Főparancsnoki utasítás

1956 Magyar Nemzetőrség

Elnök – Főparancsnokának

026 / 2014. számú parancsa

Kerületi, Megyei Parancsnokok Állomáshelyükön

Tisztelt Parancsnok urak!

2014. február 15 – én Budapesten megtartott állománygyűlésen a honlapunkkal kapcsolatban a következőképpen intézkedtem.

A honlap tájékoztató lehetőségével kapcsolatban a lehető legtöbb esemény megjelenését írtam elő. Ezért a mai naptól kezdődően, az 1956 Magyar Nemzetőrséget érintő minden esemény, írásos, és lehetőség szerinti fényképes megjelenését tartom kívánatosnak.

A megjelenés menete a következő.

Kizárólag engedélyemmel jelentethető meg bármilyen anyag.

A kész anyagot szíveskedjenek megküldeni jóváhagyás végett nekem, illetve vele párhuzamosan Bársony Róbert vezérőrnagy / barsony.robert@freemail.hu/ és Farkas Gyula mk. ezredes / bekesnemzetorseg@gmail.com / uraknak, akik tőlem kapják meg szerkesztés és moderálás után az engedélyt.

Minden kerületi és megyei parancsnok nyomatékosan hívja fel beosztott állománya figyelmét fenti utasításom maradéktalan betartására.

Intézkedésem visszavonásig érvényes!

 

Budapest, 2014. március 13.

v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes                                                                               Elnök – Főparancsnok

Második megjelentetés:  Farkas Gyula mk. ddtbk.  Szervezési bizottság