k i n e v e z é s

Vitéz Matovits István Bajtársunkat a Magyar Csendőri Bajtársi Egyesület 

Őrmesteri rendfokozatba nevezte ki.

.

G r a t u l á l u n k  !

.

az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy,

Dunaújváros parancsnoka