DÖMÖTÖR TIBOR PÜSPÖK RELIKVIÁI HAZATÉRTEK –  kiállítás megnyitó a Magyarok Világszövetségében

Kiemelt

DÖMÖTÖR TIBOR PÜSPÖK RELIKVIÁI HAZATÉRTEK

–  kiállítás megnyitó a Magyarok Világszövetségében-

 

Hatalmas érdeklődés közepette jelentette be tegnap Patrubányi Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, hogy visszatértek a Cleveland melletti Akronból Dömötör Tibor református püspök relikviáinak részletei, s ezeket a Világszövetség örömmel fogadja be és helyet biztosít számukra.

A festményeknek és szobroknak, melyeket a Csontváry-teremben állítottak ki, mindegyiknek külön története van!- erről már Dr. Martinkó Károly író beszélt, akinek könyve (Tankokkal vérbe fojtott szabadság) nem régiben jelent meg. Ebben Dömötör Tibor püspököt aprólékosan mutatja be.

A magasztos délutáni rendezvényen először Bokor János lépett a telt házas közönség elé. A  Magyar Nóta Császára, aki a  címet az egri nemzetközi nótás találkozón kapta meg, történelmi dalokkal és nótákkal alapozta meg a meghitt találkozó  hangulatát.

 

Szíki Károly színművész röviden szólt arról, hogy szerencséje volt több ízben is meglátogatnia a püspököt Akronban, az általa épített Lórántffy Otthonban még a ’80-as évek végén, amikor a Kossuth-szobor körüli dilemmák zajlottak. Ezt követően Dömötör Tiborra, az ’56-os forradalomban tevékenyen részt vevő forradalmárra emlékezett, aki a szabadságharc leverése után Amerikába távozott.

 

Végül Dömötör Zoltán lépett a pódiumra, aki elhunyt  testvére nevében köszönte meg a Világszövetség nemes gesztusát, majd állófogadásra invitálta a jelenlévőket.

 

A közönség soraiban a vitézi és lovagi ruhába öltözöttek között ült Dózsa László színművész, legendás forradalmár és számos közismert személyiség, akik az emigrációban töltötték életük jelentős részét. Köztük volt Horváth István is, aki nem régiben költözött vissza családjával együtt Torontóból.

 

A magyarságmentő munkából mindenki kiveszi a részét, éljen bárhol a világban. Ki így, ki úgy! Van, aki hangosabban, van, aki végtelen szerénységgel teszi ezt. A lényeg az, hogy kitartóan tegye, amit tesz. Ezen a délutánon felfénylett, hogy ez a nemzet nincs elveszve, háború nélkül, múltjára reflektorfényt állítva, békés eszközökkel képes szolgálni a magyarság jövőjét.

 

Heti Hang Szóró—-Hangosan mindenről, ami nekünk fontos

a további képeket Réti Tibor nőr.százados készíttette :

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A  HEVES VÁRMEGYEI EGER VÁROSÁBAN, MELLSZOBROT ÁLLÍTOTTAK AZ EGERBEN SZÜLETETT; – HŐS ARADI VÉRTANÚ EMLÉKÉT MÉLTÓ KÉPEN ÉLTETŐ  EGRI HAZAFIK.

Kiemelt

 

A  HEVES VÁRMEGYEI EGER VÁROSÁBAN, MELLSZOBROT ÁLLÍTOTTAK AZ
EGERBEN SZÜLETETT;

                       HŐS ARADI VÉRTANÚ EMLÉKÉT MÉLTÓ KÉPEN ÉLTETŐ  EGRI
HAZAFIK.

             A MEGEMLÉKEZÉSEN,RÉSZT VETTEK A LENKEY LESZÁRMAZOTTAK IS
,LENKEY PÉTER A  HAGYATÉK ELNÖKE.

             A  SZOBOR  MÁSOLATOT. A LENKEY JÁNOS NEVÉT VISELŐ KÖZÉPISKOLA
UDVARÁN LÁTHATÓ.

                  TISZTELETTEL MEGOSZTOM;

          V.Ns.Lg TIMÁR FERENC A MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 56-OS SZERVEZET,
HEVES MEGYEI ELNÖK.

             A LENKEY HÁZ FELÚJÍTÁSÁT TERVEZIK; MELY A SZABADSÁG HÁZA NEVET
IS VISELNI FOGJA.

           V.Ns.Lg. TIMÁR FERENC MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY / LIEUTENANT
GENERAL /

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Andrásfay E. Szerencse Ödön nőr.ezredes szülőháza kültéri telekkel Eladó minimális vételárért, szinte ingyen, SZÜLŐHELYÉN

Kiemelt

Tisztelt Dömötör Zoltán Főparancsnok Úr!

Ha lehetséges, kérném szépen a következő felhívásomat közölni honlapunkon:

SZINTE INGYEN!

ELADÓ HÁZHELY, TELEK

Vitéz.lovag Andrásfay E. Szerencse Ödön nőr.ezredes szülőháza kültéri
telekkel Eladó minimális vételárért, szinte ingyen, SZÜLŐHELYÉN,

Vas Megyében, a Vasvár melletti szép ANDRÁSFÁN, a község közepén,
amelyről egyik dala, klipje, a Szép Andrásfa Himnusza is szól,
1300 négyzetméter területen.

Érdeklődni:   36 1 277 19 72     erdelyiszerencse@gmail.com

Bajtársi üdvözlettel, köszönettel

.

a honlapra  szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

MEGEMLÉKEZÉS – KOSZORÚZÁS-KEGYELET VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE. MÉCSESEK GYÚJTÁSA A HŐSÖK EMLÉKÉNEK ÉS LELKI ÜDVÜKÉRT… HEVES VÁROS, CSÁSZI TEMETŐ. KOPJAFÁNÁL

Kiemelt

MEGEMLÉKEZÉS – KOSZORÚZÁS-KEGYELET VIRÁGAINAK
ELHELYEZÉSE.

MÉCSESEK GYÚJTÁSA A HŐSÖK EMLÉKÉNEK ÉS LELKI
ÜDVÜKÉRT…

HEVES VÁROS, CSÁSZI TEMETŐ.

KOPJAFÁNÁL;

48-AS
JELTELEN

 

SZABADSÁGHARCOSOK
SÍRBAN NYUGVÓK

EMLÉKÉRE

 

MEGEMLÉKEZŐ BESZÉDET MONDOTT, SZÓNÉ KOVÁCS MÁRTA VÁROSI
KÖNYVTÁR VEZETŐ,

VERSET MONDOTT; CSEPCSÁNYI JUDIT

MAJD, A KOSZORÚK ÉS A KEGYELET VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE
KÖVETKEZETT,A KOPJAFÁNÁL-SÍRKERTBEN.

 

1848-49-ES SZABADSÁGHARC

HEVES NEMZETŐREI

TISZTEK

DÖMÖTÖRI NÉMETH ALBERT NEMZETŐR
ŐRNAGY

GYÖNGYÖSI PETHEŐ JÁNOS
HONVÉDSZÁZADOS

BERNÁTFALVI BERNÁTH ALBERT
HONVÉDSZÁZADOS

RUNYAI SOLDOS SÁNDOR
HONVÉDSZÁZADOS

TILLING ANTAL
HONVÉDSZÁZADOS

VÖLGYI LAJOS
HONVÉDSZÁZADOS

BERECZKY PÁL
FŐHADNAGY

ÜRMÉNYI LAJOS
FŐHADNAGY

AZ EMLÉKMŰVÖN FEKETE MÁRVÁNYTÁBLÁBA 284 FŐ 1848-49-ES
NEMZETŐR NEVE VÉSVE. HIRDETI…

” MINDENT MEGTETTÜNK, AMIT KÍVÁNT A
BECSÜLET,

TÍZANNYI VOLT AZ ELLEN, GYŐZNÜNK NEM
LEHETETT.”

 

HEVES, MEZŐVÁROSÁBÓL -DÉLVIDÉKRE , JÁREK ÉS TEMERIN
TÉRSÉGÉBE INDÚLTAK.

 

” NÉGY SZÓCSKÁT ÜZENEK, VÉSD JÓL KEBELEDBE,

S FIADNAK HAGYD ÖRÖKÜL HA KIHÚNYSZ;A HAZA MINDEN ELÖTT,”

 

MAJD,KOSZORÚZÁS ÉS KEGYELET VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE
KÖVETKEZETT.

SZAVALAT ; HALLAI SÁNDOR NYUGDÍJAS HAZAFI.

A MEGEMLÉKEZÉS A POLGÁRMESTERI HÍVATAL ELŐTTI 1848-AS SZOBORNÁL
FOLYTATÓDOTT 14.45 ÓRAKOR.

MEGEMLÉKEZŐ BESZÉD.; A SZABADSÁGHARC HŐSEIRE
EMLÉKEZÉS.

A HEVESI MAZSORETT CSOPORT, A 13 ARADI VÉRTANÚK FÉNYKÉPÉT TARTOTTÁK IGY
EMLÉKEZVE MÉLTÓKÉPEN A HŐSŐKRE-IGAZ HAZAFIKRA.

MINDHÁROM EMLÉKHELYNÉL EMLÉKEZTEK; A VÁROSVEZETŐK,ISKOLÁK-ÓVODÁK
-TANULÓK-A VÁROS LAKÓI.

ELHELYEZTÉK, A KOSZORÚKAT A KEGYELET VIRÁGAIT – A
MÉCSESEKET.

HEVES VÁRMEGYE, HEVES VÁROS; MAGYAR NEMZETŐRŐK. VITÉZEK, LOVAGOK
KÉPVISELETÉBEN;

KOSZORÚZOTT ÉS A KEGYELET VIRÁGAIT- MÉCSEST ELHELYEZVE, EMLÉKEZVE A
HŐSÖKRE VÉRTANÚKRA;

V.LÁNYI JÓZSEF A KÖRZET KÉPVISELŐJE ÉS V.Ns.Lg. TARNAMÉRAI TIMÁR
FERENC MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY.

A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL !!! ÁLDÁS BÉKESSÉG. !!!

CHEVALIER DUKE VITÉZ NEMES LOVAG TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC MAGYAR
NEMZETŐR ALTÁBORNAGY /LIEUTENANT GENERAL/

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Nemzetőrök napja 2017. szeptember 30-án, – Kecskeméten

Kiemelt

 

 

 

  https://youtu.be/eSrSTZq9HIw

Nemzetőrök napja 2017. szeptember 30.

Nemzetőrök napja alkalmából együttműködési megállapodásunk értelmében összevont ünnepi állománygyűlést tartott az 1956 Magyar Nemzetőrség és a Kárpát-medencei Nemzetőrség Kecskeméten 2017. szeptember 30 –án.
Parancsnok fogadása, és a Himnusz elhangzása után v.l.. Dömötör Zoltán vezérezredes az 1956 Magyar Nemzetőrség Elnök – Főparancsnoka mint rangidős parancsnok köszöntötte az állományt.

A köszöntő után gyertyagyújtással, és egy perces felállással emlékeztünk meg
1848-49 – es és 1956 –os Forradalom és Szabadságharcban elesett nemzetőr bajtársainkra és az ebben az évben elhunyt bajtársainkra.

Parancs kihirdetés és állományba vétel után új bajtársaink ünnepélyes esküt tettek parancsnokaik, és állományuk előtt.

Meghívott vendégünk Vékony Csongor Levente úr köszöntötte az állománygyűlés résztvevőit és értékes, és érdekes előadásával rávilágított miként lehet a fiatalokat bevonni a nemzetőrség munkájába.

v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes úr munkájuk elismeréseként könyvjutalomban részesítette Béni Tibor mérnök ezredest, Zara Pál mérnök ezredest, és Tokár Béla ezredest valamint Gelse község Parancsnokát és személyi állományát..

Az állománygyűlés a Szózat meghallgatásával ért véget.

Fotó: Hidasiné Marika törzszászlós

youtube videóhttps://youtu.be/eSrSTZq9HIw

.

a honlapra írta és szerkesztette a kapott anyagból :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

In memoriam Ft. Dr. Dömötör Tibor – Meghívó kiállítás – megnyitóra.

Kiemelt

In memoriam Ft. Dr. Dömötör Tibor – Meghívó kiállítás – megnyitóra.

Tisztelettel és szeretettel hívjuk mindazokat,

akik ismerték, tisztelték és szerették Ft. Dr. Dömötör

Tibor református püspököt, az akroni (Ohio)

Lorántffy Otthon alapítóját és vezetőjét, az

MVSZ Magyarok Háza (1052 Budapest,

Semmelweis u. 1-3.) Csontváry-termében

2017. október 8-án

, délután 3 órakor kezdődő kiállítás-megnyitóra.

 A kiállítással tisztelgünk Ft. Dr. Dömötör Tibor

életútja és áldozatos,

magyarságteremtő munkája előtt.

 Bevezetőt mond Kádár Dániel (USA),

az MVSZ Elnökségének tagja. Fellép Publik Antal előadóművész.

áldás, békesség !

.

1956 Magyar Nemzetőrség

.

a honlapra illesztette és írta :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezésére 2017. október 21-én kerül sor a csömöri Gloria Victis Emlékműnél, –  15 órai kezdettel.

Kiemelt

http://gloriavictis.hu/emlekmu.html

 

 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezésére 2017. október 21-én kerül sor a csömöri Gloria Victis Emlékműnél, –  15 órai kezdettel.

 

Utána Bajtársi Összejövetelt tartunk.

 

Az Elnökség

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Az 1956 MN Tatabányai Pk. tagjai kupakgyűjtésben vettek részt a Gyermek vasutasokért Alapítvány javára

Kiemelt

 

Az 1956 MN Tatabányai Pk. tagjai kupakgyűjtésben vettek részt a Gyermek vasutasokért Alapítvány javára. A kupakok értékesítéséből befolyó összeget a Gyermek vasutasokért Alapítvány a gyermektáboroztatás 
fejlesztésére fordítja. A kupakok borítékban lettek feladva a postán.

.

a  honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

2017.09.18. Az 1956 MN Tatabányai Parancsnokság tagjai kupakokat gyűjtöttek egy oxigénhiányos, 2,5 éves kisfiú részére

Kiemelt

2017.09.18. Az 1956 MN Tatabányai Parancsnokság tagjai kupakokat gyűjtöttek

egy oxigénhiányos, 2,5 éves kisfiú részére, –

majd borítékban postára adtuk a megadott budapesti címre.

 

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Oklevél Főparancsnokunknak Dömötör Zoltánnak az Eszterházy Károly Egyetem Rektorától

Kiemelt

Az 1956-os Elismerő  Oklevelet Főparancsnokunk Dömötör Zoltánn az Eszterházy Károly Egyetem RektorátólDr Liptai Kálmántól kapta.   Főparancsnokunkat mint az Egri Pedagógiai Főiskola egykori hallgatóját az 1956-os forradalomban való

aktív részvételéért az Eszterházy Károly Egyetem oklevele elismerésben részesíti.

 

Eger, 2017. szeptember 1.

Gratulálunk !

.

A honlapra írta valamint a kapott képet  korrigálta :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

2017 szeptember 17. Recsk, – a Nemzeti Emlékparkban tartott megemlékezés.

Kiemelt

 
 
 
https://youtu.be/3PTti1XpvkE
 
 
 
2017 szeptember 17-én részt vettünk Recsken a a Nemzeti Emlékparkban tartott megemlékezésen.
 
A recski kényszermunka-tábor helyszínén a szövetség tagjai a nemzetőrség koszorúját elhelyezték az áldozatokra emlékezve.
 
 
Üdvözlettel: Bacsó Ernő nőr.mk.altábornagy
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnöke
HTNSZ elnöke
 
a következő lapozós videón látható az összes kép :
 
https://youtu.be/3PTti1XpvkE
.
a honlapra animálta és szerkesztette a kapott anyagból :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Megtört szívvel jelentjük

Kiemelt

Képtalálat a következőre: „gyász virágcsokor fiatal hölgynek”

Kapcsolódó kép

Szomorú szívvel tudatjuk hogy Sarkadi Katalin 

” a mi Kis Katikánk “

nőr.hadnagy 30 évesen elhunyt.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség részvétét fejezi ki Családjának és Barátainak !

EMLÉKE ÖRÖKKÉ VELÜNK ÉL !

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Szomorú szívvel búcsúzunk két forradalmárunktól – a forradalom Hőseitől

Kiemelt

Képtalálat a következőre: „nagy mihály a forradalom hőse kép”

v. Nagy Mihály nőr.dandártábornok,  jobbágyi lakos   – a forradalom Hőse 80 éves korában elhunyt.

 

    Andriska László nőr.dandártábornok,  budapesti lakos, –  

a forradalom Hőse 82 éves korában elhunyt.

Képtalálat a következőre: „andriska lászló a forradalom kép”

/ http://www.bpn.hu/budapest-hirek/56-os-unnepseg-a-varoshazan-szabadsag-hose-kitunteteseket-adott-at-a-fopolgarmester-nevlista-budapest /

az 1956 Magyar Nemzetőrség sohasem feledi őket !

Részvétünket fejezzük ki Családjaiknak és Barátaiknak !

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Horthy Miklós újratemetésének évfordulója Kenderesen

Kiemelt

https://youtu.be/rLrFcEe9CxY
 
24 éve temették újra a Kormányzót
Egésznapos
Horthy-Emléknapot
szervezett erre szombatra Kenderes Város
Önkormányzata és a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány.
1993. szeptember 4-én temették
újra Kenderesen a Kormányzót.
Ehhez az évfordulóhoz igazították a szervezők a rendezvényt.
10 órakor Ökumenikus istentisztelet vette
kezdetét a református templomban, amelyet
Nt.Cseh Judit református lelkipásztor és
Koltavári Attila katolikus plébános celebrált.
Ezt követően a Horthy család mauzóleumánál
elhelyezték az emlékezés koszorúit. Emlékező
beszédet tartott Kovács Sándor,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.
A megemlékezésen a családot Horthy Miklós unokája és dédunokája képviselte.
Délután előadások hangzottak el, értékelve Horthy Miklós tevékenységét.
Nemzetőr szövetségünk tagjai is részt vettek a méltóságteljes megemlékezésen és
elhelyezték koszorúnkat. Köszönöm mindenkinek a megjelenést.
v.l.Bacsó Ernő nemzetőr-altábornagy
 
 
 
2017. szeptember 2-án Nemzetőr Szövetségünk képviseletében részt vettünk Kenderesen Horthy Miklós újratemetésének évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen.
 
Köszönöm részünkről mindenkinek a megjelenést.
 
Mellékelten küldöm a képeket.
 
Üdvözlettel: Bacsó Ernő nőr.mk.altábornagy
HTNSZ elnöke
 
Horthy-Emléknap Kenderesen
2017. szeptember 02.
 .
a honlapra írta, szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy
 

Tájékoztatás a katonai rehabilitációs eljárás újbóli megnyitásáról

Kiemelt

http://www.honvedelem.hu/cikk/64295_tajekoztatas

 

Tájékoztatás a katonai rehabilitációs eljárás újbóli megnyitásáról

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere a 76/2016. (XII.29.) HM utasításban elrendelte a katonai rehabilitációs eljárásnak az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán történő újbóli megnyitását.
Az utasítás hatálya a Magyar Néphadsereg irányítása és felügyelete alatt álló szervezetek azon egykori tagjainak erkölcsi és katonai rehabilitációjával kapcsolatos eljárásra terjed ki, akiket az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben való szerepükért a bíróság bizonyíthatóan politikai okok miatt ítélt el, feltéve, hogy az ítéletet semmissé nyilvánították. Valamint kiterjed azokra is, akiket közbiztonsági őrizetben, vagy más módon fogva tartottak, fegyelmi eljárás keretében felelősségre vontak, a honvédség állományából eltávolítottak, vagy a felülvizsgálatok során tartalékos rendfokozatuktól megfosztottak.

Nem vizsgálható a rendfokozattól történő megfosztása annak, akit elítéltek, de az ítélet semmissé nyilvánítása nem történt meg, valamint, akit 1963. április 04-e után fegyelmi okból, vagy méltatlanság címén, államigazgatási úton bocsátottak el a szolgálatból.
A katonai rendfokozati rehabilitációra vonatkozó döntést felülvizsgálati eljárás előzi meg. A felülvizsgálati eljárás a honvédelmi miniszternek címzett kérelemmel és a bizonyító erejű dokumentumok másolatának megküldésével kezdeményezhető. A felülvizsgálati eljárást kezdeményezheti az érintett, az érintett személy hozzátartozója, vagy civil szervezet.
Az eljárásra igény 2017. december 31-ig nyújtható be.
Postacím: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály 1055 Budapest Balaton u. 7-11.
E-mail: hm.tkkf@hm.gov.hu

.

a honlapra a kapott információk alapján szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Szeretettel várunk minden kedves vendéget –  a III. Tóth Ilona női kézilabda Emléktornára ! – Csömör, Major u. 7-9. Sportcsarnok A verseny ideje: 2017. augusztus 27. vasárnap 09:30 – 17:00 óra között.

Kiemelt

Szeretettel várunk minden kedves vendéget –  a III. Tóth Ilona női kézilabda Emléktornára !

A verseny helye: 2141 Csömör, Major u. 7-9. Sportcsarnok

A verseny ideje: 2017. augusztus 27. vasárnap 09:30 – 17:00 óra között.

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Előléptetések augusztus 20. – Nemzeti Ünnepünk alkalmából

Kiemelt

Előléptetések augusztus 20. – Nemzeti Ünnepünk alkalmából

v. Sasvári Sándor nőr.ezredest, – színművészt

 – dandártábornokká léptette elő a Főparancsnok.

Képtalálat a következőre: „sasvári sándor”

Képtalálat a következőre: „sasvári sándor”

@@@@@@@@@@@@@@@@

Valamint Koropcsák István  nőr.alezredest – ezredessé léptette elő a Főparancsnok.

az előléptetésekhez szívből Gratulálunk !

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

” Amiért a harang szól ” rendezvény

Kiemelt

 

Nándorfehérvár 1456 – avagy amiért a harang szól

Július 22-én ünnepeljük Hunyadi János nándorfehérvári győzelmének évfordulóját, amely méltán emeli őt nemcsak a magyar, hanem a világtörténelem legjelesebb hadvezéreinek sorába.

 

2017. július 23-án, 10 órai kezdettel –

 szervezetünk részt vesz

” Amiért a harang szól “

rendezvényen, – a Hősök terén.

.

 a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

.

 

Nemzetőr nap

Kiemelt

2017.július 29-én – szombaton 11 órától Nemzetőr napot tartunk

Fóton, – Nótaesttel egybekötve, amelynek kezdete 15 óra , 

Fót, Vörösmarty utca 42.

Részletes felvilágosítást Elek Erzsébet nőr.dandártábornoktól, 

a fóti Parancsnoktól lehet kapni.

telefonszáma : 0670/ 445-12-42

Szeretettel várjuk az érdeklődőket !

.

 a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

A  BUDAPEST, MVSZ.CSONTVÁRY-TEREM  ADOTT OTTHONT,1956-TÓL AMERIKÁBAN ÉLŐ EGYIK LEGNAGYOBB HAZAFINAK

 

A  BUDAPEST, MVSZ.CSONTVÁRY-TEREM  ADOTT OTTHONT,1956-TÓL AMERIKÁBAN ÉLŐ
EGYIK LEGNAGYOBB HAZAFINAK.

     Ft. Dr. DÖMÖTÖR TIBOR  REFORMÁTUS PÜSPÖK ŐEXELLENCIÁS  Úr!. az akroni (
Ohio ) LÓRÁNTFFY  OTTHON,

     ALAPÍTÓJÁNAK,  ÉS VEZETŐJE  VOLT.A REFORMÁCIÓ 500. ÉVÉBEN MÉLTÓ EMLÉKET
ÁLLÍTVA EGY IGAZ HAZAFI,

     ÉRTÉKES ÜZENETTEL BÍRÓ HAGYTÉKÁNAK.  Búthy V.Ns.Lg. DÖMÖTÖR  ZOLTÁN
1956 MAGYAR NEMZETŐR ELNÖK.

     A  JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL. ÁLDÁS BÉKESSÉG ! A FÖLDÖN MINDEN JÓAKARATÚ
EMBERNEK.

      TISZTELETTEL; CHEVALIER DUKE VITÉZ LOVAG  TARNAMÉRAI TIMÁR  FERENC.

      MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY / LIEUTENANT GENERAL/

      FŐPARANCSNOK,  VEZÉREZREDES / COLONEL GENERAL/ TESTVÉR BÁTYJA
EMLÉKÉNEK.

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Megemlékezés a Pákozdi csata évfordulójára – 2017. szeptember 29. Pákozd

2017. szeptember 29. Pákozd

 
A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szervezésében megemlékeztünk a Pákozdi csata évfordulójáról, és elhelyeztük a Nemzetőr szövetségünk koszorúját.
 
A részvételét minden nemzetőrnek köszönöm.
 
Mellékelem a megemlékezésen készült képeket.
 
Bacsó Ernő nemzetőr.mk.altábornagy
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnöke
HTNSZ elnöke 
.
a honlapra a kapott képekből és anyagból szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy