Előléptették két bajtársunkat

Kertész Lóránt nemzetőr vezérőrnagyot, Budapest nemzetőr parancsnokát altábornaggyá,

Szabó János nemzetőr alezredes, kiképzési parancsnokot, a honlapunk főszerkeszőjét ezredessé léptette elő v.l. Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes, elnök-főparancsnok.

fotó: Lakatos András nör. ezds. és Szabó János nör. ezds.

közzétette: szerkesztőség