Gyászjelentés

Kitüntetés vagy szalagsáv? Hová tegyem? Hogyan viseljem?

Rendezvényekre járva, gyakran találkozhatunk eltérően ékített egyenruhákat viselő bajtársakkal. Bár a honlapunkon megtalálható „Öltözködési Utasítás” részletes útmutatást nyújt a szabályos egyenruháról, talán nem feleslege külön cikkben is kiemelni a jelvények és kitüntetések helyes viselésének szabályait. Túl azon, hogy szervezetünk rendészete, vezetősége eljárást kezdeményezhet a szabálytalan egyenruhát viselővel szemben, az egymás mellett álló bajtársak a rendezetlenség látszatát keltik összevisszaságukkal, ami nemcsak a mi szervezetünkre hoz szégyent, de minden egyenruhára.

Ezért az alábbi tizenhárom pontban, röviden összefoglaljuk a kitüntetések, jelvények, állományjelzők és egyéb díszek helyes viselésének szabályait a társasági öltönyön:

 1. kizárólagosan az alanyi jogon, személyesen megszerzett, vagy elért képzettséget, tagsági hovatartozást és kitüntetést szimbolizáló jelképek viselése a megengedett.
 2. sípzsinór (vállzsinór) alkalmazása és a rendfokozati jelzés vállon viselése tilos!
 3. a doborpajzsot a bal felkar közepén, a háromszög állományjelzőt érintőlegesen a jobb zubbonyzseb közepe felett szabályos viselni. A névtáblát a háromszög állományjelző alatt, a jobb zubbonyzseb hajtókáján, (vagy közvetlen felette) középre igazítva kell hordani.
 4. kitüntetéseket kizárólag baloldalon, a szív felett – számuktól függően – egy, vagy legfeljebb három sorban szabad viselni. A több sorban viselt kitüntetéseket úgy kell elhelyezni, hogy az alsóbb sorok szalagjait takarják a felsőbb sor medáljai és csak a harmadik sor kerülhet a zubbonyzseb hajtókájára.
 5. a kitüntetéseket nem elnyerésük sorrendjében – hanem szemből nézve – értékük szerint balról jobbra csökkenő rangsorban, egymás mellett kell feltűzni, illetve félig takarásban sínre felfűzni. Ez minden kitüntetési sorra érvényes. (Tehát a legmagasabb kitüntetés az egyenruhán – szemből nézve – a legfelső sor balszélén, (féltakarásban sinre fűzve, legfelül) a legalacsonyabb értékű pedig a legalsó sor jobbszélén (féltakarásban sinre fűzve, leghátul) található.)
 6. a 4-es pontban körülírt sorrendiség érvényes a kitüntetéseket szimbolizáló szalagsávok helyes sorrendben viselésére is. A szalagsávot a bal zubbonyzseb fölé, középre igazítva kell elhelyezni.
 7. vagy a (kényelmesebb és könnyebb viseletet nyújtó) szalagsávot, vagy magát a kitüntetési medált viseljük. Együttes, vagy kevert viseletük tilos!
 8. a jobboldalon, vagy a bal zubbonyzseb alatt nem viselünk kitüntetést. Akkor sem, ha annyi van, hogy a szív fölé már három sorban sem fér el. Ebben az esetben a kevésbé fontosakat mellőzzük, vagy medál helyett szalagsáv formájában tudunk többet megjeleníteni.
 9. a szalagsáv egyaránt lehet szövet, vagy merev, fém keretbe foglalt kivitelű.
 10. jobboldalon a zubbonyzseb hajtókájára, és/vagy a zubbonyzsebre az iskolai végzettséget és képzettséget szimbolizáló jelvények kerülhetnek.
 11. lovagrend, vitézi rend, vagy egyéb személyes tagságot szimbolizáló jelvényeket a zubbony hajtókáin, illetve a zsebekre, vagy a zsebek alá feltűzve lehet viselni úgy, hogy először a bal oldalt töltsék fel. Szalaggal nem rendelkező, úgynevezett „csillagrend” típusú kitüntetéseket a bal zubbonyzsebeken, vagy közvetlenül a zseb alatt szabályos viselni.
 12. a fentiektől csak a nyakban viselendő, illetve a vállszalag, vagy térdszalag formájában létező kitüntetések esetén szabad eltérni.
 13. minden más változtatás, vagy eltérő megjelenés szabálytalan és tilos!

A viselt kitüntetés igazolólapját – mely igazolja a személyes viselési jogosultságot – mindenkor tartsuk az egyenruha zsebében. Kérünk minden bajtársat, hogy a fenti leírás szerint ellenőrizze egyenruháját és a benne foglaltaknak megfelelően alakítsa ki annak megjelenését. Ne feledjük: az egyenruha lovagias viselkedésre és alakiasságra kötelez!

közzétette: szerkesztőség

Csapatgyűlés és előléptetések Kiskunhalason

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Kiskunhalasi Egysége 2019. július 13-án, csapatgyűlést tartott v. Romvári Frigyes nör. vezérőrnagy birtokán. Az összejövetel célja az eltelt félév munkásságának értékelése és a következő félév teendőinek megbeszélése.

A találkozót v.l. Juhász László nőr. altábornagy, egységparancsnok elnökölte. Nyitóbeszédében köszöntötte a 60. születésnapját ünneplő v.l. Fekete László nör. alezredes bajtársat, ezt követően kihirdette a Főparancsnok napiparancsát, melyben:

v.l. Fekete László alezredest, ezredessé,

v.l. Vincze József alezredest, ezredessé,

v. Iványi András alezredest, ezredessé léptette elő, beosztásaik megtartása mellet.

A csapatgyűlésen napirendre került a nemzetőrségek egyesítésére vonatkozó főparancsnoki felhívás is, melynek üdvözléséről és támogatásáról egyhangú döntést hozott a tagság.

A gyűlést követően v. Veréb Sándor saját készítésű birkapörkölttel látta vendégül a bajtársakat, melyet jóízűen, jó hangulatban fogyasztottak el a megjelentek.

A beszámolót és a fényképeket v.l. Vincze József nör. ezredes készítette.

A születésnaposnak és az előléptetetteknek a Szerkesztőség nevében is gratulálunk, további munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: szerkesztőség

Gyászjelentés

Andrásfay Szerencse Ödön: A Hableány balladája (dalszöveg)

 

            Karcsú, kecses hullám                                A Hableánnyal
            Teste ringó nád                                           Feljön a révbe
                                                                                Feljön a révbe
            Úszott, úszott simán
            Habokon a Hableány                                  Szívekbe érve
            Habokon, a Hableány                                 Jaj, mozdulatlan élve
                                                                                Mozdulatlan élve
            Úszott, úszott                                                       **
            Mutatta mi látvány                                       Karcsú, kecses
            Habokon, a Hableány                                 Teste ringó nád
                         *                                                     Teste ringó nád
            De nagy test, durván
            A semmiből eléje állt                                   Úszott, úszott
            Mögébe állt, eléje állt                                  Habokon a Hableány
                                                                                Habokon, a Hableány
            Jaj, habokba dőlt                                                  **
            A Hableány                                                 Egy késői Viking
            Habokba, a Hableány                                 Barbár támadása
                         *                                                     Lett, a Hableány halála
            És sodor a vész
            És sodor a vér                                            Nagy erővel vágva
            Végig a Dunán                                           Ki, rászállt a Hableányra
                                                                               Hátbarontva, a Hableányra
            És jaj, holt hajóvá vált
            Alant a Hableány                                        Maga alá gyűrte
            Alant, a Hableány                                       Zavaros, vad habokba küldte
                         *                                                     Sötét, holt habokba küldte
            És hallgat a nagyhajó                                          *
            Ki, durván eléje állt                                     Jaj, habokba dőlt
            Ki, sietve sandán, odébbállt                       A Hableány
                                                                               Habokba, a Hableány
            Könnyet ejt, szomorkodik tán                              *
            Koreáig hallik a sírás                                  Nem csikorog
                         **                                                    Nem billeg már
            Karcsú, kecses                                           Sóhajt a kormány
            Teste ringó nád
                                                                                Elengedte végleg
            Úszott, úszott                                              A jó, János matróz, jaj
            Habokon a Hableány                                  És a kemény, L.kapitány
            Habokon, a Hableány
                                                                                Szirén dalát hallatva
            Úszott, úszott                                              Utolsó csókot küld
            Mutatta mi látvány                                       Szemükre a Hableány
            Habokon, a Hableány                                           *
                        **                                                     És hív a hang éjjel-este
            A sok ember                                                Hív a hang, éjjel-este
            Ki, követte a mélybe                                   Sír a Hableány, lelke, teste
            Ki, követte a mélybe                                 

                                                       Sirályokkal, mit üzenne
                                                       Sirályokkal jaj, mit üzenne

                                                       Kelt, a habokból kelve kiáltván
                                                       19. évi május bánata másnapján
                                                                         3426.

Szerkesztőségünk címére – szerkeszto@magyarnemzetorseg.hu – várjuk azok jelenszerkeszto@magyarnemzetorseg.hutkezését, akinek elnyerte tetszését a vers és tudnak segíteni a stúdiómunkálatok költségeinek támogatásában, hogy minél előbb megszólalhasson a költemény. 
 
***
 
Bársony Róbert nemzetőr vezérőrnagy az 1956 Magyar Nemzetőrség képviseletében elsőként, már 2019. június 1-én virágok elhelyezésével és mécsesek gyújtásával rótta le kegyeletét a tragédia helyszínén.
 
Mint a Tábornok úr elmondta: “Ugy éreztem el kell jönnöm, mert nagyon sajnálom és a két nép egyátalán nincs oly távol egymástól…”
 
Sokakat megrázott, felkavart, cselekvésre késztetett a tragédia. A költő verssel és énekkel, a katona néma főhajtással tiszteleg az áldozatok előtt, de a részvét, a bánat közös érzés a dal és a némaság mögött.
 
közzétette: szerkesztőség