Boldog Új Esztendőt kívánunk !

Kedves Magyar Nemzetőrök szerte e világon, Boldog Új 2018-as Esztendőt kívánunk !

Molnárné O Anna

Újévi köszöntő 2018

Újra itt van az új év.
Újra lesz sok emlék.
Az új esztendő kopog.
S közben a régi morog.
Elmegy már a 2017.
Helyére a 18 lép.
Új esztendő új élménnyel
Biztos majd gazdagít.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

@@@

Még egy kellemes kis vers :

Adamecz László :

SOK SZERETETTEL KÍVÁNOK BOLDOG ÚJ ÉVET!

BOLDOGULJ JÖVŐRE, KÍVÁNOM

Holnap lesz-e vagy nem netem,
ezért most küldöm üzenetem,
boldogulj jövőre kívánom,
egészség ne hagyjon díványon,
a szerelem nálad lakjon,
vágyad téged el ne hagyjon,
bizalom lakja szívedet,
lelkedet hassa át szerelem,
hazád, ősöd becsben legyen,
család, gyerek jókat egyen,
hited, elved csak jót akarjon,
magyart, magyar föld takarjon,
élő élőhöz, holt holthoz,
ne ragaszkodj a múlthoz,
míg gyász, indulat lakja lelked,
addig élni nem lesz kedved.
Petárda, fény, tűzijáték,
harsogás, zaj nem ajándék.
Mit kívánhatnék jövőre,
csendes békés szép új évet,
bizalmat, nyugalmat nektek,
Isten is óvjon, ha kéritek.

                        az 1956 Magyar Nemzetőrség 

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy 

 

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet ! – A SZENT KORONA ORSZÁGÁNAK LAKÓINAK, V.Ns.Lg. TIMÁR FERENC ÉS ILDIKÓ NEMZETES ASSZONY.

A 2017. ÉVI KARÁCSONYI MEGHITT, SZERETETBEN MEGÉLT

ÁLDOTT ÜNNEPEK UTÁN,

HEVES VÁRMEGYE EGER VÁROSÁBAN ,2017.12.28-ÁN.

AZ EGRI SZÉKESEGYHÁZBAN – BAZILIKÁBAN.

IMÁDKOZÁS, 5 DB MÉCSES GYÚJTÁS

A SZENT JÁSZOLNÁL, A KIS DED ÉS MÁRIA OLTÁRNÁL,

A SZENT CSALÁD OLTÁRNÁL.

MAJD, A VITÉZI IMÁVAL KIFEJEZVE.

A SZENT KORONA ORSZÁGÁNAK…

A SZENT KORONA ORSZÁGÁNAK LÁKÓINAK,

V.Ns.Lg. TIMÁR FERENC ÉS ILDIKÓ NEMZETES ASSZONY.

CSALÁDOMNAK KÜLDÖTT ÜDVÖZLŐ LAPOK JÓ KÍVÁNSÁGAIT.

A FELVIDÉKRŐL ELSZÁRMAZOTTAK, KISBEREZDA FURCSIK.

ERDÉLY ORSZÁGBÓL ELSZÁRMAZOTTAK; Ns. LASNECZKY – ROZGONYI CSALÁD.

LENGYELORSZÁGBÓL ELSZÁRMAZOTT; TROJAN MARIAN JOSEF GRAFIKUSMÚVÉSZ

ÉS VITÉZ KELEMEN ISTVÁN / NAGY EZÜST KITÜNTETÉS /

CSALÁDJA FÜZESABONYBÓL.

BOLDOG ÚJ ESZENDŐT KÍVÁNOK A 2018.ÉVBEN

ERŐT, EGÉSZSÉGET, BOLDOGULÁST AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN,

NEMZETMENTŐ FÁRADOZÁSUKHOZ

A SZENT KORONA ORSZÁGÁBAN.

A JÓ ISTEN ÁDASÁVAL. ÁLDÁS BÉKESSÉG.

KISÉRJE A MINDENNAPOKON A JÓAKARATÚ EMBEREKET.!!!

 

V.Lg. gróf révkomáromi the D.VITÉZ LOVAG Hg.DUKE TIMÁR FERENC

TÁBORNAGY, NÁDOR, NAGY-KANCELLÁR.

.

a honlapra szerkesztette a kapott anyagból :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy 

 

Kedves Magyar Nemzetőrök és állampolgárok, – szerte e világon, – Áldott Karácsonyt kívánunk !

https://www.youtube.com/watch?v=CiSeWsyhi2Y

 

Csendes éj!Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély
Nincs fent más csak a szent szülőpár,
Drága kisdedük álmainál:
Szent Fiú aludjál! Szent Fiú aludjál!Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít! Krisztus megszabadít!Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy,remélj,
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigaszadó mosolyát:
Krisztus megszületett!Krisztus megszületett!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

http://www.dalszoveg.hu/d1183939/karacsonyi_dalok/karacsony_unnepen-dalszoveg.html

Karácsony ünnepén

Karácsony ünnepén
Mindenhol gyertya ég.
Békesség jelképe
A gyertyaláng.

Mindennap gyújtsatok
Gyertyákat, emberek!
Égjen a béke- láng
Mindenhol már!

Halvány kis gyertyaláng,
Hol van a kék madár?
Mindenki várja őt,
Miért nem jön már?

Sok még a gyűlölet,
Éhség és szenvedés;
Mikor lesz vége már,
Kis gyertyaláng?

Fenyőfa, sok cukor,
Ajándék mindenhol,
De az én szívemben
Nincs nyugalom.

II:Ki mondja meg nekem,
Hogy éljek, s mit tegyek,
Hogy karácsony ünnepén
Boldog legyek?:II

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Kedves Magyar Nemzetőrök szerte e világon, Békességet hirdet Karácsony Ünnepe Legyen hát Áldott ki megváltott bennünket – életét adva a kereszten,

Boldog Karácsonyt kívánunk !

                        az 1956 Magyar Nemzetőrség 

          Vedd ajándékul szívemet, 
Oh édes Jézusom, 
S minden eszemet, kedvemet, 
Én kedves Krisztusom. 
Itt imádván szent testedet, 
Mutasd hozzám kegyelmedet, 
Oh én szerelmes kisdedem, 
Testté lett Istenem! 
Hogy magad így megaláztad, 
Oh édes Jézusom, 
Minden elme elhűl rajtad, 
Oh csudás Krisztusom. 
Szemlélvén téged jászolban, 
Mélyen hatsz gondolatomban, 
Oh én szerelmes Jézusom, 
Felséges Krisztusom. 
Mi kényszerített tégedet, 
Oh édes Jézusom, 
Hogy így elrejtnéd fényedet, 
Oh kegyes Krisztusom? 
Hozzánk való szeretetből 
Ezt műveléd, s jó kedvedből, 
Oh drága-látott Jézusom, 
Kicsinded Krisztusom. 
Engedd, én is szeresselek, 
Oh édes Jézusom, 
Szent élettel kövesselek, 
Kalauz Krisztusom, 
Add segítő malasztodat, 
Nyújtsd isteni jobb karodat, 
Oh én szerelmes kisdedem, 
Édesem, kedvesem. 
Kösd jászlacskádhoz szívemet, 
Oh édes Jézusom, 
Fektesd szénádra fejemet, 
Ártatlan Krisztusom: 
Soha meg ne tagadjalak, 
Sőt végetlenűl áldjalak, 
Oh én szerelmes Jézusom, 
Megváltó Krisztusom.        

    

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL. ÁLDÁS BÉKESSÉG. JÓ ERŐT EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK, SZERETETET,BÉKÉS KARÁCSONYT. BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT A CSALÁDOKNAK.!!!

HEVES MEGYEI HÍRLAP 2017.DECEMER 16.;SZOMBAT
TARNAMÉRA SZÜLÖTTE KAPTA A RANGOS ELISMERÉST.

KOVÁCS GYÖRGYNÉ VARGA BERNADETT EGER VÁROS MEGYEHÁZÁN,

BENSŐSÉGES ÜNNEPSÉG KERETÉBEN VEHETTE ÁT, Dr. JAKAB ISTVÁN
-EMLÉKGYŰRŰT.

AZ ELISMERÉSRE SZABÓ ZSOLT ÁLLAMTITKÁR A KÖRZET ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐJE.

TERJESZTETTE FEL, A NYUGALMAZOTT TARNAMÉRA-ZARÁNKI KÖRJEGYZŐT.

A KITÜNTETÉST AZ ELNÖK ÖZVEGYÉNEK JELENLÉTÉBEN A MEGYE VEZETŐI ADTÁK ÁT.

NAPJAINKBAN A TARNAMÉRAI NYUGDÍJAS EGYESÜLET ELNÖKE,A DALKÖR VEZETŐJE.

DALKÖR TAGJAIVAL SOK SZÉP ÉLMÉNYT ADNAK A KÖZÖNSÉGNEK, NÉPDAL KEDVELŐKNEK.

HEVES VÁRMEGYE SOK HÍRES EMBERT ADOTT A HAZÁNAK !!!

 

A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL. ÁLDÁS BÉKESSÉG.

JÓ ERŐT EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK, SZERETETET,BÉKÉS KARÁCSONYT.

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT A CSALÁDOKNAK.!!!

 

TARNAMÉRÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK NEVÉBEN.

TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC.

.

a honlapra szerkesztette

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

KINEVEZÉS – ELŐLÉPTETÉS

KINEVEZÉS – ELŐLÉPTETÉS

A 2017-es  Évzáró Csapatgyűlés keretében, . a Főparancsnok előléptetésben részesítette v.l. Szabó László ÉRDEMES nemzetőr Bajtársunkat !

Ezúttal Gratulálunk áldozatos munkája elismeréséért !

.

a honlapra szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy 

 ” NINCS  MENTSÉG  A  TÖRTÉNTEKRE ! ”  –  EMLÉKEZNI ÉS EMLÉKEZTETNI  KELL, –  AZ  1956-OS  EGRI  SORTŰZ  ÁLDOZATAIRA.

 ” NINCS  MENTSÉG  A  TÖRTÉNTEKRE ! “

               EMLÉKEZNI ÉS EMLÉKEZTETNI  KELL,

           AZ  1956-OS  EGRI  SORTŰZ  ÁLDOZATAIRA.

       EGER VÁROSÁBAN, KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS VOLT AZ 1956-OS,

       EGER 1956.DECEMBER 12-EI SORTŰZ ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE.

      AZ  ÖTVENHATOSOK EMLÉKPARKJÁBAN  A SZÉCHENYI ÚTON,

  A DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS GÁRDONYI GÉZA GIMNÁZIUM ELŐTT.

 A MEGEMLÉKEZÉST, LOVAG RÉTI ÁRPÁD SZÍNMŰVÉSZ VERSES ELŐADÁSA NYITOTT.

    EZT KÖVETŐEN MARTONNÉ ADLER ILDIKÓ ALPOLGÁRMESTER ASSZONY,

         ÚGY FOGALMAZOTT, NINCS MENTSÉG A TÖRTÉNTEKRE,

  S AZÉRT ÁLLUNK MOST ITT,HOGY EMLÉKEZZÜNK S EMLÉKEZTESSÜNK.

  A FŐHAJTÁSON KÖZEL HARMINC SZERVEZET, POLITIKAI PÁRT,

  OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNY KÉPVISELŐJE HELYEZTE EL,

  AZ EMLÉKEZÉS KOSZORÚIT AZ EGRI 56-OS SZÖVETSÉG,EGRI ÖNKORMÁNYZAT IS.

   A MEGEMLÉKEZÉSEN, SZABÓ JÓZSEF BÉLA ESPERES, VALAMINT TÓTH IMRE

        REFORMÁTUS LELKÉSZ MONDTA EL  GONDOLATAIT…!

               V.Ns.Lg. TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

                        / RÉSZLET/

                  A FORRADALOM VIHARÁBAN

                  ŐK HŐSSÉ LETTEK.

                  FIATALOK ÉS IDŐSEK

                  MIND EGYÉRT,

                  SZENTÉRT,HAZÁÉRT

                  A NEMZET SZABADSÁGÁÉRT

                  EMELTÉK SZAVUKAT MAGASRA.

                  61 ÉVE VOLT, S EMLÉKE

                  MÁIG HŰEN ÁLL EMLÉKEZETÜNKBEN.

                  SZÁMTALAN CSALÁDBAN MA IS

                  ÉRZIK, SAJOGJÁK ANNAK NYOMÁT.

                  EMLÉK,SZIVEK,LELKEK ŐRZIK

                  1956 FORRADALMÁT,VIHARÁT.

                  EMLÉKMŰVEK,KOSZORÚK.KOPJAFÁK

                  KÖSZÖNTSÉTEK ÉNEKELVE A NEMZETŐR DALÁT!

     A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL.ÁLDÁS BÉKESSÉG. MINDEN JÓAKARATÚ EMBERNEK.

        A SZENT KORONA ORSZÁGÁBAN ÉS A VILÁG MINDEN RÉSZÉN,

                       A NÉGY VILÁGTÁJBAN.

    CHEVALIER, VITÉZ, NEMES, LOVAG, Hg.DUKE  TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

          MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY / LIEUTENANT GENERAL /

.

a honlapra szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A SZENT KORONA ORSZÁGÁT SOK VÉRÁLDOZAT ÁRÁN SIKERÜLT NAPJAINKIG TARTANI.

 HEVES MEGYEI HÍRLAP  2017.DECEMBER 9.; SZOMBAT

           KÜLÖNLEGES TÖRTÉNELMI DARABOT MUTATTAK BE EGER VÁROSÁBAN.

                        A GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZBAN.

           A  ZRÍNYI 1566 CÍMŰ ELŐADÁST A GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZBAN,

     Ns.SASVÁRI SÁNDOR  SZÍNMŰVÉSZ, NEMZETŐR DANDÁRTÁBORNOK A CÍMSZEREPBEN.

    “A HADIÚTON JÖTT A JANICSÁR BÉG A NAGY SZULTÁN. TIPORT LE NÉPET HAZÁT”

    VAJON KIK GYÁRTOTTÁK A SOK ÁGYÚT ÉS KIK HOZTÁK ÁT CSÓNAKOKON A
HORDÁT…!!!

    ZRÍNYI MIKLÓS ÉS A HŐS VÁRVÉDŐK SZIGETVÁRI HŐSÖK, ÁDÁZ HARCA A
BETOLAKODÓKKAL.

                  VITÉZ NEMES LOVAG TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

                                 “RÉSZLET”

                            ” DÚLNAK A HÁBORÚK,

                            TÉPÁZTAK A VIHAROK,

                            ÉS FÁJDALMAS KÁRT OKOZOTT

                            A SZENVEDŐ HAZÁNAK

                            AZ ÁLNOK TRIANON.”

                ÉS MENNYI CINKOS ÉS MENNYI MEGGAZDAGODÁS,

      ÉS MENNYI  ÁRULÁS,KIFOSZTÁS, DICSTELENÜL,AZ ÉVSZÁZADOK- ÉVEZREDEK
SORÁN.

            IDEGEN CSIZMÁK TAPOSTÁK A SZENT HAZA FÖLDJÉT.

                A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL, ÁLDÁS BÉKESSÉG.

        A JÓ AKARATÚ EMBEREKNEK A VILÁG MINDEN SZEGLETÉBEN.

     CHEVALIER DUKE VITÉZ NEMES LOVAG TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

             MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 56-OS SZERVEZET

                    HEVES VÁRMEGYEI ELNÖK.

      MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY / LIEUTENANT GENERAL /

A SZENT KORONA ORSZÁGÁT SOK VÉRÁLDOZAT ÁRÁN SIKERÜLT NAPJAINKIG TARTANI.

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A 1956 MN Tatabányai Egység karitatív tevékenységei – Év vége felé

A helyi parancsnok tudtával és jóváhagyásával felvettük a kapcsolatot a tatabányai Móra Ferenc Általános iskolával, mely során tudomásunkra jutott, hogy a napokban lesz újságpapírgyűjtés az iskolában. 
Az 1956 MN Tatabányai Egység tagjai újságokat gyűjtöttek és a mai napon, 
azaz 2017.11.06.-án délután leadtuk ezeket az iskolában. 
Ezenkívül előzetes megbeszélést folytattunk a további kapcsolattartás 
lehetőségéről is.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2017.12.05. 
Az 1956 MN Tatabányai Pk. tagjai ismételten ruhákat gyűjtöttek. 
A Mosolygós Arcokért Alapítványnak segítve a Mikulás nap alkalmából
egy zsák ruhát vittünk át a helyi önkéntes segítőjüknek
a megadott címre. Fotó: Zsadon Zsuzsanna nőr.őrnagy

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2017.12.06.
Az 1956 MN Tatabányai Pk. tagjai Mikulás napján 

elhelyezték a gyűjtött ruhákat a használt ruha gyűjtőkonténerben. 
Ez volt az idei évben az utolsó programunk.
.
 

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Karácsonyi és Új évi Köszöntő

Tisztelt Nemzetőrök és Parancsnokok !

Köszönöm a 2017. évi  nemzetőr tevékenységeteket, úgy értékelem, hogy eredményesen, tisztességesen és becsületesen, fogadalmunkhoz híven, végrehajtottuk a tervünkben szereplő feladatokat.
 
Kívánok Nektek és családotoknak, és a hozzátok tartozó nemzetőröknek Békés, Boldog Karácsonyt. A 2018-as évben eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendőt, ehhez erőt és egészséget.
 
Üdvözlettel: Bacsó Ernő és családja
.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy