Kinevezés

                                  1956 Magyar Nemzetőrség

                       Elnök Főparancsnok    

                         192  /  2014. számú parancsa

A személyi állományra vonatkozóan.

                      Kinevezem:

                          DANDÁRTÁBORNOKKÁ

                                 Andrew Barkanyi

                                   nőr.  ezredest

Kinevezéséhez fogadja gratulációmat, további munkájához sok sikert, erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletéhez sok boldogságot kívánok.

  Budapest, 2014. március 22.

                          v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes                                           Elnök – Főparancsnok
s.k.

Lsd.még: Előléptetések  Kinevezések  Jutalmak  Elismerések címszó alatt

Főparancsnoki köszöntő

                                                                       

Tisztelt honlapunkra látogatók!

Tisztelt nemzetőr bajtársak!

Köszöntök mindenkit honlapunkon. Bizonyára észrevették, hogy az utóbbi időben szinte napról napra változik megjelenésünk. Azon munkálkodunk, hogy a lehető legtöbb anyagot, információt eljuttassunk mindenkihez, amely a munkánkat, tevékenységünket, a mindennapi életünket mutatja be. Próbáljuk ezeket az anyagokat szelektíven bemutatni, ezért a honlapra látogató kedves vendégeinknek, és nemzetőr bajtársaimnak is érdemes minden menüpontot megnézni, mert lehet, hogy a keresett információt ott találja meg.  A jövőben még szélesebb palettán fog mutatkozni honlapunk, még több információval, fényképpel, és lehetőségeinkhez mérten rövidfilmekkel is.

Itt ezen az oldalon folyamatosan fogom tájékoztatni a Tisztelt idelátogatókat, hogy még szebb, még érdekesebb és még teljesebb legyen az 1956 Magyar Nemzetőrség honlapja folyamatos tevékenységünk bemutatásával.

Minden szerkesztő kizárólag a saját írásáért vállal felelősséget! Személyhez kötés: a publikálók az általuk készített/szerkesztett írásokat aláírják.

Kellemes nézelődést hasznos időtöltést kívánok mindenkinek.

 

 v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes     Elnök – Főparancsnok

Fővárosi Művelődési ház

Ma este kerül sor a Fővárosi Művelődési házban a Promonto lovagrend által szervezett nótaestre. A rendezvényre meghívást kapott az                                          1956 Magyar Nemzetőrség elnök főparancsnoka                                                         v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes úr is.                                                          Főparancsnok úr kíséretében lesz v. Máhli Imre ezredes úr, aki szintén részt vesz a rendezvényen. 

Bajtársainknak kellemes estét, jó szórakozást kívánunk, érezzék jól magukat.

Lsd. még:  Események  Állománygyűlések  Csapatgyűlések

Kinevezés

                                      1956 Magyar Nemzetőrség

                       Elnök Főparancsnokának                                                                         195  /  2014 számú parancsa

A személyi állományra vonatkozóan.

2014. március 30 –án megtartott parancsnoki értekezleten a vezető parancsnoki állomány javaslatára, eddig végzett munkája alapján

2014. április 01 –i hatállyal kinevezem:

     EZREDES  -sé                                                 

      Teleki László

         nemzetőr alezredest

a Cegléd Járási Egység Parancsnokát 

Kinevezéséhez fogadja gratulációmat, további munkájához sok sikert,           erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletéhez sok boldogságot kívánok.

  Budapest, 2014. március 30.

                                                v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes s.k.                                                                           Elnök – Főparancsnok

Lsd. még: Előléptetés, kinevezés, jutalom, dicséret       menüpontban is.

Cegléd Járási Egységének évnyitó állomány gyűlése Jászkarajenő

2014.március 29 én 11:00 órai kezdettel került sor az 1956 Magyar Nemzetőrség Cegléd Járási Egységének évnyitó állomány gyűlésére, Jászkarajenőn.                  v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök főparancsnoknak Teleki László nemzetőr alezredes állományilletékes parancsnok  jelentette, hogy az állomány és meghívott vendégek készen állnak az évnyitó állománygyűlés megkezdésére.  Himnusz eléneklése és a Vitézek Imájának elmondása után főparancsnok úr engedélyt adott a gyűlés megtartására. Teleki alezredes úr programismertetője után főparancsnok úr köszöntötte az egybe gyűlteket. Köszöntője után főparancsnoki parancsok ismertetése következett, melyben

Molnár János dandártábornokot         vezérőrnaggyá                                               Farkas Gyula mk. ezredest           mk. dandártábornokká nevezte  ki                         v. Máhli Imre ezredes                    főparancsnoki dicséretben részesült.                    Lsd: almenü is

A főparancsnok úr ünnepi beszéde után az új belépő nemzetőr bajtársak ünnepélyes eskütételére került sor, melyet a két parancsnok úr tisztelegve a jelenlévő állomány állva hallgatott végig. Ezután az eskü aláírása következett, melyet vezérezredes úr aláírásával hitelesített és elfogadott.

Az ünnepi állománygyűlés nagyon kedves, színfoltja volt, amikor                           v. Zetényi Csukás Ferenc vezérőrnagy úr átadta a                                                       

                      HORTHY ISTVÁN ALAPÍTVÁNYI ÉRDEMÉRMET

Teleki László alezredes úrnak, és méltatta eddigi tevékenységét. Alezredes úrnak ezúton is külön gratulálunk, további jó munkát, erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletében sok boldogságot kívánunk.

Teleki alezredes úr zárszavai után ünnepi ebéd, és nagyon jó kedélyű, kellemes, közvetlen bajtársi beszélgetésre került sor.

Búcsúzóul főparancsnok úr mindannyiunk nevében megköszönte Teleki alezredes úrnak, családjának, bajtársainak, a tervezést, szervezést, az állománygyűlés zavartalan lebonyolítását, és a finom ebédet.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Cegléd Járási Egység minden tagjának, további jó munkát, erőt egészséget.

A beszámolót készítette, szerkesztette: Farkas Gyula nőr.mk.ddtbk.

 

 

                                    1956 Magyar Nemzetőrség

                                    Elnök Főparancsnokának                                                                                            194 / 2014. számú parancsa

A személyi állományra vonatkozóan.

Elöljáró parancsnoka és a vezető parancsnoki állomány javaslatára, az                  1956 Magyar Nemzetőrségben a 2014 első negyedéves tervező, szervező, valamint a rendezvények lebonyolításában végzett munkája alapján

                     FŐPARANCSNOKI DICSÉRETBEN RÉSZESÍTEM

                                                  v. Máhli Imre

                                           nemzetőr ezredes urat

Munkáját, tevékenységét példaként állítom a teljes személyi állomány elé.

Főparancsnoki dicséretéhez fogadja gratulációmat, további munkájához sok sikert, erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletéhez sok boldogságot kívánok.

  Budapest, 2014. március 29.

                     v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes s.k.

Elnök – Főparancsnok

 

Lsd.még:  “Előléptetés, kinevezés, jutalom, elismerés”   menüpont alatt.

Batthyányi téri megemlékezés

2014. március 22 –én  az 1956 Magyar Nemzetőrség csapata,                                    vitéz Máhli Imre ezredes úr vezetésével megkoszorúzta az                                       1848 Forradalom és Szabadság  harc hősének, Batthyányi Jánosnak                        az emlékművét.

 A megemlékező küldöttség tagja volt vitéz Mohácsi László nőr. vezérőrnagy a Széna téri cigány hős, aki két bátyját vesztette el az 1956 –os forradalom fegyveres harcaiban.

Széna téri cigány hős.  vitéz Mohácsi László nőr. vezérőrnagy

A beszámolót készítette és honlapra szerkesztette:                                                          Soltész Géza nőr. dandártábornok

Foto:                                                                                                                         Soltész Géza nőr. dandártábornok

SZENT KORONA SZÖVETSÉG ünnepi közgyűlése a várban

SZENT KORONA SZÖVETSÉG ünnepi közgyűlésén  2014 március 15-én részt vett az 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG küldöttsége,                                                            v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok vezetésével.  

Az ünnepi közgyűlés egyik szónoka Főparancsnok úr volt.

 

A beszámolót készítette és honlapra szerkesztette:                                                          Soltész Géza nőr. dandártábornok

Foto:                                                                                                                         Soltész Géza nőr. dandártábornok

                                  1956 Magyar Nemzetőrség

                       Elnök Főparancsnok    

                         193  /  2014. számú parancsa

A személyi állományra vonatkozóan.

2014. március 22 – én megtartott parancsnoki értekezleten – Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy Szervezési Bizottság Elnöke, mint bizottsági elöljáró parancsnoka és a vezető parancsnoki állomány javaslatára, eddig végzett munkája alapján

2014. április 01 – i hatállyal kinevezem:

                          DANDÁRTÁBORNOKKÁ

                                  Farkas Gyula

                           nőr. mérnök ezredes

                         Békés Megyei Parancsnokot

Kinevezéséhez fogadja gratulációmat, további munkájához sok sikert, erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletéhez sok boldogságot kívánok.

  Budapest, 2014. március 26.

                          v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes s.k.                                           Elnök – Főparancsnok  

             

 

 

Szegedi látogatás

v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök – főparancsnok úr és v. Máhli Imre ezredes úr, Szilágyi Árpád ezredes úr vendége volt Szegeden, egy bajtársi ebédre.  Az ebéd és bajtársias beszélgetés után a parancsnok urak a Szegedi Közéleti Kávéház vendégeiként részt vettek a Március 15.-i megemlékezésen.

A parancsnok urak az ebéd és az esti program között meglátogatták idős bajtársunkat  Fülöp Pál nőr. dandártábornok bajtársat ( 86 éves ), aki nagy örömmel fogadta, és souvenirrel ajándékozta meg vendégeit.

Dandártábornok urat Isten tartsa meg sokáig közöttünk.