törekvéseinket.

dr Boross Péter támogató levél – Szabadságharcosokért Közalapítvány

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk, főszerkesztő