Alapítónk Király Béla vezérezredes halálának évfordulója

11 éve, 2009. július 4-én hunyt el Király Béla vezérezredes, aki 1956-ban Budapest katonai parancsnoka volt.

Katona, hadtörténész, politikus, az MTA külső tagja. Az 1956-os forradalom idején Nagy Imre nevezte ki Budapest katonai parancsnokának és feladatul adta Király Bélának az új Nemzetőrség megszervezését is. Ezt a megbízását a szabadságharc leverését követően soha, senki nem vonta vissza, így a rendszerváltást követően jogfolytonosan – a miniszterelnöki parancs értelmében – hívta ismét életre szervezetünket. 

forrás: Lakatos András nör. ezredes

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő