NYILATKOZAT

Az 1956 Magyar Nemzetőrség a Nemzetünkért vállalt elkötelezettségétől vezetve és a Hazánkért érzett felelősségtudattól indíttatva felhívja a Bajtársak és minden velünk szimpatizáló, a Magyar Nemzet sorsáért felelősséget vállaló Honfitárs figyelmét, hogy aktívan vegyen részt a május 26.-án tartandó Európai Uniós választásokon.

Történelmi hagyományaink köteleznek, hogy felhívjuk a figyelmet az ország szabadságának, stabilitásának, határaink és a Nemzet védelmének, valamint az ezeket a célokat szolgáló szövetségi rendszer fontosságára.

Mivel a jelen választás tétje önmagán túlmutatva, hosszú időre meghatározza népünk, Nemzetünk és Hazánk jövőjét, kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmet annak érdekében, hogy minél többen és alapos megfontolás után járuljanak a szavazófülkékhez.

Csömör, 2019. május 17.

                                                                              v.l. Dömötör Zoltán nőr.vezérezredes                                                                                                 elnök-főparancsnok

közzétette: Elnökség

Koszorúzás Szatmárnémetiben

2019. május 14-én, koszorúzással és ökomenikus szertartás keretében imádkozással emlékeztek meg az egybegyűltek az 1970-es árvíz áldozatairól Szatmárnémetiben. 49 évvel ezelőtt ezen a napon, több mint két méter magasan tetőzött az ár az utcákon, elmosva mindent, ami az útjába került. Ezzel Szatmárnémeti legnagyobb természeti katasztrófáját okozta a Szamos, amikor a gátszakadás után, 3600 köbméter/másodperc vízhozammal(!) öntötte el a vidéket. A hivatalos statisztikák szerint összesen 56 áldozata volt a tragédiának, a valóságban azonban csak Szatmárnémetiben több mint 100 fő volt a halottak száma.

Kereskényi Gábor polgármester beszédében külön kiemelte bajtársunk, v.l. ns. Kaiser Ernő nemzetőr ezredes szerepét, aki a vész idején árvízi hajósként, egy rekvirált ladikkal és egy gémeskút kútostorából rögtönzött hajtórúddal, gondolásként járta az utcákat, mivel a hivatalos mentés csak másnap vette kezdetét.

Az egyik emlékező, aki kislányként élte át a katasztrófát, könnyes szemmel borult megmentője nyakába.

Kaiser Ernő elmondta: felnőtt, életerős embereket nem mentett. Azoknak azt tanácsolta, hogy kössék ki magukat a fák felső ágaihoz, hogyha a kimerültségtől már nem tudnak kapaszkodni, ne potyogjanak a háborgó vízbe. „Csak” gyerekeket, öregeket és betegeket vitt menedékbe, akikre a biztos halál várt volna az áradásban. 187 főig számolta az utasait, azután már túlfáradt volt hozzá, hogy jegyezze számukat.

Kétfős küldöttségünk a kedves fogadtatástól meghatottan helyezte el koszorúját az emlékműnél, tisztelegve az áldozatok emléke előtt.

forrás: Szabó János nör. ezds.

közzétette: szerkesztőség

Emlékmise a Belvárosi Plébániatemplomban

2019. május 8-án, 16.30 órai kezdettel, Horthy Istvánné, született gróf Edelsheim Gyulai Ilona emlékére misét tartottak a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Beszédet mondott dr. Boross Péter. A volt miniszterelnök hosszan méltatta a tiszta, erkölcsös, nemzetét hűséggel és alázattal szolgáló asszony életét és példaképül állította az utókor elé.

Szervezetünket dr. Diószegi Gábor, Szabó János ezredesek és Boros Ildikó őrnagy, képviselték a szertartáson.

fényképek: Boros Ildikó nör. őrgy és Szabó János nör. ezds.                            közzétette: szerkesztőség

2019. április 27-i Küldöttgyűlés Határozatai

1/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Jelen Küldöttgyűlés Levezető Elnöke: Németh Tamás nör. altábornagy.”

 2/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:             

„ A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

  1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
  2. A 2018. évi költségvetési beszámoló ismertetése és elfogadása.
  3. A 2019. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Az Alapszabály módosítása, különös tekintettel a közhasznúság beemelésére.
  5. Egyebek (tagdíjat érintő kérdések, egyéb megvitatandó kérdések).”

3/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Jelen Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztotta: Dr. Diószegi Gábort jegyzőkönyvezetőnek; jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bíró Edit és Réti Tibor Bajtársakat, valamint szavazatszámláló bizottságba Wisztercill Zsuzsanna és Toldi Imre bajtársakat.”

4/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2018. évi Beszámolót elfogadta.”

5/2019. számú Küldöttgyűlési határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezetet elfogadta.”

6/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Küldöttgyűlés az Elnökség által elfogadott és a Küldöttgyűlés elé terjesztett Alapszabály módosítását, különös tekintettel a közhasznúság kérdésére, egységes szerkezetbe foglalva elfogadta!”

7/2019.számú Küldöttgyűlési Határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2020. január elsejétől megemelt (2.500 Ft/év) tagdíjat, illetőleg az arról szóló matrica bevezetését elfogadta!”

Közzétette: Elnökség

 

Rólunk írták:

közzétette: szerkesztőség