Évzáró csapatgyűlés és ünnepi ebéd

2019. december 21-én tartottuk az 1956 Magyar Nemzetőrség évzáró csapatgyűlését a forradalom kórházában, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetben. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-20.)

Az eseményen v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes, elnök-főparancsnok és v.l. Máhli Imre nör. altábornagy képviselték az elnökséget.

A megnyitó után, dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy, vezérkarfőnök tartott ismertetőt az új Szervezési és Működési Szabályzat lényegéről, legfontosabb elemeiről. Mint kiemelte fontos, hogy a nemzetőrség hatékonyabb, fegyelmezettebb és társadalmilag hasznosabb szervezetté váljon, mely tevőlegesen vesz részt az ifjúság hazafias nevelésében és honvédelmi előképzésében. Veszély esetén pedig történelmi hagyományaihoz híven kész és képes segítséget nyújtani a honvédségnek, a katasztrófa-elhárításnak és az önkormányzatoknak egyaránt.

Ehhez jobb szervezettségre, fegyelmezettebb magatartásra támaszkodó végrehajtó apparátusra van szükség. Ennek egyik eleme a rendfokozatok és a beosztások kapcsolatának megerősítése, valamint ezek összhangba hozása a képzettséggel, elhivatottsággal és alkalmassággal. Minderre a társadalmi igény, a küldöttgyűlés felhatalmazása és az elnökség döntése alapján a vezérkar gyakorlati szervezésével kerül sor az újévben.

A beszédet követően kitüntetések és elismerések átadására, valamint új tagok avatására került sor.

A csapatgyűlést követően ünnepi ebédre került sor a Tommex Bisztró (1046 Budapest, Munkásotthon u. 39.) étteremben.

A kiváló színvonalú kiszolgálás mellett, családias vendéglátásban is részünk volt.

készítette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

közzétette: a szerkesztőség