Célok, feladatok

Az 1956 Magyar Nemzetőrség olyan alulról szerveződő, erős társadalmi támogatottságú, de hierarchikus szervezeti felépítésben működő társadalmi szervezet, mely az állampolgárok önként vállalt, Magyarország védelme iránt érzett személyes elkötelezettségére alapszik, képes a Magyarország rendvédelmi szerveivel és a honvédséggel együttműködve biztosítani hazánk biztonságát.

Célok: az állami szervezetekkel együttműködés alapján – szervezett társadalmi hátteret nyújtani Magyarország közigazgatási, valamint állami szervezeteinek az alkotmányos feladataik ellátásában, a bűnmegelőzésben, a migrációs feladatokban, a katasztrófa megelőzés és helyreállítási feladatokban való aktív részvétellel.

A fiatalok hazafias honvédelmi nevelése, valamint a történelmi és katonai hagyományok ápolása és a karitatív tevékenységben való részvétel.

Folyamatos feladatok a teljesség igénye nélkül:

– Rendhagyó történelem órák tartása különböző oktatási intézményekben.

– Az ifjúság nevelése és felkészítése a közlekedési balesetek megelőzésére, az alkohol, cigaretta és drogok elkerülésére.

– Általános bűnmegelőzési stratégia (kábítószer, alkohol, autólopások, gazdasági bűncselekmények, illegális hulladéklerakók, falopások, hétvégi házak feltörése, temetők-, emlékművek meggyalázása, idősek tisztelete, másság tiszteletben tartása, közlekedési eszközök rongálásának megakadályozása szóval és bejelentéssel, kulturálatlan viselkedési cselekedet abbahagyására felszólítás vonaton, villamoson, metrón, buszokon, aluljárókban, stadionokban, tudatos vásárlói magatartás…).

– Környezettudatos gondolkodás kialakítása, valamint a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szegmenseinek erősítése, szükség esetén az ezekkel foglalkozó szervekkel való együttműködés.

– A XX. század volt magyar értékeinek elfogadása és pozitívumainak tiszteletben tartása.

– A negatív migrációs hatások csökkentése, a megtartó erő fokozása.

– Megemlékezések és koszorúzások országszerte.

– Az 56-os bajtársak temetésének intézése és a halottakról kegyeleti megemlékezés.

– Egyéb feladatok.

Igény esetén a feladataink:

– Részvétel a terrorveszély megelőzésében, terrortámadás következményeinek felszámolásában.

– Befogadó nemzeti támogatásban részvétel  a szövetséges NATO erők részére.

– Határrendészeti munka segítése, migrációs hullám kezelése a Bevándorlási Hivatallal való együttműködés keretében.

– Minősített időszakban a fegyveres erők és tömeges zavargások felszámolásánál a rendészeti szervek támogatása, katasztrófa helyzetben a lakosság mentésének segítése, valamint vagyonának védelme.

– Vasúti kocsik váratlan ellenőrzése pályaudvarokon a lopások megelőzése érdekében, valamint tömegrendezvényeken, sporteseményeken a rend biztosítása.

– Környezetszennyezésekről, illegális hulladék lerakásokról fénykép, illetve videofelvételek készítése és átadása a hatóságok részére.

– Egyéb feladatok.

Végezetül az 1956 Magyar Nemzetőrség pártfüggetlen társadalmi szervezet, tagjai többsége sohasem volt párttag és nem is politizál.

Budapest, 2011. 05. 25.

Az írást készítette és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Szervezési Bizottság Elnök