EMLÉKEZÉS SZERETTEINKRE, HŐSEINKRE ÉS IDEGEN FÖLDBEN NYUGVÓKRA

AZ ÉLET ÉS HALÁL GONDOLATA NAPJAINKBAN…

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA, HEVES VÁRMEGYÉBEN.

EMLÉKEZÉS SZERETTEINKRE, HŐSEINKRE ÉS IDEGEN FÖLDBEN NYUGVÓKRA.

JELTELEN SÍRBAN, KIK ÖRÖK ÁLMUKAT ALUSSZÁK TÁVOL A VILÁG ZAJÁTÓL.

HEVES KISVÁROS, CSÁSZI TEMETŐ KOPJAFÁNÁL,OBELISZKNÉL 5 db FEKETE MÁRVÁNY-

TÁBLÁN LÉVŐ 284 FŐ 1848/49-ES Szabadságharcos, SÍRKERTBEN NYUGVÓKRA,

KŐ KERESZTNÉL, EMLÉKEZVÉN 14 HELYEN MÉCSES GYÚJTÁS ÉS KRIZANTÉM
ELHELYEZÉSE.

TEMETŐI SZERTARTÁS, 2017.11.02.15 órakor. NAGY ISTVÁN ESPERES-PLÉBÁNOS
ATYA.

EMLÉKEZÉS IMÁDKOZÁS,HALOTTAINKÉRT HŐSEINKÉRT. RÉSZT VETT V.Ns.Lg.TIMÁR
FERENC

ÉS ILDIKÓ ASSZONY IS.VALAMINT BOLDOG KÖZSÉGBEN, A HŐSÖK EMLÉKMŰNÉL, TEMETŐ
KERTBEN,

SZENT ISTVÁN PARKBAN ÉS A KÁPOLNÁNÁL LÉVŐ EMLÉKTÁBLÁNÁL.

EGER VÁROSÁBAN,2017.11.03.15.45-órakor MÉCSESGYÚJTÁS FŐHAJTÁS A VITÉZI,

AZ 56-OS NEMZETŐRI, A 60-AS EZRED EMLÉKOSZLOPNÁL,AZ EGRI ORSZÁGZÁSZLÓNÁL.

AZ 1956-OS EMLÉKPARKBAN AZ EGRI SORTŰZ ÁLDAZATAINAK EMLÉKTÁBLÁNÁL.

AZ EGRI, DOBÓ TÉRI, MAGYAR KIRÁLYI DONI 14-ES GYALOGEZRED EMLÉKTÁBLÁNÁL.

AZ EGRI TEMETŐBEN ,ŐFELSÉGE DAKA JÓZSEF 1919-2016.SIREMLÉKNÉL.

Dr. BÁNHIDY GYULA 1882-1937.A MAGYAR KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY.SÍRJÁNÁL.

MEGEMLÉKEZTÜNK 17.30-ÓRAKOR , VITÉZEK ,LOVAGOK, NEMZETŐRÖK.

TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

/ RÉSZLET/

KINEK SZÍVE MÁR NEM DOBBAN,

NEM HALLJA HARANGSZÓNAK,

HÍVÓ HANGJÁT NAPJAINKBAN.

FELNÉZÜNK NAPONTA MIND,

A KÉK ÉG FELÉ SZOMORÚAN.

HA SÜT A NAP, HA CSILLAGOS,

FÉNYLŐ AZ ÉGBOLT TOVA.

EMLÉKÜNKBEN TOVÁBB ÉLNEK.

A TEJÚTON A HADAK ÚTJÁN,

ŐK SÉTÁLNAK,S LETEKINTNEK.

ANGYALOK KÖZÖTT FENN,

AZ ÉGBEN TOVÁBB ÉLNEK.

KIK A HADAK ÚTJÁRA,

VALAMIKOR ELKÖLTÖZTEK.

KI ELHAJÓZOTT,S ELVÁNDOROLT.

ÖRÖK FÉNYÜK A CSILLAGOK KÖZÖTT.

KÉT SZEMÜKKEL LETEKINTNEK,

A FELHŐK KÖZÜL HELYESLŐEN.

BÓLINTANAK,INTENEK MÉG,

ÉS SIETŐSEN TOVAMENNEK.

SZELLŐ VISZI ÁLMUKAT,

ITT LENN AZ ÁLMAINKAT.

KILÉPVE A FÖLDI VILÁGBÓL,

S A VÉGTELENBEN TALÁLKOZUNK…

IGY KÖSZÖNTVE MINDEN,

ELTÁVOZOTT IGAZ MAGYAR EMBERT…

FŐHAJTÁSSAL EMLÉKEZVE,

ŐK, IGAZOLTAN TÁVOL..

HARSOGVA MONDJUK! JELEN…

A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL! ÁLDÁS BÉKESSÉG!

NYUGODJANAK BÉKÉBEN, ÁMEN.

CHEVALIER DUKE VITÉZ NEMES LOVAG TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY /LIEUTENANT GENERAL/

MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 56-OS SZERVEZET

HEVES VÁRMEGYE ELNÖKE.

,

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy