2019. április 27-i Küldöttgyűlés Határozatai

1/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Jelen Küldöttgyűlés Levezető Elnöke: Németh Tamás nör. altábornagy.”

 2/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:             

„ A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

  1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
  2. A 2018. évi költségvetési beszámoló ismertetése és elfogadása.
  3. A 2019. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Az Alapszabály módosítása, különös tekintettel a közhasznúság beemelésére.
  5. Egyebek (tagdíjat érintő kérdések, egyéb megvitatandó kérdések).”

3/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Jelen Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztotta: Dr. Diószegi Gábort jegyzőkönyvezetőnek; jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bíró Edit és Réti Tibor Bajtársakat, valamint szavazatszámláló bizottságba Wisztercill Zsuzsanna és Toldi Imre bajtársakat.”

4/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2018. évi Beszámolót elfogadta.”

5/2019. számú Küldöttgyűlési határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezetet elfogadta.”

6/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Küldöttgyűlés az Elnökség által elfogadott és a Küldöttgyűlés elé terjesztett Alapszabály módosítását, különös tekintettel a közhasznúság kérdésére, egységes szerkezetbe foglalva elfogadta!”

7/2019.számú Küldöttgyűlési Határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2020. január elsejétől megemelt (2.500 Ft/év) tagdíjat, illetőleg az arról szóló matrica bevezetését elfogadta!”

Közzétette: Elnökség