megtört szívvel búcsúzunk

Ez úton tudatjuk minden nemzetőrrel !

hogy a volt “Dunamenti Nemzetőrség”  parancsnoka, 

– v.l.Sípos Viktor  nőr. altábornagy

.

page SV 22

.

Ez év / 2016 március 16-án örökre itt hagyott bennünket.

.

.

Kegyelettel emlékezünk !

.

Sipos Viktor

.

Emlékét megőrizzük !

.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

Országos nemzetőr találkozó

Az 1848-as Nemzetőrség megalakulásának emlékére , –

2016 március 19-én Országos Nemzetőr találkozóra került sor.

A rendezvény a budapesti Batthányi téren, –

a mártír miniszterelnök szobránál lett megtartva.

1948 cimer 1

Az ország minden részéről összesereglett nemzetőrök

méltó módon emlékeztek meg e nemes évfordulónkról.

A rendezvény során :

vitéz  Borsos Gábor  nőr. dandártábornok, – az összejövetel főszervezője, –

Csillag István nőr. ezredes, –  vitéz Tóth László nőr. őrnagy és 

 a Németországban élő Keller Lajos nőr. ezredes

részére :

az 1956 Magyar Nemzetőr érdemkereszt kitüntetés került átadásra.

A rendezvény során egy korabeli 1848-as ágyúból díszlövést adtak le.

a kitüntetteknek ezúttal is gratulálunk !

Képes beszámoló a történtekről :

308

1956 Magyar Nemzetőrség307299296295289284282281280279277276275274271(1)269266265(1)263(1)262261245254253252251236235234232230229228227226225224223222218217212211206205202197194191189186182180178170145143141131124121120

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

Önzetlen segítségnyújtás !

Az 1956 Magyar Nemzetőrség ráckeresztúri Nemzetőr alegysége , –

Csobánki Csaba nőr. ezredes, – parancsnok vezetésével  –  valamint két Bajtársa :

Fenekes Imre nőr. százados és Kiss Attila nőr. hadnagy közreműködésével

 segítséget kért az Önkormányzatnál Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestertől

egy szegény család körülményeinek elengedhetetlen feljavítására.

Fáradozásukat 3 hét alatt teljes siker koronázta ! ,  – a család megjavított otthont kapott.

ezért a ráckeresztúri nemzetőröknek gratulálunk önzetlen közreműködésükért, –

valamint tiszteletreméltónak találjuk ezen ráckeresztúri, – példaértékű összefogást !

További részletek képekben :

Page1  Page1

 az 1956 Magyar Nemzetőrség gratulál a ráckeresztúri nemzetőrőknek

dícséretes közbenjárásukért,- valamint elismerését fejezi ki a helyi Önkormányzatnak !

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy 

kitüntetések

A Főparancsnok, – Szabó László nőr.ezredes kíséretében egy VIII.kerületi rendezvényen

Nemzetőr Érdemérem  kitüntetést adott át

Török Szabó Erzsébet nőr. őrnagy, – valamint :

vitéz Vásárhelyi Prodán Miklós nőr. őrnagy Bajtársaknak

.

1956 MN cimer 1

G R A T U L Á L U N K    !

.

1956 Magyar Nemzetőrség

.

a honalapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

végső búcsú

Látó Imre nőr. dandártábornok temetése

2016 március 18-án /pénteken/ lesz Izsákon ( Bácsk-Kiskun Megye ) .

violin-308763__180

1956 Magyar Nemzetőrség

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

 

 

szomorú szívvel tudatjuk

Szomorú szívvel tudatjuk hogy Bajtársunk, –

vitéz lovag Peller Kálmán nemzetőr altábornagy bennünket váratlanul örökre itthagyott.

Emlékét örökké megőrizzük !

Részvétünk a Családjának 

az 1956 Magyar Nemzetőrség

mindenszentek5

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

fájó szívvel

Fájó szívvel búcsúzunk 

   László János nőr.századostól – Enying város parancsnokától – élenjáró katonától.

20160306_085054

page 1

20160306_083708

Emléke örökké szívünkben él !

.

az 1956 Magyar Nemzetőrség

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

szomorú szívvel

Szomorú szívvel búcsúzunk    Látó Imre nőr. dandártábornoktól 

 

vintage-1167772__180

 

Látó Imre nőr. dandártábornok – az 1956 Magyar Nemzetőrség Zenekarának 

vezető prímása a mai napon , – 2016.március 8-án adott Koncertjén hirtelen elhunyt.

.

Emlékét és nagyszerű művészetének emlékét örökké szívünkben hordozzuk !

.

az 1956 Magyar nemzetőrség

violin-308763__180

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

Meghívó 1848-49-es megemlékezésre.

1948 cimer 1

1848 cimer 2

 

1956 MN cimer 1

 

 

Meghívó

A Magyar Nemzetőrségről szóló 1848-49 es törvény XXII. törvénycikk elfogadása alkalmából rendezett megemlékezésre.

2016. március 19.-én szombat 10:00-kor

1956 Batthányi 1

Budapest I.ker Batthyány téren a Batthyány Lajos miniszter elnök úr szobránál

Résztvevő szervezetek.
1956 Magyar Nemzetőrség
Hagyományőrző és Történelmi Nemzetőr Szövetség szervezetei ( 10 szervezet)
Zichy Ottó Nemzetőr Szervezet
Kossuth Nemzetőrség
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nemzetőrség szervezetei
Hagyományőrző szervezetek, és más nemzetőr szervezetek
A megemlékezés tervezett menetrendje:
Alakzat rendezés: – jobbról balra a szervezetek felsorakoznak a Batthyány szobor előtti téren
Elöljáró fogadása – v.l.Dömötör Zoltán nőr.vezérezredes fogadja a jelentést, majd az alakzat előtt elhaladva, a szobor előtt üdvözli a megjelenteket. (Rákóczi induló)
Vezénylő parancsnok Bacsó Ernő nőr.mk.altábornagy Kossuth díszkarddal
Korhű 1948/49-es ágyú díszlövése
Himnusz – felvételről, vagy tárogató kísérettel ének
Hiszek egy istenben – közös ima
Vers

– Andrásfay Szerencse Ödön nőr.ezredes
– Dócs György költő nőr.hadnagy
Megnyitó beszédet mond Borsos Gábor nőr.dandártábornok
Ünnepi beszédet mond – v.l. Dömötör Zoltán nőr.vezérezredes – v.l.
Dezső Mihály nőr.altábornagy
Kitüntetések, előléptetések, elismerések átadása – Az érintettek az alakzatból kilépnek és az elöljárótól átveszik
Koszorúzás – minden szervezet parancsnoka vezetésével felvett alakzatban elhelyezi a koszorúját
Szózat – felvételről vagy tárogató kísérettel ének
Öltözet: Ünnepi nemzetőr vagy gyakorló, illetve alkalomhoz illő polgári öltözék.
Kérek minden résztvevőt, hogy a csapatzászlóját hozza magával.

Borsos Gábor nőr. dandártábornok sk. Bacsó Ernő nőr.mk.altábornagy sk.

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

. . . . a megválasztott Elnökség

Az 1956 Magyar Nemzetőrség 2016. február 19-én megválasztott Elnöksége :

Elnök : . . . . . . . . . . . .   Dömötör Zoltán    / 84 szavazat /

Ügyvezető alelnök : . . . Máhli Imre            /  70 szavazat /

Általános alelnök : . . .  .Németh Tamás   / 58 szavazat /

Elnökségi tag : . . . . . . .Papp Kálmán      / 43 szavazat /

Elnökségi tag : . . . . . . .Lehr András        / 38 szavazat /

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezézőrnagy