1956 MN Ceglédi Járási Egység híre

Búza és kereszt szentelés
1956 Magyar Nemzetőrség Ceglédi Járási Egysége a mai napon eleget téve a jászkarajenői egyházközség meghívásának eleget téve, ma délután 15 órakor részt vettünk hagyományos búza szentelésen, és a közelben lévő
100 éves kereszt, felújítás utáni újra szentelésén.
Az egységből négyen egyenruhában, hárman polgári ruhában vettek részt az eseményen.

Honlapra írta és szerkesztette: Teleki László ezredes
Foto:  Teleki Lászlóné százados

1956 MN Ceglédi Járási Egység hírei

1956 Magyar Nemzetőrség Ceglédi Járási Egysége, megkapta a hivatalos felkérést, a Jászkarajenő Római Katolikus Templom és Plébánia 150 éves évfordulójának 2014. május 4 -én tartandó  megemlékező ünnepség rendezői feladatainak ellátására.

 

Mellékelem az egész napos programot

Honlapra írta és szerkesztette:  Teleki László ezredes

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság közleménye

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokságának közleménye

Tisztelt Bajtársak!

Ezúton értesítek mindenkit, hogy

   2014.05.17-én, szombaton, 10:00 órakor rendkívüli közgyűlést tartunk

                 Budapest. XVI. János utca 53. sz. alatti szokott helyen.

Napirendi pontok:

Az Ellenőrző Bizottság részletes beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

Alapszabály módosításának szavazással történő elfogadása, erre a                2014.03.15-i törvényi változások miatt is szükség van

Vezető tisztségviselők szavazás útján történő választása

Kérünk mindenkit, hogy jelenlétével járuljon hozzá az egyesület akadálytalan tovább működéséhez!

Főparancsnokság

 

v.l. Dömötör Zoltán Vezérezredes Elnök Főparancsnok a rendkívüli közgyűlés megszervezésével és lebonyolításával

             Lévay T. Erzsébet alezredes Ellenőrző Bizottsági Elnököt bízza meg.

A megbízás a mai naptól a közgyűlés lezárásáig tart.

 

Honlapra írta és szerkesztette: Lévay T. Erzsébet alezredes

 

Békés Megyei Parancsnokság híre

2014. április 19 –én Budapesten megtartott állománygyűlés után a mai napon tájékoztattam beosztott állományomat az elhangzottakról. Tegnap is és az elmúlt alkalmakkor szinte mindig felvetődött az egyenruha készítés kérdése. Az elmúlt időszakban bajtársaim időt pénzt fáradságot nem kímélve, tárgyaltak több céggel, és beszállítókkal, melynek eredményeként május közepétől fel tudjuk vállalni az egyenruha ékítményeinek elkészíttetését.

Ez magába foglalja:

a rendfokozati jelzéseket, zubbonyra, ingre, ballonkabátra zubbony válldíszítéseket, névfeliratot, gombokat +1 tartalékgombbal

karon viselhető rendfokozati jelzést / karpaszományt / valamint a felöltő gallér állományjelzését,

sapkák beszerzése is lehetséges, tányérsapka, barett sapka, Bocskai sapka,

valamint ezek felszerelését is tudjuk biztosítani.

A rendfokozati jelzéseket kettőféleképpen tudjuk gyártatni, merevített, és nem merevített formában.

A tábornoki kar részére sapkán viselhető tépőzáras rendfokozati jelzést, valamint a fekete repülős dzsekire is tépőzáras kivitelben tudjuk gyártatni.

Tervezzük egyenruha egységcsomag összeállítását is mely terveink szerint a következőket tartalmazza.

 rendfokozati jelzés zubbonyra                       1 pár

 rendfokozati jelzés ingre                                1 pár

 rendfokozati jelzés gyakorlóra                      1 pár

 névfelirat                                                          3 db

 díszítő vállszalag zubbonyra                         1 pár

 kis gomb Kossuth címeres                          6+1 db

 nagy gomb Kossuth címeres                        8+1 db

 nadrág piros csík                                           1 pár

 sapka díszcsík                                               1 db.

 sapka jelvény                                                 1 db

 szúrógomb                                                     4 db

Bármelyik helyi férfi szabóság tud fekete öltönyt készíteni, ezzel az egységcsomaggal és a mellékelt felvarrási utasítással pedig elkészíthető az egyenruha.

Tábornoki kar részére a plusz kiegészítőket is beletesszük.                                  Átfutási idő: cca: 7 – 10 nap.

Az állományjelzések a bal karra és a zseb fölé, továbbra is főparancsnok úr átadási hatáskörébe tartoznak, belépés elfogadásakor az állományba vétel szimbólumaként.

Árakról sajnos jelenleg nem tudok információt adni, de ahogy rendelkezésemre áll természetesen ismertetem bajtársakkal.

Postázási költség a súlytól függ, várhatóan 750 – 1000 Ft. között lesz.

Ahogy bajtársaimnak sikerül mindent tökéletesre leszervezni indul a projekt.

 

Írta és honlapra szerkesztette: Farkas Gyula mk. ddtbk.

Állománygyűlés 2014. április 19. Budapest

Hagyományainknak megfelelően a hónap harmadik szombatján került sor az 1956 Magyar Nemzetőrség április havi állománygyűlésére. A Himnusz eléneklése, és a vitézek imájának elmondása után, v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes,  elnök – főparancsnok köszöntötte az állománygyűlésen résztvevő bajtársakat.

Egyperces néma felállással emlékeztünk meg elhunyt bajtársainkról.

                                Anti László vezérőrnagy                                                                                             v.l. Pászty M. József vezérőrnagy     urakról.

Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Utána az elmúlt egy hónap eseményeiről tartott tájékoztatást, majd az előttünk álló feladatok megvitatása következett. Nagyon jó ötletek, felvetések, hozzászólások voltak bajtársak részéről, melyekből többet kért vezérezredes úr, írásban a főparancsnokságra felterjeszteni.

Kinevezéseket, előléptetéseket adott át főparancsnok úr, parancsait                         v. Máhli Imre ezredes úr olvasta fel.

Az állománygyűlés záróaktusaként, Erdélyi Szerencse Ödön ezredes úr tartott beszámolót egy Ukrán sajtótájékoztatóról, majd kellemes színfoltként saját humoros írásaival szórakoztatta a bajtársakat, nagy derültséget okozva hallgatósága körében.

Kellemes Ünnepeket kívánva egymásnak, bajtársi beszélgetéssel zárult a mai állománygyűlésünk.

EMLÉKEZZÜNK HŐSEINKRE

Fájl:Pesti srác (1).JPG

Az 1956 –os pesti srác emlékműve a Corvin közben  /Győrfi Lajos 1996./

Forrás: Wikipedia

Honlapra szerkesztette: Farkas Gyula mk.ddtbk.

Ezúton kívánunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket a bajtársak Tisztelt Családjának is, megköszönve áldozatos munkájukat, mellyel az 1956 Magyar Nemzetőrségben szolgálatot teljesítőket segítik, békés nyugodt hátországot biztosítva, a szolgálat ellátás magas szintű végrehajtásában bajtársainknak.

                                                               Főparancsnokság teljes személyi állománya

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság közleménye

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokságának közleménye

Tisztelt Bajtársak!

Ezúton értesítek mindenkit, hogy

        2014.05.17-én, szombaton, 10:00 órakor rendkívüli közgyűlést tartunk

                       Budapest. XVI. János utca 53. sz. alatti szokott helyen.

Napirendi pontok:                                                                                                             Az Ellenőrző Bizottság részletes beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

Alapszabály módosításának szavazással történő elfogadása, erre a 2014.03.15-i törvényi változások miatt is szükség van

Vezető tisztségviselők szavazás útján történő választása

 

Kérünk mindenkit, hogy jelenlétével járuljon hozzá az egyesület akadálytalan tovább működéséhez!

Főparancsnokság

 

v.l. Dömötör Zoltán Vezérezredes Elnök Főparancsnok a rendkívüli közgyűlés megszervezésével és lebonyolításával

Lévay T. Erzsébet alezredes Ellenőrző Bizottsági Elnököt

bízza meg. A megbízás a mai naptól a közgyűlés lezárásáig tart.

 

Honlapra írta és szerkesztette: Lévay T. Erzsébet alezredes