Csapatgyűlés 2018. december

2018. december 15-én került sor a 2018. évi 12. csapatgyűlésünk megtartására. Az eseményre, Török-Szabó Erzsébet nör. őrnagy bajtársunk meghívására a Dobozi utca 7. szám alatt került sor.

A csapatgyűlést v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes, elnök-főparancsnok nyitotta meg. Ezt követően a jelenlévők nagy érdeklődéssel fogadták az egri alegység bemutatkozását.

Új bajtársak belépésével erősödött egri alegységünk.

Az elnökség és a tagság egyaránt figyelemmel hallgatták meg az egriek bemutatkozását.

A gyűlésen számos, értékes beszámoló és bejelentés mellett, több bajtársunk előléptetésére is sor került.

v.l. Rásonyi István ezredest, dandártábornokká,

v.d. Bíró Edit nör. őrnagyot, alezredessé,

Papp Tamás nör. őrnagyot, alezredessé léptették elő.

(A fényképeket v.l. Piti János nör. altbgy. és Szabó János nör. alez. készítette.)

Közzétette: szerkesztőség