Jász-Nagykun-Szolnok megye híre

Az 1956-os Magyar Nemzetőrség Szolnoki egysége, Szolnokon 2015. március
25-én megtartotta az év első állománygyűlését.

v.l.Szerencsés Sándor nőr. vezérőrnagy köszöntötte a megjelent
nemzetőröket.

A nemzetőrség működéséről tartott rövid beszámolót.
Ismertette a küldöttek feladatait a 2015. év áprilisi és novemberi
közgyűlésen.
Áprilisban az alapszabály megtárgyalása, novemberben pedig tisztújító
közgyűlésre kerül sor.
Átadta a szót nemzetes lovag F. Molnár Sándor városi parancsnoknak, aki
beszámolt a 2014. évben végzett munkákról és ismertette a 2015. évi tervet.

A beszámolót és 2015. évi tervet jelenlévők egyöntetűn elfogadták.
Az egyebek napirendi pontban még sok mindent megtárgyaltak a résztvevők.
Majd hosszan tartó baráti beszélgetéssel fejeztük be az állománygyűlést.

(Forrás: v.l.Szerencsés Sándor nőr. vezérőrnagy 2015)

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

 

halálozás

v. Serényi István nőr. dandártábornok – Bécsi parancsnok – elhunyt.

Temetésére Veszprémben kerül sor.

Olyan hajdani legendás cselekedetek fűződnek a nevéhez, mint például:

– a Forradalom 10. évfordulója tiszteletére 1966-ban Dömötör Tibor kíséretében az USA  Keleti parttól a Nyugati partig futott. (Forrás: v. I. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes 2015)

– a New York-i Szabadságszobor restaurálása közepette megmászták azt és a fejét fekete lepellel bekötötték, a következő angol felirattal ellátva: “Amerika vakságban szenved Kelet – Európa vonatkozásában”. (Forrás: v. I. Ing. Von. Kustos János Kálmán nőr. altábornagy
a Svéd Királyi Katonai Vezérkar nyá. mérnök ezredese, a Magyar Vidék 56-os Szövetség Zala megyei Elnöke 2015
)

Emlékét megőrizzük!

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

 

Pályázatok

Tisztelt kerület parancsnokok!

A főparancsnok több alkalommal említette, hogy a pályázatokat időben és megfelelő tartalommal szíveskedjenek leadni, többek között megjelölve  a feladatokat és a hozzá rendelt költségeket is.

Minden kerület parancsnoka vegye fel a kapcsolatot a  saját kerületének  polgármesterével és a saját szervezetét jelentse be az ottani társadalmi szervezetek listájába, annak érdekében, hogy az általuk elkészített pályázatok időbeni beadása utáni elbírálásnál az egysége eséllyel indulhasson.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

 

halálozás

v. Fülöp Pál nőr. dandártábornok, rehabilitált honvéd százados elhunyt.

Bajtársunk emlékét megőrizzük!

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

 

 

A Főparancsnok ünnepi beszéde, megemlékezés

2015. 03. 22-én 10. 00-kor megemlékezést tartottunk a Nemzetőrség megalakulása emlékére Budapesten, a Batthyány téri Batthyány
szobornál.

A rendezvényt Bacsó Ernő nőr. altábornagy és Borsos Gábor nőr. dandártábornok bonyolították le.

Az ország minden szegletéből 12 nemzetőrség tagjai voltak jelen.

Az ünnepi beszédet a főparancsnok tartotta, majd előléptetést és kinevezést adott át.(Bacsó Ernő nőr. vezérőrnagy altábornagy lett, míg Kertész József nőr. alezredes ezredes)

Főparancsnok Úr ünnepi beszéde után Andrásfay Szerencse Ödön nőr. ezredes,
író, költő, előadóművész megemlékező beszéde következett, majd A Nemzetőr
című saját versét mondta el.

Andrásfay Szerencse Ödön: A Nemzetőr
Zászlót tart a kezében
homlokán lobogó szellemet
a hazára gondol ki már sokszor elveszett
kardot puskát már rég félretett
de híven őrzi ápolja a nemzetet

Figyel minden mozdulatra
mert a támadás nem szünetel
száz arcot ölt költ mélyen sajgó sebeket
szegénységet gerjeszt üresíti a fejeket
falut veszít hoz hamis elveket
bálványt imád üres erővé pénzt emel
*
Nemzetőr
óvd szeresd neveld emeld a nemzetet
utunkká Istent a családot tedd
a hazát ki az Európa tóba keveredett
hogy ott is mindig is az Adjon Istenre
csakis a Fogadj Isten adjon feleletet

Nemzetőr
küzdj dolgozz imádkozz világítsál
hogy első legyen a jóravaló polgár
aki írtja a gyűlöletet éli a becsületet
és gyógyítja a súlyos szellemi leprát

Nemzetőr
ne engedd meg ne hátrálj
hogy ostobák harácsok elherdálják
’56 szent forradalma magyarságát
vérrel vívott drága hagyatékát

Nemzetőr
legyél faluépítő Isten küldött sárkányölő
és rombold le a mai aranyborjú bálványt
karddal mutass rá azokra akik állítják
akik azt pénzelik azt imádják
a népbutítást híresztelik tanítják
*
Magyar Nemzetőr
őrködj a léten az érdemes értelmes emberfőn
szépítsd óvd szeresd neveld emeld a hazát
mert Jézus újra eljön elkergeti a kufárt
nem fog eltűrni hamis ártó médiát
prófétát butítást sem politikát
felépíti Isten a Szűzanya a magyarok országát
mert ha nem tudják Ő csak az egyedüli Hatalom
Szent Fiával Ki az Út az Igazság a Kard és a Bárány

Egy ágyúlövéssel is emlékeztek a bajtársakra, majd a Szózat eléneklésével zárult a rendezvény.

tn_1521454869916317088-1024x768

SDC13129-1024x768005004003002001

 

 

 

SDC13123-1024x768

SDC13122-1024x768

SDC13121-1024x768

SDC13120-1024x768

SDC13119-1024x768

SDC13118-1024x768

SDC13117-1024x768

SDC13116-1024x768

SDC13115-1024x768

SDC13114-1024x768

SDC13093-1024x768

SDC13072-1024x768

SDC13069-1024x768

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

 

 

Győr-Moson-Sopron megye híre

 

 

2015.03.16-án Győrben egy óvodába voltunk hivatalosak, mivel már nem az első alkalommal hívtak meg bennünket, azért, hogy bemutassuk a Nemzetőrség munkáját játékosan. Nagyon színvonalasra sikeredet nem csak a gyerekeknek tetszett, hanem az óvónéniknek és dadusoknak is. Megjelentek Borsos Gábor nőr. ddtb. Csillag István nőr. alez., Gazdig Róbert nőr. őrgy. fényképeket készítette ifj. Borsos Gábor nőr. szds.

SDC13014 SDC13023 SDC13031

2015.03.15-én a Győrben megrendezésre kerülő megemlékezésen részt vettünk és elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. A megemlékezésen Borsos Gábor nőr. ddtb, Csillag István nőr. alez., Gazdig Róbert nőr. őrgy, Megyesi Ferenc nőr. őrgy., Gazdig Róbertné nőr. szds. Fényképet készítette ifj. Borsos Gábor nőr. szds.

SDC13004 SDC13006img007

március 15-ke alkalmából

március 15-ke, –  Nemzeti Ünnepünk alkalmából

a következő helyeken  koszorúztak egységeink.

.

Szolnokon Szerencsés Sándor

Sopronban Kőszegi Endréné

 Szegeden         Ribizsár Péter

Pécsett       Szőcs Sándor

 Kiskunhalas     Juhász László

Salgótarjánban      Kozma Jenő

    Bp. XII. kerületben    Mohácsi László

  Bp. XII. kerületben     Rimner Gábor

 Bp.  XVII. kerületben   Fejes Frigyes

        Bp. XVI. kerületben       Schönauer Gábor

Parancsnokok vezetése alatt.

.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Kalmár Ferenc nőr. vez. Őrnagy

Dunaújváros Parancsnoka

Összejövetel Szegeden

2015. 03. 17-én nemzetőr összejövetelre került sor Szegeden.

A rendezvényen új tagok felvételére is sor került.

V. I. Ribizsár Péter nőr. altábornagy – elnöki főtanácsadó – a forradalom hőse kitüntetést kapta.

A kitüntetéshez gratulálunk!

Az ünnepi rendezvényen a Főparancsnok kíséretében megjelent v. Máhli Imre nőr. vezérőrnagy is.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

Erzsébetligeti Színház (1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b.)

2015. 03. 15-én a Főparancsnok a XVI. kerületi parancsnok – Pető Dénes nőr. dandártábornok és a parancsnok helyettes – Schönauer Gábor nőr. százados képviseletében vett részt a kerület polgármesterének – Kovács Péternek a meghívására az Erzsébetligeti Színházban lévő kerületi ünnepségen, ahol v. Tarnai Kiss László nőr. vezérőrnagy állami kitüntetést vehetett át.

Gratulálunk!

Az előadást a Duna művészegyüttes 1948-ról szóló díszelőadása zárta.

Budapesten és vidéken a helyi rendezvényeken tagjaink koszorúkat helyeztek el a szabadságharc emlékére.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök