Kedves Magyar Nemzetőrök és állampolgárok, – szerte e világon, – Áldott Karácsonyt kívánunk !

https://www.youtube.com/watch?v=CiSeWsyhi2Y

 

Csendes éj!Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély
Nincs fent más csak a szent szülőpár,
Drága kisdedük álmainál:
Szent Fiú aludjál! Szent Fiú aludjál!Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít! Krisztus megszabadít!Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy,remélj,
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigaszadó mosolyát:
Krisztus megszületett!Krisztus megszületett!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

http://www.dalszoveg.hu/d1183939/karacsonyi_dalok/karacsony_unnepen-dalszoveg.html

Karácsony ünnepén

Karácsony ünnepén
Mindenhol gyertya ég.
Békesség jelképe
A gyertyaláng.

Mindennap gyújtsatok
Gyertyákat, emberek!
Égjen a béke- láng
Mindenhol már!

Halvány kis gyertyaláng,
Hol van a kék madár?
Mindenki várja őt,
Miért nem jön már?

Sok még a gyűlölet,
Éhség és szenvedés;
Mikor lesz vége már,
Kis gyertyaláng?

Fenyőfa, sok cukor,
Ajándék mindenhol,
De az én szívemben
Nincs nyugalom.

II:Ki mondja meg nekem,
Hogy éljek, s mit tegyek,
Hogy karácsony ünnepén
Boldog legyek?:II

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Kedves Magyar Nemzetőrök szerte e világon, Békességet hirdet Karácsony Ünnepe Legyen hát Áldott ki megváltott bennünket – életét adva a kereszten,

Boldog Karácsonyt kívánunk !

                        az 1956 Magyar Nemzetőrség 

          Vedd ajándékul szívemet, 
Oh édes Jézusom, 
S minden eszemet, kedvemet, 
Én kedves Krisztusom. 
Itt imádván szent testedet, 
Mutasd hozzám kegyelmedet, 
Oh én szerelmes kisdedem, 
Testté lett Istenem! 
Hogy magad így megaláztad, 
Oh édes Jézusom, 
Minden elme elhűl rajtad, 
Oh csudás Krisztusom. 
Szemlélvén téged jászolban, 
Mélyen hatsz gondolatomban, 
Oh én szerelmes Jézusom, 
Felséges Krisztusom. 
Mi kényszerített tégedet, 
Oh édes Jézusom, 
Hogy így elrejtnéd fényedet, 
Oh kegyes Krisztusom? 
Hozzánk való szeretetből 
Ezt műveléd, s jó kedvedből, 
Oh drága-látott Jézusom, 
Kicsinded Krisztusom. 
Engedd, én is szeresselek, 
Oh édes Jézusom, 
Szent élettel kövesselek, 
Kalauz Krisztusom, 
Add segítő malasztodat, 
Nyújtsd isteni jobb karodat, 
Oh én szerelmes kisdedem, 
Édesem, kedvesem. 
Kösd jászlacskádhoz szívemet, 
Oh édes Jézusom, 
Fektesd szénádra fejemet, 
Ártatlan Krisztusom: 
Soha meg ne tagadjalak, 
Sőt végetlenűl áldjalak, 
Oh én szerelmes Jézusom, 
Megváltó Krisztusom.        

    

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy