1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság közleménye

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokságának közleménye

Tisztelt Bajtársak!

Ezúton értesítek mindenkit, hogy

        2014.05.17-én, szombaton, 10:00 órakor rendkívüli közgyűlést tartunk

                       Budapest. XVI. János utca 53. sz. alatti szokott helyen.

Napirendi pontok:                                                                                                             Az Ellenőrző Bizottság részletes beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

Alapszabály módosításának szavazással történő elfogadása, erre a 2014.03.15-i törvényi változások miatt is szükség van

Vezető tisztségviselők szavazás útján történő választása

 

Kérünk mindenkit, hogy jelenlétével járuljon hozzá az egyesület akadálytalan tovább működéséhez!

Főparancsnokság

 

v.l. Dömötör Zoltán Vezérezredes Elnök Főparancsnok a rendkívüli közgyűlés megszervezésével és lebonyolításával

Lévay T. Erzsébet alezredes Ellenőrző Bizottsági Elnököt

bízza meg. A megbízás a mai naptól a közgyűlés lezárásáig tart.

 

Honlapra írta és szerkesztette: Lévay T. Erzsébet alezredes