Egyházi Áldás Életen innen és túl

Asbóth Csilla nőr.őrnagy és Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy szent áldásához a bajai Szent Ferencesek templomában kívánunk sok boldogságot !

 

Bajtársaink házassági áldásához sok boldogságot kíván az elnökség és az egész tagság nevében vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes elnök Főparancsnok.

 

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Meghívó : “Ahol a hősöket nem felejtik „ nevű, – Nemzetközi konferenciára

 

2017. június 16.-án az 1956-os Emlékbizottság meghívására Dömötör Zoltán elnök és Máhli Imre alelnök
részt vesz az Országház, Felsőházi termében rendezendő“Ahol a hősöket nem felejtik „ című nemzetközi
konferencián.

További program:

2017. 06. 11.-én 11:30 órára Főparancsnokunk, Dömötör Zoltán vezérezredes meghívást kapott Kartalra az
56-os emlékmű hivatalos átadására és felszentelésére.
A meghívást a Kartali Művelődési ház vezetőjétől kaptuk.
Főparancsnokunkat az eseményre .elkíséri

Kertész Lóránt nőr.dandártábornok.

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc honlapszerkesztő

nőr.vezérőrnagy

Dunaújváros és Baja Parancsnoka

szomorú szívvel tudatjuk hogy

Ráckeresztúr Község hivatalos honlapja

vitéz lovag Csobánki Csaba

nőr.dandártábornok a ráckeresztúri egység Parancsnoka

78 éves korában elhunyt.

Részvétünk Családjának és Barátainak !

Ráckeresztúri Nemzetőrség
Ezredes parancsnok: Csobánki Csaba

Telefon: 06-20/852-0357

Községünkben 2001 áprilisától működik Nemzetőrség.

A pesti forradalom lelkes hívei 1848. március 15-én megfogalmazták tizenkét pontos követelésüket, melynek egyik eleme a nemzeti őrsereg megalapítása volt. Az első magyar nemzetőrség vezérlésének legfőbb szervét, az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot Batthyány Lajos hívta életre. 1956. október 31-én a Kilián-laktanyában szerveződött újra a Nemzetőrség. A szervezet ma is létezik.

A Ráckeresztúri Nemzetőrök Egyesülete a Fejér Megyei Nemzetőrség egységeként tizenkét fővel kezdte meg működését 2001 áprilisában. Ma közhasznú egyesületként működik, tagjaink a Nemzetőrség szellemiségét és hagyományait szem előtt tartva önkéntes alapon tevékenykednek. Egységünk három tagja 2005-ben elvégezte a BM által meghirdetett alapfokú polgári és katasztrófavédelmi tanfolyamot. Szintén ebben az évben három fő részt vett a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság által a Kodolányi János Főiskolán szervezett „bűnmegelőzési szabadegyetem” nevű képzésén.

A Ráckeresztúri Nemzetőr Egyesület legfontosabb szabályai: nem hatóság, ilyen jogkörben nem intézkedik, mindent önkéntességi alapon végez. Főbb tevékenysége: katasztrófavédelem, ifjúságvédelem, hagyományőrzés, segítségnyújtás. A politikai pártokkal semmilyen kapcsolatunk nincs, anyagi támogatást tőlük nem kapunk; szerződésünk alapján kapott és egyéb adományokból tartjuk fent magunkat.

Részt vettünk az árvízvédelmi munkákban, a devecseri iszapkatasztrófa idején a helyszínen segítettünk, nemegyszer megzavartuk a betörőket, fatolvajokat. Szorosan együttműködünk a Szamuráj 07 Kft.-vel, az iskolával és a helyi katolikus karitásszal is. Az iskola előtt segítjük a gyerekek biztonságos átkelését, kérésre elkísérjük a biciklitúrára induló diákokat. Beindítottuk kadét programunkat.

Szolgálatunkat a falu lakossága érdekében látjuk el, minderről rendszeresen részletesen beszámolunk az önkormányzatnak. Eredményességünk nagy mértékben függ az anyagi lehetőségektől, mert bajtársaink hozzáállása nem változott. Odaadóan, önkéntes alapon végezzük munkánkat a falu érdekében, és bárkivel szívesen együttműködünk. ”

http://rackeresztur.hu/rackereszturi-nemzetorseg/

nőr.dandártábornok a ráckeresztúri egység Parancsnoka

78 éves korában elhunyt.

Részvétünk Családjának és Barátainak !

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

 

június 10.-én 14:00 órakor  Nótaest kerül megrendezésre

  1. június 10.-én 14:00 órakor  Nótaest kerül megrendezésre a Budapest, VIII. ker. Dobozi u. művelődési házban.

 

A rendezvényt Török Szabó Erzsébet nőr. őrnagy rendezi, ahol többek között fellép Máthé Ottilia előadó művész.

 

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk.

admin 

 

Szent György lovagrend és megemlékezések

 

1.  A VISEGRÁDI  SZENT GYÖRGY LOVAGREND NAGYPRIORÁTUSA ÉS A TÖRTÉNELMI
VITÉZI REND EGRI HADNAGYSÁGA VENDÉGLÁTÓKÉNT,

      AZ EGRI ÉRSEKI PALOTÁBA LÁTOGATOTT, 17 fő. MAJD, EGER TÖRTÉNELMI
VÁROS NEVEZETESSÉGEIVEL ISMERKEDTEK.

      A  DOBÓ TÉREN A TÖRTÉNELMI, VITÉZI ÉS 1956-OS EMLÉKHELYEKNÉL,
ORSZÁGZÁSZLÓNÁL FŐHAJTÁS.

      A LICEUM, AHOL 1956-BAN III.ÉVES FŐISKOLAI HALLGATÓ VOLT, V. Ns.Lg.
Búthy de DÖMÖTÖR ZOLTÁN N.őr.vezérezredes

     ELNÖK-FŐPARANCSNOK ÚR! A TVR. TAGJA. MAJD A NEMZETI KÁVÉHÁZBAN /
TÁBORNOK  HÁZ-BAN MEGEMLÉKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS.

  2. HEVES VÁROS, KÖZPONTI PARK. TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS.2017.JÚNIUS.04.16 ÓRA
30 PERC. MEGSZÓLALTAK A KATOLIKUS  TEMPLOM

     HARANGJAI. MAJD, nemes és nemzetes MAKÓ SÁNDOR, HEVES VÁROS
alpolgármester Úr, Megemlékező TRIANONI BESZÉDE.

     NAGY ISTVÁN esperes-plébános Úr. IMÁDSÁGOS MEGEMLÉKEZÉSE.
ZENE,SZAVALAT, KOSZORÚZÁS ÉS A KEGYELET VIRÁGAINAK,

     ELHELYEZÉSE A TURUL EMLÉKMŰ TALAPZATÁNÁL.

   RÉSZT VETT A MEGEMLÉKEZÉSEN: V.TÖRÖK JÁNOS. V.Ns.Lg. TIMÁR FERENC.

       HEVES.2017.06.04.

   TISZTELETTEL: Duke vitéz lovag TIMÁR FERENC.

admin

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei megemlékezés a Hősök Napjára

 
 
 
https://youtu.be/oQUXE1WOhP0
.
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület tagjai megemlékeztek A Hősök Napja alkalmából az elesett hősökről és áldozatokról, és elhelyezték a megemlékezés koszorúit több településen.
 
A megemlékezések az alkalomhoz illő méltósággal történtek.
 
Mezőtúron: Molnár Sándor nőr.ezredes és Herceg Antal nőr.őrnagy
Budapesten: Strigel Ádám nőr.őrnagy
Tiszafüreden: Szemán Sándor nőr.alezredes, Vass József nőr.őrnagy
Rákóczifalván: Veres József nőr.ezredes, Bódi Andor nőr.őrnagy, Pusztafalvi Zsolt nőr.hadnagy
Tiszaföldváron: Bacsó Ernő nőr.altábornagy, Arnóth Zoltán nőr.őrnagy, Samu István nőr.őrnagy, Acsai Sándor Zsolt nőr.főtörzszászlós
 
 
Köszönöm mindenkinek a részvételt.
 
Üdvözlettel: Bacsó Ernő nőr.mk.altábornagy
HTNSZ elnöke
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnöke
.
a honlapra írta és szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

állásfoglalás a trianoni Diktátum évfordulójára

 

 

Az ’56 Magyar Nemzetőrség üdvözli a Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntését, miszerint az Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulóját, június 4-ét, azt a tragikus eseményt, melynek következtében Magyar Nemzetünk erőszakkal szétszakíttatott.

A Nemzetőrség számára, melyet népünk-nemzetünk történetében mindig a szabadság és függetlenség iránti rendíthetetlen elkötelezettség hívott életre, természetes kötelesség a megemlékezés e számunkra oly fájó, máig fel nem dolgozott történelmi eseményről. Arról a nemzettudatunkat meggyalázó, a fizikai létezésünket megcsonkító és megannyi családot évtizedekre szétszakító rendelkezésről mely generációkat elválasztott egymástól.

Azzal a hittel és reménységgel vagyunk, hogy Urunk, a történelem Ura minket is felhasználhat arra, hogy begyógyuljanak a sebek és erőt ad ahhoz, hogy az összmagyarság számára kovász lehessünk a jövő építésében. Hálásak vagyunk a történelem Urának, hogy ma a nemzet lelki-határai fölötte állnak a fizikai határoknak és lassan újra népben és nemzetben gondolhatunk magyarságunkra. Elítélünk mindent, ami az elszakított nemzet-testek magyar identitását, nyelvi és kulturális örökségét veszélyezteti, gátolja vagy megszégyeníti.

Végül kifejezzük, hogy lélekben – és ahol tehetjük, személyes jelenlétünkkel is – csatlakozunk azon Történelmi Egyházak gyülekezeteihez, ahol e napon – június 04.-én -, imádsággal és harangozással megemlékeznek e nem feledhető eseményről.

 

2017 Pünkösdjén

v. lvg. Dömötör Zoltán 

Elnök-Főparancsnok nőr. vezérezredes

v. Pőcze István

nőr. dandártábornok c. Tábori Püspök

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy