1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság közleménye

A mai napon az 1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnoka,                                           v. l. Dömötör Zoltán vezérezredes vezetésével  a főparancsnokság magas beosztású vezetői, és az 1956 Magyar Nemzetőrség   Budapest VIII. kerületi parancsnoksága vezetői látogatást tettek Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vezetőjénél.  

Kocsis Máté polgármester úr személyes megbízottja Zentai Oszkár önkormányzati képviselő és főparancsnok úr kölcsönösen tájékoztatták egymást a jövő feladatairól, és előzetesen megegyeztek, hogy a jövőben még szorosabbra fonják az együttműködés kötelékét és a kölcsönös előnyök szem előtt tartásával segítik egymás munkáját.

Mindkettőjük megelégedésére a megbeszélés pozitív eredménnyel zárult.

Honlapra írta és szerkesztette: Farkas Gyula mk. ddtbk.

F E L H Í V Á S NEMZETŐRÖKHÖZ a Nemzetőr Bajtársakhoz

Felhívással fordulok az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjaihoz, minden Nemzetőr Bajtárshoz,hogy szíves közreműködésükkel saját környezetükben,ismeretségi köreikben szíveskedjenek TÁMOGATÓKAT szereznibajtársunk Andrásfay E. Szerencse Ödön ezredes, író 11 kötettel, költő 2500 verssel, újságíró, előadóművész 700-nál több fellépéssel, dalszerző himnuszával, klipjével, a 2014- es országgyűlési választások képviselő jelöltségért induló, a Budapest Csepel-Soroksár választókerületi elnök, az évek óta várakozó, SZÓDA MAGYAR ÓDA NEURÓPA című, 1956- ot, a magyar hazafiságot, a pártatlan Isteni igazságot mutató és amely az 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG EGYEDÜLI IRODALMI MEGJELENÍTŐJE, REPREZENTÁNSA, sok kiemelkedő eseményét képriportokban felmutató KÖTETÉNEK a MIELŐBBI KIADÁSÁHOZ.

 A terjedelmes, 600 oldalas KÖLTEMÉNYREGÉNY-ben olvasható lesz sok nevezetesség mellett a pápa, Mádl Ferenc, az „utolsó hadifogoly”, a miniszterelnök, állami, társadalmi, egyházi vezetők és mások, a költőhöz írt elismerő, köszönő levelei is.

Bő képillusztrációi közt szerepel Lovaggá avatásának, színpadi fellépéseinek, nemzeti ünnepeinken, a Magyar Világ találkozókon és más nevezetes eseményeken való szereplése.

A költő, köteteinek  bevezetőjében „ÖDY A KÖLTŐ” címen mutatkozik be, művésznevén röviden ÖDY, tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségénak, a FÉSZEK MŰVÉSZKLUB-nak, olvashatók életútja, művészete, családja eseményei a WHO IS WHO, magyarul KI KICSODA Világlexikon oldalain is.

MAGYAR EURÓPA Borító Térképpel

Budapest, 2014. május 18.

Üdvözlettel,

művész név:  Ödy
Erdélyi Szerencse Ödön
írói név, Andrásfay Szerencse Ödön
a Magyar Nemzetőrség ezredese, politikus,
író, újságíró, költő, előadóművész,
dalszerző, humorista
1213. Budapest. Jegenye u. 30.
Tel: +36 1 277 19 72
Mobil: +36 30 383 60 92
E-mail: odyakolto@freemail.hu, citromail.hu
http://erdelyiszerencse.extra.hu

Honlapra szerkesztette: Farkas Gyula mk. ddtbk.

Somogy megye híre

A Hősök Napján Kaposváron  a Mindszenty  téren emlékbeszédet  mondott: Szita Károly  Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere.

Koszorúzott többek közt:   Nagy Georgina nőr. kadét, Somogyi Árpád László nőr. vezérőrnagy – Somogy megye nemzetőr parancsnoka.

Budapest, 2014. 05. 26.

Írta és szerkesztette: Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Békés Megyei Parancsnokság híre

Ma délután egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget. Keresztfiam kislánya Gombár Dóra, aki a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója meghívott iskolájuk Színházi délutánjára a Petőfi-telepi művelődési házba. Örömmel tettem eleget meghívásának. Az iskola igazgatónőjének, kedves köszöntője és bevezető szavai után elkezdődött a gyerekek előadása, mely felejthetetlen élmény volt számomra, de azt hiszem mindenkinek, aki itt jelen volt. Igazgató nő a bevezetőjében elmondta, kiemelten foglalkoznak a gyerekek beszédjével a szép tiszta közérthető magyar nyelvvel. Igaza volt valóban így van ezt a gyerekek előadásából is látni hallani lehetett. Az előadásért köszönet a gyerekeknek, és kiemelt köszönet és gratuláció az iskola vezetésének, a felkészítő tanároknak, és minden pedagógusnak, aki ebben részt vett.

  https://www.facebook.com/1956mn?ref=hl

Dóra és Dorka

Honlapra írta és szerkesztette: Farkas Gyula mk. ddtbk.

Főparancsnokság hírei

  1. számú példány

1956 Magyar Nemzetőrség

Elnök Főparancsnok

…439.. / 2014. számú parancsa

a személyi állományra vonatkozólag.

Kérelmére, és állományilletékes parancsnoka javaslatára 2014. május 17 –i hatállyal az 1956 Magyar Nemzetőrség állományába veszem és kinevezem hadnaggyá

 Kendra Tamás  -t

Egyben kinevezem az 1956 Magyar Nemzetőrség Békés Megyei Parancsnokság parancsnok operatív helyettesévé.

Kinevezésével egy időben beosztása megtartása mellett megbízom az 1956 Magyar Nemzetőrség teljes informatikai rendszerének felülvizsgálatával, átszervezésével, folyamatos karbantartásával, felügyeletével. Megbízom honlapunk teljes körű felügyeletével, szerkesztésével, és folyamatos karbantartásával. 

Munkájához sok sikert, erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletéhez sok boldogságot kívánok.

 

 

           Budapest,  2014 május 14.                                                                         

                                               v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes s.k.                                                      Elnök Főparancsnok

                                                                                                      

       Honlapra szerkesztette: Farkas Gyula mk. ddtbk.                                                                                                      

 

1956 MN Főparancsnokság közleménye

2014. május 17 –én az 1956 Magyar Nemzetőrség megtartotta Lévay T. Erzsébet alezredes asszony  Ellenőrző Bizottsági elnök kezdeményezésére összehívott rendkívüli közgyűlést, melynek célja az Ellenőrző Bizottság beszámolójának meghallgatása, valamint a törvényi változások ránk vonatkozó előírásai szerinti változtatások ismertetése, az Alapszabály módosításának előkészítése, hogy mindenben eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, és működésünk megfeleljen, mint az Egyesületi törvény, mint a Számviteli törvény 2014. évre vonatkozó előírásainak.

 v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes Elnök Főparancsnok úr a Himnusz eléneklése és a Vitézek imája elmondása után köszöntötte a rendkívüli közgyűlés résztvevőit, és felkérte Lévay T. Erzsébet alezredes asszonyt beszámolójának megtartására. Alezredes asszony, rendkívüli gondossággal precízen pontosan, érthetően összeállított beszámolója után le lehetett azt a következtetést vonni, hogy felkészült, alapos, és nagyon otthon van szakterületén belül, mely megnyugtatóan hatott a résztvevőkre.  

A beszámoló után parázs vita alakult ki, a résztvevők között, de mindenki a jobbítás, szebbítés, a mindenkori törvényes kereteken belüli működés mellett foglalt állást. Ez világosan megmutatkozott a tábornoki kar második generációs tagjainak hozzászólásában,  v. Zetényi – Csukás Ferenc vezérőrnagy úr  higgadt, nyugodt szavaiból, Bársony Róbert vezérőrnagy úr pontos, precíz, világos, közérthető magyarázataiból, v. Máhli Imre dandártábornok úr tenni akarásából, munkacsoport megalakítási tevékenységéből, és rá szabott feladat azonnali végrehajtásának megkezdéséből. Mindaddig amíg ilyen tenni akaró bátor, agilis, nagy tudású és tapasztalatú fiatal tábornoki kar dolgozik az országos vezetésben, támaszkodva olyan szaktekintélyekre mint Lévay T. Erzsébet alezredes asszony azt hiszem, nem kell aggódnunk az 1956 Magyar Nemzetőrség  jövőjével kapcsolatban.

A rendkívüli küldöttgyűlés záróaktusaként elöljáró parancsnokai javaslatára eddig végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként                                           v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes Elnök Főparancsnok a mai nappal

v. Máhli Imre ezredes urat      DANDÁRTÁBORNOKKÁ      nevezte ki.

Ezúton is gratulálunk, további munkájához sok sikert, erőt egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletében sok boldogságot kívánunk.

v. Zetényi – Csukás Ferenc vezérőrnagy úr egyben a                                           HORTHY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY elnöke a mai napon

     a magyar hazáért és nemzetért végzett áldozatos munkássága elismeréséül a

                                                      HORTHY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

                                        HORTHY ISTVÁN ALAPÍTVÁNYI ÉRDEMÉRMET

                                                                    adományozta

v. Máhli Imre dandártábornoknak     és                                                                       Farkas Gyula mérnök dandártábornoknak

A kitüntetetteknek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert erőt egészséget, magánéletükben sok boldogságot kívánunk.

Fotók itt:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.884037118289127.1073741828.884013428291496&type=3

Honlapra írta és szerkesztette: Farkas Gyula mk. ddtbk.

Foto:  Kendra Tamás hdgy.

Könyvbemutató: “HORTHY”

1956 Magyar Nemzetőrség minden bajtársat tisztelettel, és szeretettel meghív

  2014. június 06. 17:00 órától a Stefánia Palota és Kulturális Központba

ahol bajtársunk v. Zetényi – Csukás Ferenc mutatja be új  HORTHY című könyvét.

A helyszínen lehet az íróval beszélgetni, kérdezni új könyvéről és elképzeléseiről a folytatást illetően.

v. Zetényi – Csukás Ferenc író a helyszínen dedikálja könyvét, mely a bemutatót követően a helyszínen megvásárolható.

Mindenkinek ajánlom látogasson el a könyvbemutatóra és vásárolja meg a könyvet aki reális képet akar kapni kormányzó urunk életéről, munkásságáról, mindennapjairól.

 

Honlapra írta és szerkesztette:  Farkas Gyula mk. ddtbk.

Sall Margit verse

Nincs kegyelem

 

Nem kap kegyelmet  senki !
míg,  vétkét maga előtt fel nem fedi,
tégy számadást, cipővel, ronggyal, élettel,
rongyélettel, lyukas cipővel, lázzal, házzal, baráttal,
ki a bajban elhagyott, és bárki mással, 
ki magadra hagyott.
Érted volt, s nem ellened, érted volt a kín,
Különben nem látod mire vagy képes.

Igen! Gyarló az ember, bírálni könnyebb,
Azt meglátni mit neki kell tenni, sokkal nehezebb !
Attól mindenki retteg, – ha nem számol el életével,
akkor majd az élet vele számol el.

Voltál gyermek, fiatal, és kamasz,
végül felnőtt lettél, és megtudtad – e ?
mért  Embernek születtél.
Fájt már annyira, hogy ráébredj,
Az út amin jársz , mindig megtéveszt ?

Volt már, hogy nem láttad azt, ami előtted van ?
Pedig sikolt, hogy észre vedd, oly közel van.
Hallottad már,  hogy sír a lelked ?
Hogy „halott” életed  élve eltemethesd !

Tényleg tudod mit akarsz ?
Honnan jöttél, s merre tartsz ?
Egy kérdés marad a végére,
Mindent megtettél –e ? azért, hogy felébredj végre.
Hiszen MINDEN itt van, csak fogadd be.

Barátom, testvérem, anyám, apám, gyermekem,
A Nagyvilág te vagy nekem !
Nézd meg eddig mit láttál és tettél,
Akkor majd látni fogod,s érezni, mért Embernek születtél.

Félni neked sosem kell.
Mikor mást ítélsz, magadat ítéled el.
Ezért vigyázz arra mit szádon kiadsz,
persze tedd csak, ha úgy tartja kedved,
Ebben az esetben a kegyelmet,…. ha kéred,
A JÓ ISTENTŐL kapod meg.
Mert nincsen kegyelem, a bűnöd fejedre visszaszáll,
Csak a hithű szeretet az, mi bűnözni nem enged,
Köss békét az itteni léteddel,
Akkor majd az Úr Isten biztosan felemel !
A végső kegyelmet keresed, biztosan megleled.

Sall Margit 2014. 04. 09.                                                                                            Nő,Anya, Ember, Itt és Most, ezen a Földön

Sall Margit előadása:   http://youtu.be/w6LMGHczoFk       első rész

                                         http://youtu.be/ANy3VRFBK-8       második rész

Honlapra szerkesztette:  Farkas Gyula mk. ddtbk.