MEGHÍVÓ – az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére 2018. március 17-én (szombat) 10.00 órakor Budapest, I ker. Batthyány téren a Batthyány szobornál

Kiemelt

MEGHÍVÓ
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
2018. március 17-én (szombat) 10.00 órakor
Budapest, I ker. Batthyány téren a Batthyány szobornál
a Nemzetőrség megemlékezést tart
Résztvevők:
 Nemzetőr szervezetek
 Meghívott vendégek
 Vitézi Rendek
A megemlékezés tervezett menete:
1. Megjelenés a Batthyány szobor előtti téren 9:30 óráig
2. Vezénylő parancsnok v.l.Bacsó Ernő nőr.mk.vezérőrnagy
3. Himnusz, Nemzetőr induló
4. Hiszek egy istenben – közös ima
5. Vers – Novák Gyula nőr.százados
– Sinkovits Vitay András nőr.főhadnagy
– v.l.Andrásfay Szerencse Ödön nőr.ezredes
– Dócs György költő nőr.főhadnagy
6. Ének – v.l.Tarnai Kiss László nőr.altábornagy – v.l.Fodor János nőr.dandártábornok
7. Ünnepi beszéd – v.l.Kürti László nőr.ezredes
– v.l. Dömötör Zoltán nőr.vezérezredes
8. Elismerések átadása – Az érintettek az alakzatból kilépnek és az elöljárótól átveszik
9. Koszorúzás – minden szervezet parancsnoka vezetésével felvett alakzatban elhelyezi a koszorúját
10. Szózat – felvételről vagy tárogató kísérettel ének,
közreműködik Delényi Éva tárogató-művész
Öltözet: Ünnepi nemzetőr vagy gyakorló, illetve alkalomhoz illő polgári öltözék.
2018. február 04.
v.l.Bacsó Ernő nőr.mk.altábornagy
HTNSZ elnöke-parancsnok
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnök-parancsnok

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

N Y I L A T K O Z A T a Kárpát-medencei Nemzetőrség Főparancsnokának elismeréséről.

Kiemelt

https://www.facebook.com/karpatmedenceinemzetorseg/

A VEZETŐ ÁLLOMÁNY VÁLTÁSA MIATT A HONLAP JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Szíves elnézésüket

Farkas Gyula    egyesület elnöke

Kezdőlap

N Y I L A T K O Z A T

Az 1956 Magyar Nemzetőrség a Kárpát-medencei Nemzetőrség Főparancsnokának Farkas Gyula nőr.tábornokot ismeri el és Harsányi Horváth Jenő ( Etikai Bizottság elé állított ) nemzetőr támogatását megvonja a továbbiakig.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség vezetősége.

.

a honlapra parancs szerint szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A Glória Victis alapítvány, –  kommunista üldözötteinek Emléknapján – 2018 február 24.én (szombaton) 15 órai kezdettel, – Csömörön Megemlékezést és koszorúzást tartunk 

Kiemelt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

https://www.google.hu/search?q=gloria+victis+csomor+k%C3%A9pek&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi-pbyqtafZAhVHK1AKHYUaBHYQsAQIVw

http://gloriavictis.hu/emlekmu.html

Az emlékmű

Az ikeremlékmű az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a kommunizmus 100 milliónyi áldozatának tiszteletére épült közadakozásból, a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány megbízásából, Csömör Nagyközség Önkormányzatának hathatós támogatásával. Víg János gödöllői szobrászművész és restaurátor műve török mészkőből készült. A 2006. október 21-i avatóünnepségen több ezer emlékező polgár vett részt.

http://www.helyihirek.hu/index.php?fp=cikk&id=8631&v=fooldal

 

Tíz éves a csömöri Gloria Victis Emlékhely

 « Cikkek és hírek 
2016. október 11.
 
 

A Gloria Victis alapítvány, –  kommunista üldözötteinek Emléknapján – 2018 február 24.én (szombaton) 15 órai kezdettel, – Csömörön Megemlékezést és koszorúzást tartunk. 

Mindenkit szeretettel várunk az eseményre !

.a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

N  Y  I  L  A  T  K  O  Z  A  T – a migrációs válságról

Kiemelt

  1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_migr%C3%A1ci%C3%B3s_v%C3%A1ls%C3%A1g
  2. Bangladesi menekültek egy tunéziai menekülttáborban

N  Y  I  L  A  T  K  O  Z  A  T 

 

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Elnöksége támogatja a Migrációs válság hathatós megoldását. Várjuk a Törvénycsomag mielőbbi elfogadását és a Határrendészeti szabályok további szigorítását.

A megszavazásához sok sikert kívánunk !

 

v.l. Dömötör Zoltán nőr.vezérezredes az 1956 M.N. Főparancsnoka

Csömör, 2018.február 13-án

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Az 1956-os Vitézi Lovagrend kérése

Kiemelt

Az 1956-os Vitézi Lovagrend kérése hogy a lovagok ( Bajtársak )  tagdíjaikat minél előbb fizessék be.

http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2121

 

A vitézi lovagrend 1997-ben jött létre abból a célból, hogy ápolja az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségét, valamint védelmezze és képviselje a harcokban részt vett hősök és családjai érdekeit. A Bécsben székelő, 36 tagot számláló Lovagrendek Nemzetközi Úniójának (Internationale Ordens Union – I. O. U) felvette tagjai közé és félszuverén lovegrenddé ismerte el.
Az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségnek tagjai lehetnek olyan felvidéki, egykori Csehszlovákia-beli magyarok is, akik annak idején egyéb módon vettek részt a forradalomban vagy támogatták azt, ezért ők vagy családtagjai megtorlásban részesültek. Tagjai lehetnek továbbá azok, akik a későbbiekben kiálltak céljai mellett vagy azokat tevőlegesen, írásban, illetve szóban terjesztették és ezzel magukra hívták a kommunista rendszer ellenszenvét.

A múlt hét végén 14 felvidéki, a tagsági feltételeknek megfelelő magyar honfitársat avattak vitézzé az érsekújvári Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébánia templomban. Az avatandó vitézjelölteket dr. vitéz Práznovszky Miklós felvidéki központi törzskapitány vezette fel és mutatta be vitéz Sass László Sándornak, a vitézi lovagrend főkapitányának.

Az ünnepségen a szervező 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségén kívül részt vett számos hasonló eszméket valló lovagrend, rend vagy egyéb társadalmi szervezet, így a Magyar Királyi Koronatanács, a Szent László Lovagrend, a visegrádi székhelyű Szent György Lovagrend, a Kárpátmedencei Vitézek Rendje, az 1956 Magyar Nemzetőrség és az  érsekújvári székhelyű Nobilitas Carpathiae nemesi szervezet. A szertartás egész ideje alatt jelen volt Őfelsége a Szent Korona másolata.

A vitézavató ceremónia szentmisével kezdődött, amelyet Mons. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, kanonok, a Nyitrai Egyháznegye magyar hívői lelkigondozásával megbízott püspöki helynöke mutatta be. Utánna az ünnepélyes eskütétel következett, majd vitéz Sass László Sándor főkapitány szólt az avatandókhoz. Beszédében kiemelte az új vitézek eddigi tetteit, amelyekkel kiérdemelték a felvételt a vitézi lovagrendbe és a rájuk váró feladatokat a haza és a magyarság védelmében.

Az ünnepi beszéd után bekövetkezett a várva-várt pillanat – az ünnepélyes vitézavatási szertartás.  A protokol szerint lezajló ceremónia keretén belül a jelölteket vitéz Sass László Sándor főkapitány avatta vitézzé.

A napirend utolsó pontjaként kitüntetések és emléklapok átadásra került sor azoknak, akik az elműlt időben legaktívabban tevékenykedtek a vitézi lovagrend céljai elérése terén. Az érsekújváriak közül dr. vitéz Práznovszky Miklós, az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége felvidéki központi törzskapitánya részesült számos elismerésben.

A történelmi jelentőségű méltóságteljes ünnepséget a Himnusz, a Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklése, továbbá Tarics Péter és Berényi Margit szavalata, valamint Mgr. Farkas Ilona és Danczi Mónika éneke tette magasztossá.

A következő vitézavatásra egy év múlva kerül sor Felvidéken.

Szöveg: Práznovszky Miklós, fényképek: Tóth Lehel és Bozóki István 
2014-07-03 13:46:23 Mary
Papp Sándor Dezső , ne sajnálja rá az időt , szíveskedjék felsorolni , hogy azok , akiket ismer , “mit tettek a magyar népért” ! /ahogyan fogalmazza/ / ! És hol ?! VALÓSÁGOS * , azaz konkrét TETTEK felsorolását kérem ! /Az ősöket most hagyjuk , nem Róluk van szó !/ Amit az “összefogásról” ír , meg egyebekről , elnézést , de az csak … /Inkább nem minősítem!/ “Attila” véleményéből az “Élni hagyni !” rendben van ! /Fel kellett volna sorolni azok nevét , akik “nem hagytak élni” !/ No de a többi “eszmefuttatás” ?! Ajjajjaj !!!
2014-07-02 16:03:41 Attila
Kommunizmus ha nem is, I. Viktor azért szerintem megkoronáztatja magát, csak elő kell készíteni a helyzetet.
Nem Nagy-Magyarországot kell visszasírni, hanem a jelen határok között korrekt, emberi módon élni és másokat élni hagyni. Na ez hiányzik az emberiség nagy hányadából, enélkül minden más csak hiábavaló töltelék.
2014-07-02 15:46:40 Papp Sándor Dezső
A fent nevezett rend tagjai, akiket én ismerek, mind tettek a Magyar népért Ök is és az őseik is. Sajnos tipikus siránkozás, másra mutogatás, elkeseredés, pesszinizmus, cinizmus, önsajnálat, struccpolitika, és nagyfokó kissebségi érzés rejlik az előttem szóló ” Maria” ( Mária ) ill. kedves Ősünk nevét viselő ” Attila ” soraiból. Kíváncsi lennék, 1956-ban vajon hol voltak? Talán már 6 éves korukban ők dobták be egy orosz parancsnoki jeep ablakát kővel, mert az Édesapját elhurcolták, mivel 2. világháborús tiszt volt és harcolt a forradalmárok oldalán? Vagy talán az a baj, hogy felmenői sokat profitáltak a háború utáni ezsmékből és elapadt a csap?
Nem háborogni kell nem ellenségeskedni kell, össze kell fogni,
hogy olyanok lehessünk mint lenni szeretnénk.
Kommunizmus bár mennyire fáj, már nem lesz, nagy Magyarország talán lesz… 🙂 , de igaz Magyar Ember az mindíg lesz!
2013-11-11 11:43:20 Attila
Magyar közösség aligha van, magyar ember is egyre kevesebb, amint azt a legutóbbi választások eredményei is tükrözik.
Ezekről a vitézekről meg nemesekről hadd ne nyilatkozzak, csak a rozsdás mandzsettagombjaikat próbálgatják fényesítgetni…
2013-11-11 06:48:28 juhasz.maria
Vitézek ?…Gyászvitézek?…Levitézlett gyászvitézek?…
Meg lovagok?…Lovagiatlanok?…
Tisztázni kellene a fogalmakat ! Meg azt is, hogy kinek
milyen érdemei voltak, vannak…/lesznek-e valaha ?/
Igen, igen ! Azt is, hogy az igazi érdem, a valódi érdem
fogalma itt, Érsekújvárott ismeretlen ! Itt csak rongyrázás
volt mindig, az van ma is ! Tenni kellene inkább ! Sokat !
Onzetlenul ! Nem magunkért ! Másokért ! A magyar
kozosség teljes kiábrándítása helyett ! Ha létezik még
egyáltalán érsekújvári magyar kozosség…! Na, tehát ez az !
Semmi ok az ondicséretekre, onunneplésekre !Onkritikára
annál inkább ! Így is késo, de legalább meg kellene
próbálni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
a honlapra szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Gondolatok a Kucorgó téri Nemzetőr szoborról.

 

A 31. számú  fő útvonalon / anno  hadi  úton/ haladva,

                             Budapest elővárosában.

                  Rákos kert. Xvii.  kerület, Kucorgó  téren áll,

           vigyázza az utat, a  teret, a  szent  hazát, a nemzetet. A  vártát.

                       Az  első, 56-os  nemzetőr  szobor. Dacolva, szóval, széllel, a  viharral.

        Ma, 2018.január, hó.14-én 10.55 perckor a  zord – téltábornokkal.

              A  termetes szobor előtt halad el nap, mint nap,

           óvodás,  iskolás, ifjak, felnőttek, emlékező – szép korúak.

               A  több ezer, arra  járók, az  utak vándorai.

        Az 56-os  őrszem, rezgéstelen szemmel őrködik, mozdulatlanul,

                   az  emlékekre, gondolatokat  ébreszt.

               Én is,  arra  járó  vándorként fejet  hajtva,

                           mécsest  gyújtva.

                           A  vitézi imával.

                        Hiszek – egy – istenben

                        hiszek – egy – hazában

                 hiszek- egy – isteni – örök- igazságban

                 hiszek –  Magyarország – feltámadásában

                                 ámen.

                              / részlet /

                       Tarnamérai Timár  Ferenc

                      emlék, szívek, lelkek  őrzik

                      1956  forradalmát, viharát.

                      Emlékművek, koszorúk, kopjafák

                      köszöntsétek  énekelve a  nemzetőr dalát !

                 A  jó  isten  áldásával.  Áldás  békesség.

                       A jó akaratú  embereknek. !!!

     V.lg.gróf révkomáromi the.d.chevalier, vitéz, lovag, duke Timár  Ferenc

                   tvr. Kárpát – medence törzsszék.

            Magyar  nemzetőr altábornagy / lieutenant general /

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Somogy Megye-i Megemlékezés a Doni katasztrófa áldozataira.

 

Somogy Megyei Megemlékezés a Doni katasztrófa áldozataira.

A képen Lóth Ferenc nőr.hadnagy és Somogyi Árpád László nőr.vezérőrnagy 

Somogy Megye 1956-os Nemzetőr Parancsnoka.

Az elesettekre örökké EMLÉKEZÜNK !

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

 

Kinevezés a Veresegyház-i Medveotthonban

Boldog születésnapot a Főparancsnoknak !

A képeket Réti Tibor készítette.

A Főparancsnok v.l. Kuli Bálint nőr.ezredest dandártábornokká léptette elő. Az előléptetési okmány átadására a Veresegyház-i Medveotthonban került sor.

Gratulálunk !

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

A január 20-án megtartott Évnyitó Csapatgyűlésünk kellemes hangulatban zajlott le. – Ezúton felhívjuk a Tisztelt Bajtársak figyelmét – hogy a február havi Csapatgyűlést A Kommunizmus áldozatainak napja előtt 1 nappal, – február 24-én 10 órai kezdettel tartjuk.

 

A január 20-án ( Az Attila Hotelben )  megtartott évnyitó Csapatgyűlésünk kellemes hangulatban zajlott le.

A képeket Héricz Sándor, Réti Tibor és Zsuzsanna Zsadon készítették.

Ezúton felhívjuk a Tisztelt Bajtársak figyelmét – hogy a február havi Csapatgyűlést

A Kommunizmus áldozatainak napja előtt 1 nappal, – 

február 24-én 10 órai kezdettel tartjuk.

( http://www.avasi.hu/?q=node/190 )

Február 25. – A kommunizmus áldozatainak emléknapja.

Kistarcsán, – a Művelődési Házban ( Csigaház )

tartjuk és egyben megtekintjük  a volt Internáló tábort , ahol koszorút helyezünk el.

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy