Felhívás küldöttgyűlésre

Kiemelt

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alábbiakban tájékoztatom az 1956 Magyar Nemzetőrség (2141 Csömör, Petőfi u. 33.) 2020. évi rendes küldöttgyűlésének helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A küldöttgyűlés helye: 1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. (32-es kapucsengő).

A küldöttgyűlés időpontja: 2020. szeptember 19-én, 10.00 órai kezdettel.

A küldöttgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

  1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
  2. 2019. évi költségvetés beszámolója és elfogadása.
  3. 2020. évi költségvetés-tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Szavazatszámlálás.
  5. Szavazási eredmények kihirdetése.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult küldött részt vesz.

A küldöttgyűlés nyilvános, de határozathozatalkor csak a megyéi és az önálló egységek parancsnokai által kiállított, szabályos megbízólevéllel rendelkező küldöttek adhatnak le érvényes szavazatot. (Alapszabály XI./31-33. bekezdés.)

Megismételt küldöttgyűlés: a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a következő küldöttgyűlést 2020. szeptember 22-én, 10.00 órai kezdettel, változatlan helyszínere 1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. (32-es kapucsengő) hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti, jelen felhívásban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 14 napon belül.

 

Tisztelt Megyei Parancsnok és Önálló Egységparancsnok!

A küldöttgyűlés sikeres összehívása érdekében, 2020. augusztus 28. napjáig küldje meg a hozzá tartozó egységek és alegységeik által megválasztott küldöttek nevét, rendfokozatát és elérhetőségét, valamint a küldöttválasztó gyűlés jegyzőkönyvét az ügyvezető alelnöknek a

mahlii1956nemzetor@gmail.com

e-mailcímre.

Kelt: Csömörön, 2020. augusztus 11. napján.

 

v.l. Dömötör Zoltán nör. vezds. 

elnök-főparancsnok

     v.l. Németh Tamás nör. altbgy.                                 v.l. Máhli Imre nör. altbgy.                                  alelnök                                                                    alelnök

Gyászjelentés

VI. Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna

Sikerrel került megrendezésre Csömörön a VI. Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna.

A Torna bajnoka a XVI. Kerületi KMSE.

Ezüst érmet a Csömöri SSZNKFT csapata szerzett.

Bronzérmes a Vecsés SK.

A negyedik helyet a Rákosmenti KSK szerezte meg.

A vidám hangulatról és a sportszerű mérkőzésekről képes beszámolóban adunk tudósítást.

Képek: Réti Tibor nör. ddtbk.

közzétette: Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

Szerződéskötés a Medveotthonban

Baráti hangulatú ebédet követően együttműködésről született megállapodás az RKSZ és a Nemzetőrség között.

MEGÁLLAPODÁS

közzétette: Elnökség

Rendkívüli kinevezések és előléptetések

Az elnökség döntése alapján v.l. Dömörör Zoltán nör. vezérezredes, elnök-főparancsnok

felmentette Kertész Lóránt nör. altábornagyot Budapest parancsnoki teendők ellátása alól,

Réti Tibor nör. alezredest kinevezte dandártábornokká, egyben Budapest parancsnokává,

d. Hefter Angéla nör. vezérőrnagyot Budapest XIX. kerület parancsnokává és Budapest parancsnok-helyettesévé,

Magos Csaba nör. vezérőrnagyot altábornagy rendfokozatra nevezte ki.

A kinevezésekhez gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

közzétette: Elnökség