Tájékoztatások!

Tisztelt Bajtársak!

  1. 2015. 12. 03-án Csömörön elnökségi ülés került levezetésre.

Több napirendi pont került megtárgyalásra, amelyek közül kiemelünk egyet:

  • 2015. 05. 30-án a következő felhívás jelentettünk meg a honlapon:

“Ismételten felhívom a tagság figyelmét, amit korábban 2014. 11. 13-án a tagrevízió keretében az interneten és állománygyűlésen is közöltünk, hogy az elnök és az elnökség korábbi döntése értelmében azon tagok, akik 2015. március 31-ig nem rendezték 2 éve fennálló tagdíjtartozásukat a szervezetből törlésre kerültek, egyenruhánkat a továbbiakban nem viselhetik, az igazolványuk érvénytelen és kötelesek azt visszaszolgáltatni. Kérem a parancsnokokat, hogy ezen személyekről rendelkezzenek kimutatással.”

  • Ezt a korábbi felhívást az elnökség tovább szigorította a következőképpen:

Az elnökség döntése értelmében azon tagok, kik az adott évben nem rendezik tagdíjtartozásukat – az egyesület állományából törlésre kerülnek.

(Tehát a továbbiakban nincs 2 éves türelmi idő.)

Az egyesület évi tagsági díját minden év IV. negyedév végéig köteles minden tag befizetni.

A belépési és tagrevízió nyomtatványok letölthetőek a jelentkezés menüpont alatt.

2. Tájékoztatom a tisztelt tagokat, hogy a tisztújító küldöttgyűlés szükséges nyomtatványai, dokumentálás mintái elkészültek, a sokszorosításuk folyamatban van.

Az elnökség kéri az alegység-, egységparancsnokokat, megyei parancsnokokat, hogy a Tisztújító küldöttgyűlésre a személyi javaslataikat – elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok, bizottság elnökök vonatkozásában – küldjék el a Főparancsnok részére e-mailben minél előbb, de legkésőbb 2015. december 17-ig.

3. 2015. 12. 19-én 10. 00-kor bajtársi találkozó lesz a Budapest, VIII. ker. Mátyás tér 15. szám alatt.

Minden bajtársunkat szeretettel várjuk.

Budapest, 2015. 12. 04.

Írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

 

 

Bársony Róbert új verse

 

Bársony Róbert: Túllövés után, összeomlás felé

Bársony Róbert képe

Sárgul már világunk, ékei komorak,
Minden felé csak giccsek virítanak,
Pusztulás, elmúlás, tépett értékek,
Bármerre jársz is, a szél szabdalja szét a léted.

Világok omlanak, keresnek újakat,
Mindenfelé hömpölygő áradat.
Haszontalan GDP, elvakító pénz és hatalom,
Ostorozza és torzítja a lelked,

A virágok is már csak ablakokban nyílnak,
A barátságot mímelők jókat szórakoznak,
Szerelmeket keresők folyton csalatkoznak,
Mindig a jók és naivak vágyakoznak,

A sunyik és kapzsik ideig-óráig kivirágoznak.
Pedig mily tündéri a kép, mit egykor megálmodtunk,
Sivár a jelenünk, létfenntartásunk, robotolásunk,
Értékvesztett eszméink, mellé képmutatásunk.

Szűkös és gyöngülő nekünk már e bolygó,
Mégis túlszaporodtunk, egyre csak sokasodunk,
Minden jót azonnal felfaltunk, elpusztítottunk,
A zöldről és kékről már csak álmodozunk.

A növekedés határait réges-rég elértük,
Mégis mohón hadakozunk, szélmalmokat hajtunk.
Meadows függvénye kikristályosodik hamarosan szerte,
Az összeomlás után esélytelen generációkat kárhozatra ítélve.

2015. 11. 18. Csömöri-patak partján