DÖMÖTÖR TIBOR PÜSPÖK RELIKVIÁI HAZATÉRTEK –  kiállítás megnyitó a Magyarok Világszövetségében

Kiemelt

DÖMÖTÖR TIBOR PÜSPÖK RELIKVIÁI HAZATÉRTEK

–  kiállítás megnyitó a Magyarok Világszövetségében-

 

Hatalmas érdeklődés közepette jelentette be tegnap Patrubányi Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, hogy visszatértek a Cleveland melletti Akronból Dömötör Tibor református püspök relikviáinak részletei, s ezeket a Világszövetség örömmel fogadja be és helyet biztosít számukra.

A festményeknek és szobroknak, melyeket a Csontváry-teremben állítottak ki, mindegyiknek külön története van!- erről már Dr. Martinkó Károly író beszélt, akinek könyve (Tankokkal vérbe fojtott szabadság) nem régiben jelent meg. Ebben Dömötör Tibor püspököt aprólékosan mutatja be.

A magasztos délutáni rendezvényen először Bokor János lépett a telt házas közönség elé. A  Magyar Nóta Császára, aki a  címet az egri nemzetközi nótás találkozón kapta meg, történelmi dalokkal és nótákkal alapozta meg a meghitt találkozó  hangulatát.

 

Szíki Károly színművész röviden szólt arról, hogy szerencséje volt több ízben is meglátogatnia a püspököt Akronban, az általa épített Lórántffy Otthonban még a ’80-as évek végén, amikor a Kossuth-szobor körüli dilemmák zajlottak. Ezt követően Dömötör Tiborra, az ’56-os forradalomban tevékenyen részt vevő forradalmárra emlékezett, aki a szabadságharc leverése után Amerikába távozott.

 

Végül Dömötör Zoltán lépett a pódiumra, aki elhunyt  testvére nevében köszönte meg a Világszövetség nemes gesztusát, majd állófogadásra invitálta a jelenlévőket.

 

A közönség soraiban a vitézi és lovagi ruhába öltözöttek között ült Dózsa László színművész, legendás forradalmár és számos közismert személyiség, akik az emigrációban töltötték életük jelentős részét. Köztük volt Horváth István is, aki nem régiben költözött vissza családjával együtt Torontóból.

 

A magyarságmentő munkából mindenki kiveszi a részét, éljen bárhol a világban. Ki így, ki úgy! Van, aki hangosabban, van, aki végtelen szerénységgel teszi ezt. A lényeg az, hogy kitartóan tegye, amit tesz. Ezen a délutánon felfénylett, hogy ez a nemzet nincs elveszve, háború nélkül, múltjára reflektorfényt állítva, békés eszközökkel képes szolgálni a magyarság jövőjét.

 

Heti Hang Szóró—-Hangosan mindenről, ami nekünk fontos

a további képeket Réti Tibor nőr.százados készíttette :

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A  BUDAPEST, MVSZ.CSONTVÁRY-TEREM  ADOTT OTTHONT,1956-TÓL AMERIKÁBAN ÉLŐ EGYIK LEGNAGYOBB HAZAFINAK

 

A  BUDAPEST, MVSZ.CSONTVÁRY-TEREM  ADOTT OTTHONT,1956-TÓL AMERIKÁBAN ÉLŐ
EGYIK LEGNAGYOBB HAZAFINAK.

     Ft. Dr. DÖMÖTÖR TIBOR  REFORMÁTUS PÜSPÖK ŐEXELLENCIÁS  Úr!. az akroni (
Ohio ) LÓRÁNTFFY  OTTHON,

     ALAPÍTÓJÁNAK,  ÉS VEZETŐJE  VOLT.A REFORMÁCIÓ 500. ÉVÉBEN MÉLTÓ EMLÉKET
ÁLLÍTVA EGY IGAZ HAZAFI,

     ÉRTÉKES ÜZENETTEL BÍRÓ HAGYTÉKÁNAK.  Búthy V.Ns.Lg. DÖMÖTÖR  ZOLTÁN
1956 MAGYAR NEMZETŐR ELNÖK.

     A  JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL. ÁLDÁS BÉKESSÉG ! A FÖLDÖN MINDEN JÓAKARATÚ
EMBERNEK.

      TISZTELETTEL; CHEVALIER DUKE VITÉZ LOVAG  TARNAMÉRAI TIMÁR  FERENC.

      MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY / LIEUTENANT GENERAL/

      FŐPARANCSNOK,  VEZÉREZREDES / COLONEL GENERAL/ TESTVÉR BÁTYJA
EMLÉKÉNEK.

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A  HEVES VÁRMEGYEI EGER VÁROSÁBAN, MELLSZOBROT ÁLLÍTOTTAK AZ EGERBEN SZÜLETETT; – HŐS ARADI VÉRTANÚ EMLÉKÉT MÉLTÓ KÉPEN ÉLTETŐ  EGRI HAZAFIK.

Kiemelt

 

A  HEVES VÁRMEGYEI EGER VÁROSÁBAN, MELLSZOBROT ÁLLÍTOTTAK AZ
EGERBEN SZÜLETETT;

                       HŐS ARADI VÉRTANÚ EMLÉKÉT MÉLTÓ KÉPEN ÉLTETŐ  EGRI
HAZAFIK.

             A MEGEMLÉKEZÉSEN,RÉSZT VETTEK A LENKEY LESZÁRMAZOTTAK IS
,LENKEY PÉTER A  HAGYATÉK ELNÖKE.

             A  SZOBOR  MÁSOLATOT. A LENKEY JÁNOS NEVÉT VISELŐ KÖZÉPISKOLA
UDVARÁN LÁTHATÓ.

                  TISZTELETTEL MEGOSZTOM;

          V.Ns.Lg TIMÁR FERENC A MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 56-OS SZERVEZET,
HEVES MEGYEI ELNÖK.

             A LENKEY HÁZ FELÚJÍTÁSÁT TERVEZIK; MELY A SZABADSÁG HÁZA NEVET
IS VISELNI FOGJA.

           V.Ns.Lg. TIMÁR FERENC MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY / LIEUTENANT
GENERAL /

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Andrásfay E. Szerencse Ödön nőr.ezredes szülőháza kültéri telekkel Eladó minimális vételárért, szinte ingyen, SZÜLŐHELYÉN

Kiemelt

Tisztelt Dömötör Zoltán Főparancsnok Úr!

Ha lehetséges, kérném szépen a következő felhívásomat közölni honlapunkon:

SZINTE INGYEN!

ELADÓ HÁZHELY, TELEK

Vitéz.lovag Andrásfay E. Szerencse Ödön nőr.ezredes szülőháza kültéri
telekkel Eladó minimális vételárért, szinte ingyen, SZÜLŐHELYÉN,

Vas Megyében, a Vasvár melletti szép ANDRÁSFÁN, a község közepén,
amelyről egyik dala, klipje, a Szép Andrásfa Himnusza is szól,
1300 négyzetméter területen.

Érdeklődni:   36 1 277 19 72     erdelyiszerencse@gmail.com

Bajtársi üdvözlettel, köszönettel

.

a honlapra  szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

MEGEMLÉKEZÉS – KOSZORÚZÁS-KEGYELET VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE. MÉCSESEK GYÚJTÁSA A HŐSÖK EMLÉKÉNEK ÉS LELKI ÜDVÜKÉRT… HEVES VÁROS, CSÁSZI TEMETŐ. KOPJAFÁNÁL

Kiemelt

MEGEMLÉKEZÉS – KOSZORÚZÁS-KEGYELET VIRÁGAINAK
ELHELYEZÉSE.

MÉCSESEK GYÚJTÁSA A HŐSÖK EMLÉKÉNEK ÉS LELKI
ÜDVÜKÉRT…

HEVES VÁROS, CSÁSZI TEMETŐ.

KOPJAFÁNÁL;

48-AS
JELTELEN

 

SZABADSÁGHARCOSOK
SÍRBAN NYUGVÓK

EMLÉKÉRE

 

MEGEMLÉKEZŐ BESZÉDET MONDOTT, SZÓNÉ KOVÁCS MÁRTA VÁROSI
KÖNYVTÁR VEZETŐ,

VERSET MONDOTT; CSEPCSÁNYI JUDIT

MAJD, A KOSZORÚK ÉS A KEGYELET VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE
KÖVETKEZETT,A KOPJAFÁNÁL-SÍRKERTBEN.

 

1848-49-ES SZABADSÁGHARC

HEVES NEMZETŐREI

TISZTEK

DÖMÖTÖRI NÉMETH ALBERT NEMZETŐR
ŐRNAGY

GYÖNGYÖSI PETHEŐ JÁNOS
HONVÉDSZÁZADOS

BERNÁTFALVI BERNÁTH ALBERT
HONVÉDSZÁZADOS

RUNYAI SOLDOS SÁNDOR
HONVÉDSZÁZADOS

TILLING ANTAL
HONVÉDSZÁZADOS

VÖLGYI LAJOS
HONVÉDSZÁZADOS

BERECZKY PÁL
FŐHADNAGY

ÜRMÉNYI LAJOS
FŐHADNAGY

AZ EMLÉKMŰVÖN FEKETE MÁRVÁNYTÁBLÁBA 284 FŐ 1848-49-ES
NEMZETŐR NEVE VÉSVE. HIRDETI…

” MINDENT MEGTETTÜNK, AMIT KÍVÁNT A
BECSÜLET,

TÍZANNYI VOLT AZ ELLEN, GYŐZNÜNK NEM
LEHETETT.”

 

HEVES, MEZŐVÁROSÁBÓL -DÉLVIDÉKRE , JÁREK ÉS TEMERIN
TÉRSÉGÉBE INDÚLTAK.

 

” NÉGY SZÓCSKÁT ÜZENEK, VÉSD JÓL KEBELEDBE,

S FIADNAK HAGYD ÖRÖKÜL HA KIHÚNYSZ;A HAZA MINDEN ELÖTT,”

 

MAJD,KOSZORÚZÁS ÉS KEGYELET VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE
KÖVETKEZETT.

SZAVALAT ; HALLAI SÁNDOR NYUGDÍJAS HAZAFI.

A MEGEMLÉKEZÉS A POLGÁRMESTERI HÍVATAL ELŐTTI 1848-AS SZOBORNÁL
FOLYTATÓDOTT 14.45 ÓRAKOR.

MEGEMLÉKEZŐ BESZÉD.; A SZABADSÁGHARC HŐSEIRE
EMLÉKEZÉS.

A HEVESI MAZSORETT CSOPORT, A 13 ARADI VÉRTANÚK FÉNYKÉPÉT TARTOTTÁK IGY
EMLÉKEZVE MÉLTÓKÉPEN A HŐSŐKRE-IGAZ HAZAFIKRA.

MINDHÁROM EMLÉKHELYNÉL EMLÉKEZTEK; A VÁROSVEZETŐK,ISKOLÁK-ÓVODÁK
-TANULÓK-A VÁROS LAKÓI.

ELHELYEZTÉK, A KOSZORÚKAT A KEGYELET VIRÁGAIT – A
MÉCSESEKET.

HEVES VÁRMEGYE, HEVES VÁROS; MAGYAR NEMZETŐRŐK. VITÉZEK, LOVAGOK
KÉPVISELETÉBEN;

KOSZORÚZOTT ÉS A KEGYELET VIRÁGAIT- MÉCSEST ELHELYEZVE, EMLÉKEZVE A
HŐSÖKRE VÉRTANÚKRA;

V.LÁNYI JÓZSEF A KÖRZET KÉPVISELŐJE ÉS V.Ns.Lg. TARNAMÉRAI TIMÁR
FERENC MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY.

A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL !!! ÁLDÁS BÉKESSÉG. !!!

CHEVALIER DUKE VITÉZ NEMES LOVAG TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC MAGYAR
NEMZETŐR ALTÁBORNAGY /LIEUTENANT GENERAL/

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Nemzetőrök napja 2017. szeptember 30-án, – Kecskeméten

Kiemelt

 

 

 

  https://youtu.be/eSrSTZq9HIw

Nemzetőrök napja 2017. szeptember 30.

Nemzetőrök napja alkalmából együttműködési megállapodásunk értelmében összevont ünnepi állománygyűlést tartott az 1956 Magyar Nemzetőrség és a Kárpát-medencei Nemzetőrség Kecskeméten 2017. szeptember 30 –án.
Parancsnok fogadása, és a Himnusz elhangzása után v.l.. Dömötör Zoltán vezérezredes az 1956 Magyar Nemzetőrség Elnök – Főparancsnoka mint rangidős parancsnok köszöntötte az állományt.

A köszöntő után gyertyagyújtással, és egy perces felállással emlékeztünk meg
1848-49 – es és 1956 –os Forradalom és Szabadságharcban elesett nemzetőr bajtársainkra és az ebben az évben elhunyt bajtársainkra.

Parancs kihirdetés és állományba vétel után új bajtársaink ünnepélyes esküt tettek parancsnokaik, és állományuk előtt.

Meghívott vendégünk Vékony Csongor Levente úr köszöntötte az állománygyűlés résztvevőit és értékes, és érdekes előadásával rávilágított miként lehet a fiatalokat bevonni a nemzetőrség munkájába.

v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes úr munkájuk elismeréseként könyvjutalomban részesítette Béni Tibor mérnök ezredest, Zara Pál mérnök ezredest, és Tokár Béla ezredest valamint Gelse község Parancsnokát és személyi állományát..

Az állománygyűlés a Szózat meghallgatásával ért véget.

Fotó: Hidasiné Marika törzszászlós

youtube videóhttps://youtu.be/eSrSTZq9HIw

.

a honlapra írta és szerkesztette a kapott anyagból :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Megemlékezés a Pákozdi csata évfordulójára – 2017. szeptember 29. Pákozd

2017. szeptember 29. Pákozd

 
A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szervezésében megemlékeztünk a Pákozdi csata évfordulójáról, és elhelyeztük a Nemzetőr szövetségünk koszorúját.
 
A részvételét minden nemzetőrnek köszönöm.
 
Mellékelem a megemlékezésen készült képeket.
 
Bacsó Ernő nemzetőr.mk.altábornagy
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnöke
HTNSZ elnöke 
.
a honlapra a kapott képekből és anyagból szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy