Az 1956 Magyar Nemzetőrség országos találkozója

Kiemelt

Minden kedves Bajtársat sok szeretettel meghívunk az 1956 Magyar Nemzetőrség IV. országos találkozójára!

dátum: 2019. július 27.

helyszín: Lisai Elek János Alapítvány székháza

cím: 2151 Fót, Vörösmarty u. 43.

a tervezett program:

10.00 órától gyülekező, vendéglátás, ismerkedés, beszélgetés

11.00 órától csapatgyűlés, köszöntőt mond v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes, elnök-főparancsnok

13.00 órától ebéd

14.00 órától zenés műsor

fellépnek:

Tarnai Kiss László énekművész, tanár, a Dankó Rádió műsorszerkesztője és műsorvezetője, nemzetőr altábornagy

Madarász Katalin Kossuth-díjas érdemes művész

HAKME Zenekar, Farkas József, Farkas Mónika

  v.l. Páva János                   Panyolai Kiss József              v. Németh Anna

 Kátai Zsuzsanna                 v. Bokor János                        v. Varga László

  Gyulai Erzsébet                   Farkas Zsolt                           Turai Kiss Mária

 Ráthy József                       Dunaharaszti Tánccsoport     Diószegi Mária

Marczinka Mária

szervezők:    Lisai Elek Erzsébet nör. vörgy, v.l. Dömötör Zoltán nör. vezezds, elnök-főparancsnok

Hozzájárulás a rendezvényhez: 1.500,- Ft/fő (ebéd, pogácsa, ital, műsor)

Jelentkezési határidő: 2019. július 25.

Jelentkezni, érdeklődni Koncz Erikánál lehet, telefonon a 0630-365-1769 számon, vagy e-mailben a konczerika2@gmail.com levélcímen.

közzétette: szerkesztőség

Az 1956 Magyar Nemzetőrség felhívása az egységes Magyar Nemzetőrség létrehozására

Kiemelt

A napokban tárgyalásokat folytattunk Magyarország Kormánya, a Honvédelmi Minisztérium és az Országgyűlés vezetésével, akik támogatják abbéli törekvéseinket, melyek az országban működő nemzetőr szervezetek egy szervezetté történő összevonását célozzák.

Levélben megkerestük több, ismert, működő nemzetőr szervezet vezetőjét és néhány szervezet már biztosított csatlakozásáról.

Felkérek minden olyan szervezeten kívüli nemzetőrt, vagy kisebb egységeket, akik egyetértenek az alábbi felhívásunkkal, jelezzék felénk szándékukat.

 

FELHÍVÁS

Nemzetőrök!

1989.október 23-án kikiáltották Hazánkban a Köztársaságot, és megszűnt az az érdemtelen politikai üldöztetés, amelyet az 1956-ban létrejött Nemzetőröknek 33 éven keresztül el kellett szenvedniük.

A megváltozott helyzetben sorra alakultak az „56-os” egyesületek, így a nemzetőrségek is. Már akkor is érthetetlen volt, hogyan alakulhat ennyi érdekvédelmi és egyéb célra készülő társadalmi szervezet. Egymás ellen is felléptek, nem tudtak megegyezni abban sem, hogy valójában mi történt a forradalom alatt, ki, mit, hol csinált, ki volt ott, ki nem? Ez fekete lepellel vonta be az emlékezést.

1996-ban prof.dr. Király Béla vezérezredes, a Nemzetőrség Parancsnoka (az időközben sorra alakuló nemzetőrségre utalva) azt a nyilatkozatot tette, amellyel egyértelműsíteni akarta – ki számít nemzetőrnek. Idézem:

„Nemzetőr az, aki az 1956-os Forradalomban és Szabadságharcban fegyverrel, tollal és más tettel kiállt az ország függetlensége, a demokrácia, emberi és polgári jogok, röviden a szabadság ügye mellett és tettei elismeréséül a Magyar Köztársaság Elnöke az 56-os Emlékéremmel kitűntette!”

Nemzetőr egyesületek valódi, érdemi, tényleges tevékenységet alig végeznek, viszont van sok egyesület, ehhez sok vezető, sok tábornok. A társadalomban mindig is pozitívan csengett a nemzetőr név, azonban később már a politika is ferde szemmel, ódzkodva figyelte, mi folyik az egyesületekben.

Egy Nemzetőrségre van szüksége az országnak!

Mi, az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjai azzal fordulunk minden nemzetőr szervezet tagsága felé, hogy közös értékeinkre építve, tegyük félre ellenérzéseinket, vitáinkat, félreértéseinket és egyesüljünk egy Nemzetőr szervezetté!

Értékrendünk, céljaink, eszméink azonosak. Mi megtesszük az első lépést abba az irányba, hogy kezdődjön el egy párbeszéd arról, hogyan, milyen feltételekkel lehet egyesíteni erőinket.

Várjuk megtisztelő válaszaitokat erre a kérdésre!

Levelezési cím: szerkeszto@magyarnemzetorseg.hu

közzétette: Elnökség

 

Gyászjelentés

Kitüntetés vagy szalagsáv? Hová tegyem? Hogyan viseljem?

Rendezvényekre járva, gyakran találkozhatunk eltérően ékített egyenruhákat viselő bajtársakkal. Bár a honlapunkon megtalálható „Öltözködési Utasítás” részletes útmutatást nyújt a szabályos egyenruháról, talán nem feleslege külön cikkben is kiemelni a jelvények és kitüntetések helyes viselésének szabályait. Túl azon, hogy szervezetünk rendészete, vezetősége eljárást kezdeményezhet a szabálytalan egyenruhát viselővel szemben, az egymás mellett álló bajtársak a rendezetlenség látszatát keltik összevisszaságukkal, ami nemcsak a mi szervezetünkre hoz szégyent, de minden egyenruhára.

Ezért az alábbi tizenhárom pontban, röviden összefoglaljuk a kitüntetések, jelvények, állományjelzők és egyéb díszek helyes viselésének szabályait a társasági öltönyön:

 1. kizárólagosan az alanyi jogon, személyesen megszerzett, vagy elért képzettséget, tagsági hovatartozást és kitüntetést szimbolizáló jelképek viselése a megengedett.
 2. sípzsinór (vállzsinór) alkalmazása és a rendfokozati jelzés vállon viselése tilos!
 3. a doborpajzsot a bal felkar közepén, a háromszög állományjelzőt érintőlegesen a jobb zubbonyzseb közepe felett szabályos viselni. A névtáblát a háromszög állományjelző alatt, a jobb zubbonyzseb hajtókáján, (vagy közvetlen felette) középre igazítva kell hordani.
 4. kitüntetéseket kizárólag baloldalon, a szív felett – számuktól függően – egy, vagy legfeljebb három sorban szabad viselni. A több sorban viselt kitüntetéseket úgy kell elhelyezni, hogy az alsóbb sorok szalagjait takarják a felsőbb sor medáljai és csak a harmadik sor kerülhet a zubbonyzseb hajtókájára.
 5. a kitüntetéseket nem elnyerésük sorrendjében – hanem szemből nézve – értékük szerint balról jobbra csökkenő rangsorban, egymás mellett kell feltűzni, illetve félig takarásban sínre felfűzni. Ez minden kitüntetési sorra érvényes. (Tehát a legmagasabb kitüntetés az egyenruhán – szemből nézve – a legfelső sor balszélén, (féltakarásban sinre fűzve, legfelül) a legalacsonyabb értékű pedig a legalsó sor jobbszélén (féltakarásban sinre fűzve, leghátul) található.)
 6. a 4-es pontban körülírt sorrendiség érvényes a kitüntetéseket szimbolizáló szalagsávok helyes sorrendben viselésére is. A szalagsávot a bal zubbonyzseb fölé, középre igazítva kell elhelyezni.
 7. vagy a (kényelmesebb és könnyebb viseletet nyújtó) szalagsávot, vagy magát a kitüntetési medált viseljük. Együttes, vagy kevert viseletük tilos!
 8. a jobboldalon, vagy a bal zubbonyzseb alatt nem viselünk kitüntetést. Akkor sem, ha annyi van, hogy a szív fölé már három sorban sem fér el. Ebben az esetben a kevésbé fontosakat mellőzzük, vagy medál helyett szalagsáv formájában tudunk többet megjeleníteni.
 9. a szalagsáv egyaránt lehet szövet, vagy merev, fém keretbe foglalt kivitelű.
 10. jobboldalon a zubbonyzseb hajtókájára, és/vagy a zubbonyzsebre az iskolai végzettséget és képzettséget szimbolizáló jelvények kerülhetnek.
 11. lovagrend, vitézi rend, vagy egyéb személyes tagságot szimbolizáló jelvényeket a zubbony hajtókáin, illetve a zsebekre, vagy a zsebek alá feltűzve lehet viselni úgy, hogy először a bal oldalt töltsék fel. Szalaggal nem rendelkező, úgynevezett „csillagrend” típusú kitüntetéseket a bal zubbonyzsebeken, vagy közvetlenül a zseb alatt szabályos viselni.
 12. a fentiektől csak a nyakban viselendő, illetve a vállszalag, vagy térdszalag formájában létező kitüntetések esetén szabad eltérni.
 13. minden más változtatás, vagy eltérő megjelenés szabálytalan és tilos!

A viselt kitüntetés igazolólapját – mely igazolja a személyes viselési jogosultságot – mindenkor tartsuk az egyenruha zsebében. Kérünk minden bajtársat, hogy a fenti leírás szerint ellenőrizze egyenruháját és a benne foglaltaknak megfelelően alakítsa ki annak megjelenését. Ne feledjük: az egyenruha lovagias viselkedésre és alakiasságra kötelez!

közzétette: szerkesztőség

Csapatgyűlés és előléptetések Kiskunhalason

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Kiskunhalasi Egysége 2019. július 13-án, csapatgyűlést tartott v. Romvári Frigyes nör. vezérőrnagy birtokán. Az összejövetel célja az eltelt félév munkásságának értékelése és a következő félév teendőinek megbeszélése.

A találkozót v.l. Juhász László nőr. altábornagy, egységparancsnok elnökölte. Nyitóbeszédében köszöntötte a 60. születésnapját ünneplő v.l. Fekete László nör. alezredes bajtársat, ezt követően kihirdette a Főparancsnok napiparancsát, melyben:

v.l. Fekete László alezredest, ezredessé,

v.l. Vincze József alezredest, ezredessé,

v. Iványi András alezredest, ezredessé léptette elő, beosztásaik megtartása mellet.

A csapatgyűlésen napirendre került a nemzetőrségek egyesítésére vonatkozó főparancsnoki felhívás is, melynek üdvözléséről és támogatásáról egyhangú döntést hozott a tagság.

A gyűlést követően v. Veréb Sándor saját készítésű birkapörkölttel látta vendégül a bajtársakat, melyet jóízűen, jó hangulatban fogyasztottak el a megjelentek.

A beszámolót és a fényképeket v.l. Vincze József nör. ezredes készítette.

A születésnaposnak és az előléptetetteknek a Szerkesztőség nevében is gratulálunk, további munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: szerkesztőség

Nagy Imrére emlékeztek nemzetőreink Tatabányán

2019. június 16-án – Nagy Imre miniszterelnök kivégzésének 61. évfordulóján – a kegyelet virágait helyezték el helyi nemzetőr egységünk tagjai a tatabányai Nagy Imre téren álló emlékműnél.

forrás: Zsadon Zsuzsanna nör. alez.

közzétette: szerkesztőség

Gyászjelentés